Kindness

Kindness

Nada Kronieken Written with Love Native American

 

Vriendelijkheid boven alles   nl

 

Kindness prevails   uk

 

John Cali  

www.greatwesternpublishing.org

Vertaling: Hans Brockhuis

Vriendelijkheid boven alles

De nieuwsmedia van vandaag overbelichten vaak de wreedheid van de mensen jegens elkaar. Maar op een dag kwam ik een artikel tegen dat sprak over vriendelijkheid die mensen ook vaak ten opzichte van elkaar betrachten, zelfs als het vreemden betreft.
In onze wereld van vandaag zijn er veel meer mensen vriendelijk dan wreed tegen elkaar. Het is alleen zo dat daarover in de mainstream nieuws media nauwelijks wordt gesproken.
Deze blogpost is langer dan gebruikelijk. Maar ik denk dat je zult genieten van de verhalen die ik uit het artikel heb samengevat. Zij zullen je hart verwarmen en je geloof in de fundamentele goedheid van de mens herstellen.

***********
We wonen in een lagere middenklasse buurt. Kortgeleden werd mijn vrouw gediagnosticeerd met borstkanker. Mijn 14-jaar oude zoon besloot dat hij geld wilde inzamelen om voor een aantal medische onkosten te helpen financieren. Zijn idee was om in de buurt van deur tot deur te gaan met een draagbare tondeuse en mensen een deel van zijn hoofd te laten scheren voor een kleine vergoeding naar keuze. Hij vroeg me of zijn intentie om $100 op te halen te vergezocht zou zijn. Ik vertelde hem niet al te hoge verwachtingen te hebben. Hij kwam tien minuten geleden terug naar huis met een volledig kaal hoofd en $1.223. Twee mensen gaf hem $100 biljetten. Geeft me te denken.
***********
Vandaag, toen ik tijdens een zakenreis op J.F.K. was geland, zette ik mijn telefoon aan en werd overspoeld met allerlei voice mails en tekstberichten van familie en vrienden, thuis in Seattle. "Bel terug; je moeder heeft een ernstige beroerte gehad en ligt nu op de intensive care," verkondigde het eerste SMS-bericht dat op mijn telefoon verscheen. Mijn baas was bij me, zei me dat ze de zaken zelf zou afhandelen, en stond erop dat ik de volgende vlucht terug naar huis zou nemen. Toen ik in de rij bij de balie stond telefoneerde ik huilend met mijn broer over mijn moeders conditie, en trachtte uit te leggen dat ik ging proberen een vlucht te halen die over 30 minuten zou vertrekken. De twaalf mensen in de rij voor me vingen mijn gesprek op en lieten me voorgaan. Vervolgens toverde de Delta grond stewardess razendsnel een ticket tevoorschijn, liep om de balie heen, gaf me een doos tissues, en voordat ik kans had te reageren, gaf ze me een dikke knuffel. Ik haalde mijn vlucht. Mijn moeder bevindt zich nu in een stabiele toestand. Geeft me te denken.
***********
De man die 28 jaar geleden in zijn eentje met drie andere mannen vocht die me probeerden te verkrachten, en daardoor met een stok loopt, vanwege schade aan zijn been, zag er vandaag zo ontzettend trots uit toen hij zijn stok opzij gooide en langzaam onze dochter door het gangpad leidde. Geeft me te denken.
***********
Vanochtend ging mijn poes op stap en verdwaalde. Ik was verdrietig omdat ik dacht dat ik haar nooit meer terug zou zien. Ongeveer 24 uur nadat ik folders op telefoonpalen in de stad had aangeplakt kreeg ik een telefoontje van een man die mijn kat had gevonden. De man was dakloos en had 50 cent gebruikt om mij vanuit een telefooncel te bellen. Hij was vreselijk aardig en had zelfs een blikje voedsel voor het dier gekocht. Ik gaf de man al het geld dat ik bij me had als beloning. Geeft me te denken.
***********
Bijna 5 jaar nadat ik gestopt was met vrijwilligerswerk bij de plaatselijke zelfmoord preventie hotline, werd ik opgebeld door de nieuwe manager. Ze zei me dat ze vanmiddag een anonieme gift van $25.000 had ontvangen ter financiering van het callcenter. Naast de donatie kwam een e-mail binnen met de volgende tekst: "Dank je Claire. Je hebt mijn leven gered." Blijkbaar ben ik de enige Claire die daar ooit heeft gewerkt. Geeft me te denken.
***********
Vannacht ben ik getuige geweest van een ernstig auto-ongeluk op een kruispunt. Een oudere dronken man zonder koplampen reed door rood en raakte de auto van een tiener. De auto van de dronken man vloog in brand. Vervolgens kroop de tiener, bedekt met bloed, uit zijn auto, rende naar het brandende voertuig en trok de dronken bestuurder in veiligheid, vlak voordat de cabine van het voertuig vlam vatte. Geeft me te denken.
***********
Nadat een minder fortuinlijk meisje die in een arme buurt woont vanmorgen door verschillende kinderen werd gepest voor het steeds dragen van dezelfde kleding, gingen zeven studenten in mijn klas tijdens lunchtijd naar huis en haalden hun lades en kasten leeg. Ze brachten dit meisje 16 gave en prachtige outfits om te dragen. Ik hoorde erover nadat ik haar had gevraagd waarom ze vandaag na de lunch andere kleren had aangetrokken. Geeft me te denken.
***********
Laatst zat ik op de trappen van een kerk op de bus te wachten, toen ik een oude katholieke non de trap op zag krabbelen, bijgestaan door een jonge man met een  tulband zoals moslims die dragen. Zodra ze boven waren, keerde de non zich naar de jongeman en zei: "Ik zie dat zowel jouw als mijn god prachtige kinderen voortbrengen. Dank je wel.” De jonge man glimlachte en knikte. Geeft me te denken
***********
Vanochtend, om 5 uur, vroeg ik een oudere man in de stad waar het dichtstbijzijnde treinstation was. Hij wandelde met mij ernaartoe en wachtte gedurende 15 minuten naast me op een bank. Toen de trein eindelijk aankwam, glimlachte hij en zei: "Goeie reis, juffrouw." Vervolgens liep hij weg zonder in de trein te stappen. Geeft me te denken.
***********
Ik reed in een taxi op weg naar mijn werk in Chicago, toen mijn bloed glucoseniveau plotseling scherp daalde en ik bewusteloos raakte. De taxichauffeur gebruikte blijkbaar alle trucs van zijn stiel om me zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen. Blijkbaar reed hij zelfs door een klein park over een grasveld om op tijd te komen. Ik weet dit omdat, nadat ik wakker werd, een verpleegster me vertelde dat mijn taxichauffeur mij fysiek naar de wachtruimte van de eerstehulpdienst had gedragen, op de hielen gezeten door een agent, die hem wilde bekeuren voor de genoemde verkeersovertredingen. Vervolgens zei mijn verpleegkundige: "Nadat de chauffeur de situatie had uitgelegd, schudde de politieagent zijn hand en verdween.” Geeft me te denken.
Alle bovenstaande verhalen, zijn met toestemming overgenomen uit het artikel: 99 Tiny Stories to Make You Think, Smile and Cry in het blog, Marc and Angel Hack Life: Practical Tips for Productive Living

terug

Kindness prevails

Today’s news media often highlight the cruelty of people toward each other. However, the other day I came across an article talking the kindness people often show one another, even strangers.
In our world today there are far more people doing acts of kindness than acts of cruelty. We just don’t see them much in the mainstream news media.

This blog post is longer than usual. But I think you’ll enjoy the stories I’ve excerpted from the article. They will warm your heart and restore your faith in the basic goodness of human beings.
***********
Today, we live in a lower-middle-class neighborhood. My wife was just diagnosed with breast cancer, so my 14-year-old son decided that he wanted to raise money to help pay for some of her miscellaneous medical expenses. His idea was to go door to door around the neighborhood with battery operated hair clippers and let people shave a part of his head for a small donation of their choosing. He asked me whether a $100 goal would be too much. I told him not to get his hopes up. He came back home ten minutes ago with a totally bald head and $1,223. Two people gave him $100 bills. Makes me think.
***********
Today, when I landed at J.F.K. for a business trip, I turned on my phone and was inundated with several voicemails and text messages from family and close friends back in Seattle. “Call home. Your mom had a severe stroke and is currently in intensive care,” read the first text message to pop-up on my phone. My boss was with me, told me she’d handle things herself, and insisted that I catch the next flight back home. As I stood in line at the ticket counter, talking to my brother about my mother’s condition, crying, and explaining that I was going to try to make a flight that leaves in 30 minutes, the twelve people in line in front of me overheard my conversation and let me skip to the front. Then after the Delta rep quickly issued me a ticket, she walked around the counter, handled me a box of tissues, and before I had a chance to react, gave me a big hug. I made my flight. And my mom is now in stable condition. Makes me think.
***********
Today, the man that saved my life 28 years ago when he singlehandedly fought off three other men who were trying to rape me, walks with a cane due to the leg injury he suffered by doing so. And he looked so proud today when he put down his cane and slowly walked our daughter down the aisle. Makes me think.
***********
Today, my cat got out of my downtown condo and got lost. I was sad because I figured I’d never see her again. About 24 hours after I posted flyers on telephone poles in the city I received a call from a man who found my cat. It turned out the man was homeless and used 50 cents to call me from a payphone. He was insanely nice and even bought a can of food for my cat. I gave the man all the cash I had on me as a reward. Makes me think.
***********
Today, almost 5 years after I stopped volunteering at the suicide prevention hotline, the new manager gave me a call. She said this afternoon they received a $25,000 anonymous donation to help fund the support line. Along with the donation they received an email that read, “Thank you Claire. You saved my life.” Apparently, I’m the only Claire who ever volunteered there. Makes me think.
***********
Today, I witnessed a bad car accident at an intersection. An older drunk male with no headlights ran a light and hit a teenager’s car. The drunk driver’s car caught fire. Then the teenager, covered in blood, struggled out of his car, jogged to the burning vehicle and pulled the drunk driver to safety just before the cab of the vehicle burst into flames. Makes me think.
***********
Today, after several kids teased a less fortunate girl (who lives in a poorer neighborhood) this morning for always wearing the same clothes, seven students in my class went home at lunch time, emptied their drawers and closets and brought this girl 16 pristine and beautiful outfits to wear. I found out about this after I asked her why she changed her clothes after lunch today. Makes me think.
***********
Today, I was sitting on the steps of a church waiting for a bus when I saw an old Catholic nun being assisted up the steps by a young man wearing a Muslim turban. Once they were at the top, the nun turned to the young man and said, “I can see both of our gods raise beautiful children. Thank you.” The young man smiled and nodded. Makes me think.
***********
Today at 5AM, I asked an elderly man in the city where the nearest train stop was. He walked me to it and then waited next to me for 15 minutes. When the train finally arrived, he smiled and said, “Be safe out there, miss.” and then walked away without boarding the train. Makes me think.
***********
Today, I was in a taxi on my way to work in Chicago when my blood glucose level suddenly dropped and I passed out. The taxi driver used all the tricks of his trade to get me to the hospital as quickly as possible. Apparently, he cut through a small park and drove over a median to get me there before it was too late. I know this because after I woke up, my nurse told me that my taxi driver “saved my life” and “physically carried me into the emergency room waiting area,” followed by a police officer who was after him for the said traffic violations. But then, my nurse said, “After the taxi driver explained himself, the police officer shook his hand and left.” Makes me think
All the stories above are excerpted, with permission, from the article, 99 Tiny Stories to Make You Think, Smile and Cry in the blog, Marc and Angel Hack Life: Practical Tips for Productive Living

back