Written with Love Gedichten

Reïncarnatie; boodschappen uit de andere wereld

Andere wereld

Reincarnation; messages from the other world

Reïncarnatieverhalen

Verslagen, gegeven door Kareem van Altaïr

Tales of reincarnation

Tidings, given by Kareem of Altair

 
Introductie Introduction Martin Pleiades
Hoofdstuk 1: Afvallige zielen - 1672 Chapter 1: Renegade souls - 1672 Martin Pleiades
Hoofdstuk 2: De legende van de oude molen - 1834 Chapter 2: Legend of the old mill - 1834 Martin Pleiades
     
Anna Monfils de Dieppe Hans Brockhuis  
Leven voorbij de sluiers Hans Brockhuis Life beyond the veils
Wakend bewustzijn en droombewustzijn Hans Brockhuis Waking awareness and dream awareness
De Gouden Poort Hans Brockhuis The Golden gate in the heavens
Wateren der rust; het ultieme loslaten Hans Brockhuis

Quiet waters; the ultimate release

In- en uitzicht op het leven; 'hier'en 'daar Hans Brockhuis Insight and outlook on life;'here'and'there'
Donata de Pondtboter Hans Brockhuis Donata de Pondtboter
Tien vragen over de dood Hans Brockhuis en Yolanda Rijks  
Wat is reincarnatie Hans Brockhuis  
De priesteres Imertnebes Hans Brockhuis The priestess Imertnebes
Voorbij de rivier Hans Brockhuis Beyond the river
Groeten van thuis Hans Brockhuis & the Group Greetings from home
Wat is reincarnatie Hans Brockhuis What is reincarnation
Een witte gedaante Hans Brockhuis A white appearance
Kira, een 'kleine' geboorte Irene Brockhuis  
Vergeving Judith Brockhuis Forgiveness
Ben Brockhuis  
Ben Brockhuis Snowballs
     
Myriah Krista Walker Crossing into the light
Myriah Krista Walker De andere zijde van de hemel
     
Voorbij de sluiers John Cali & Spirit Beyond the veils
John Cali & Spirit Angels at play; another view of life's other side
John Cali & Spirit Life among the wild dandelions
John Cali & Spirit The Myth of Reincarnation
John Cali & Spirit Should healing be easy?
Dankbaarheid John Cali & Spirit Gratitude
Breng in pratijk wat je predikt John Cali & Spirit Practice what you preach
Loslaten John Cali & Spirit Letting go
John Cali & Spirit Selflove
Jaar van Bekrachtiging John Cali & Spirit Year of empowerment
Tegen de stroom inzwemmen werkt niet John Cali & Spirit Resistance will get you knowere
     
Naar het onbekende Jill Kramer - Bryant Into the beyond
Tien vragen over de dood Hans Brockhuis en Yolanda Rijks  
Binding tussen moeder en kind begint al voor de geboorte Bianca Goes Reincarnation; a bird told us truth
Anna Judith Komen  

Reïncarnatie; een vogel leerde ons Waarheid

Judith Leigh Bailey Reincarnation; a bird told us truth
Een vorig leven Marianne Luijkenaar  
De Hemelse reis na het overlijden Gabriela & Reint Gaastra-Levin The Divine journey after death
Tessa deelt een mooi inzicht van 'boven' Tessa Koop Tessa shares an interesting insight from 'above'
Werken met ongeboren kinderen Heinrike Bergmans  
Een blik in de andere wereld Lars A. Fischinger A quick glance into the other world
Thee drinken met de schepper Patrick Bellringer A cup of tea with creator
Het Waarnemen van het Hogere Perspectief in Elke Situatie The 'Arcturians,' door Suzan Caroll  
Contact maken met je ongeboren kind Harry Verboom