Crystal Skulls

Wat was de rol van kristallen schedels & wat is hun rol nu?

 

Maria van der Geest

www.sterrenpoort.com

 

 


Nu Moeder Aarde door buitengewoon transformerende tijden gaat, zijn de kristallen Lichtwezens hierbij meer dan ooit aan het helpen. Dit doen ze onder andere samen met de kristalhoeders uit de oertijd, die hiervoor in deze tijd geïncarneerd zijn en zich speciaal voor deze taak beschikbaar hebben gesteld.

In de tijd van Lemuria was het heel normaal dat er op aarde zielenwezens, kristalhoeders, Hoge Priesters aanwezig waren die de oorspronkelijke zielsblauwdruk van het leven vanuit de Bron in zich meedroegen en verspreidden. Zij waren ooit afgedaald via de Plejaden, Arcturus en andere planeten om de aarde te bevruchten met hun kosmische kristallen levenskrachten, waarin alles nog gebaseerd was op Liefde. Deze kristalkracht was van tellurisch (aards) karakter. Dit zijn elektrische vortex stromen welke in specifieke geometrische patronen via de kristalhoeders en de kristallen, in de leylijnen van Moeder aarde werden geplaatst. Op de kruispunten ervan bevonden zich vaak enorme kristallen die de aarde voedden. Waar ook later vele menhirs (staande stenen) zijn geplaatst en nog later vaak tempels, obelisken, kathedralen, kerken enz. zijn gebouwd, met de bedoeling gebruik te maken van deze krachtige impulsen van Moeder aarde, aangeleverd vanuit de kosmos.

Deze kristalhoeders waren verbonden met de kristallen in Moeder aarde en wisten dat er een tijd zou komen dat de aarde en haar bewoners zouden wegzakken achter de sluier, doordat er misbruik van deze kristalkracht gemaakt zou gaan worden. Om deze reden zijn er op bepaalde plaatsen in de aarde omzichtig kristallen schedels geplaatst, waarin de oorspronkelijke DNA-blauwdruk van de mens in de vorm van broncodes opgeslagen werd. Een vooropgezet Goddelijk Kosmisch Plan dus met de bedoeling dat juist NU in deze tijd, Het Aquarius Tijdperk, de kristalhoeders weer hun taak zouden kunnen oppakken om Moeder aarde en de Mensheid te helpen zich opnieuw te verbinden met de kristalkracht en de oorspronkelijke broncodes van het leven, welke alleen via het hiervoor aangelegde kristalnetwerk in en om de aarde bereikbaar is. Vele kristallen schedels wachten dus in deze tijd om opnieuw de verbinding te herstellen met de ziel waar ze ooit mee verbonden waren.

Ondergang van Atlantis
In de late Periode van Atlantis was er een deel van de bevolking die misbruik ging maken van de kristalkracht. Het werd een zodanig gevaarlijke situatie dat men dacht dat Moeder aarde er volledig aan ten onder zou gaan. Op een dag werd door de Hoogste Kosmische Hiërarchieën besloten, dat deze kristalkrachten waar de Goddelijke Stralen mee verbonden waren niet meer allemaal beschikbaar mochten zijn voor de mensheid op aarde. Zo liet men bewust de Venus straal, verbonden met onze hartchakra’s, doormidden breken en konden we geen gebruik meer maken van deze prachtige liefdevolle hartenkracht. Atlantis zonk onder water en nam veel geheimen mee in de diepte van de oceaan. Zo ook die van de geheime kracht van de kristallen en haar schedels. De sluier viel over ons bewustzijn heen. Op aarde ging machtsmisbruik een grote rol spelen. Het ego vierde hoogtij, en doet dat nog steeds! Nu de aarde rond 2012, door de juiste constellatie van de planeten en sterren en veel Lichthulp van Kosmische en buitenaardse oorsprong, weer opnieuw verbonden kon worden met de kristalkracht via het nieuw aangelegde kristal matrix om de aarde heen, kan ook Moeder Aarde weer geholpen worden bij haar hergeboorte.
 
De Lichtwerkers die speciaal in deze tijd op aarde leven, zijn de belangrijkste schakels in dit Goddelijk geleid proces, zodat ze zich weer langzaam mogen gaan herinneren wie zij van oorsprong zijn. Dit kan in feite alleen maar door de heilige verbinding te herstellen met de kracht van de kristallen schedels. Zo kunnen zij, soms in het begin zelfs nog volledig onwetend, als kanaal gaan dienen tussen Hemel en Aarde om de oorspronkelijke energie gebaseerd op Liefde, binnen te sluizen, noodzakelijk om de Vrede en Harmonie vanuit eenheidsbewustzijn, opnieuw op aarde geboren te laten worden.

Wat doet een kristallen schedel met jou?
Wie zich aangetrokken voelt tot kristallen schedels moet zich realiseren dat er geen weg terug is, want het is louter een herinneringspad vanuit een ver verleden waar wij allen mee verbonden waren. Deze herinnering wil zich ook door jou heen manifesteren. De schedel gaat met jou & jouw ziel een zuiveringsproces opstarten, waardoor al jouw gevoelens flink onder de loep worden genomen. Tussen de ondergang van Atlantis en 2013 is heel veel gebeurd in alle levens van jouw ziel, maar ook met jouw zielendelen die aan je verbonden zijn. Angsten, dwalingen, maar ook ziektes of verbittering kunnen nog steeds een doorslaggevende rol spelen in dit bestaan spelen, waardoor jouw Goddelijke ziel verhinderd wordt optimaal gebruik te maken van je werkelijke IK BEN: jouw talenten en wijsheden.

Daarnaast kan jij door hoeder te worden van een meester-kristallen schedel ook mee helpen de kristallennetwerken van Moeder Aarde uit te breiden. Een goed gezuiverde, geactiveerde en gecodeerde kristallen schedel is verbonden aan kristallen lichtmeesters van de zuiverste soort. Ze werken met een volledig geopend bewustzijn en hebben het hoogste doel voor ogen van zijn/ haar hoedster. Uiteraard heeft iedere kristallen schedel een eigen taak en talent en staat in verbinding met een van de oeroude oorspronkelijke kristallen schedels, die zich ergens in of op de aarde bevinden.
 
Men zegt dat er 13 oorspronkelijke kristallen schedels zijn. Mijn gevoel zegt dat er meer zijn. De toekomst zal het leren als ook wij weer volledig kunnen beschikken over onze oude Wijsheid die verbonden is aan de oer blauwdrukken in de broncodes welke nu weer langzaam terugstromen in ons aarde bewustzijn.

Advies
Wie zeker wil zijn van een blijvende toegevoegde waarde, dient zich altijd te verbinden met het hart van de schedel en regelmatig in meditatie te gaan met de schedel of stenen. Vraag om hulp vanuit het kristalbewustzijn en laat je leiden door je gevoel. Reinig jezelf altijd vooraf gaande aan een meditatie en verbind je met de kern van Moeder Aarde. Wil je zeker zijn van de meerwaarde van een kristallen schedel of twijfel je, vervoeg je dan tot een healer, een meester-hoeder die met kristallen werkt en neem de schedel of steen mee.