Running Fox schilderij

Wat is nieuw

 

De meest recente artikelen op Running Fox

Gedichten Meditaties Running Fox Papers Plejadische dossiers Running Fox Homepagina Nada Kronieken Buitenaards
 

 

 

2016
cover

Verbonden in Harmonie en Eenheid

Ginie Abbring Hingst

Verschenen in december 2016 bij uitgeverij Running Fox Crea.

Voor deze nieuwe uitgave heb ik zowel de redactie mogen voeren als optreden als uitgever, wat ik met veel plezier heb gedaan. Deze frisse nieuwe uitgave is begin december 2016 verschenen. Ik beveel het van harte aan voor de liefhebbers van korte inspirerende gedichten.

Ginie zegt hier zelf over:

Tijdens een keerpunt in mijn leven kwam er een wending op mijn levenspad. Het werd een weg van inkeer, rust en innerlijke groei, waardoor er behalve genezing, ook vele inzichten zijn ontstaan. Deze ontwikkeling diep in mijzelf, verbonden met de Bron en de stilte in mijn hart, gaf me licht en inspiratie om verder te gaan. Van hieruit vormden deze inspirerende gedichten zich, waardoor een schat aan inzichten aan het Licht is gekomen. Mijn Gedichten willen inspiratie geven. Ze komen bij je binnen en raken je Hart wat jou in vervoering brengt en inzicht, moed, kracht en inspiratie verschaft. Door het lezen en de woorden achter de woorden op je te laten inwerken ontmoet je de diepere betekenis van het leven die aan de ziel wordt meegegeven voor ontwikkeling van het Bewustzijn.

Ginie Abbring Hingst

06-11

Blue Lagoon

Maja Kluvers

Dit gevoel van Zon, zee en zand zit zo diep in mijn ziel verankert. Zelfs in mijn schilderijen ben ik begonnen om deze gevoelens vast te leggen. De kleuren van zon, zee en zand. Niet dat het per definitie zeegezichten zijn, in tegendeel, vaak ontspruiten deze gevoelens van inspiratie vanuit mijn relatie met de poezenhemel. Een relatie die een extra verdieping heeft gekregen met het overgaan van Deshney, de poes, op Valentijnsdag in 2008. Deshney die samen met Suusje jarenlang is meegegaan naar een van onze meest favoriete vakantieplekjes. Een van de schilderijen welke ik van hen gemaakt heb heet namelijk: Blue Lagoon.

06-11

Zijn en Bezieling

Hans Brockhuis' nieuwe boek is eind oktover 2016 verschenen!

 

Met veel plezier kondig ik hierbij het verschijnen aan van mijn nieuwe boek: Zìjn en Bezieling in 6 motivaties. Alle relevante gegevens zijn hier te vinden.

Het boek is onderverdeeld in een 6-tal motivaties, waarbij elke motivatie een hogere trilling, een hogere energie, frequentie als je wilt, in zich draagt dan de voorgaande. We beginnen met de aanvankelijk zeer aardse wederwaardigheden van Jan-Jaap van Deelen, gaan vervolgens op reis en daarna op avontuur met Mara Oldenburg. Daarna komen enkele vingerwijzingen aan bod en vijf verhalen over incarnaties waarin ikzelf een rol zou hebben gespeeld. De titel van de laatste motivatie: ‘Vanuit een hoger perspectief gezien,’ zegt misschien al genoeg. De hoofdstukken die hier geboden worden zijn door mij geschreven. Maar dan uitdrukkelijk met behulp van een diepe tranceachtige inspiratie die me werd aangereikt door een vijftal zielen met wie ik tijdens dit of gedurende een vorige incarnatie op deze aarde heb vertoefd.

Tussen ‘Avontuur’ en deze zes Motivaties liggen een fors aantal vertaalde en geredigeerde boeken. Werk van anderen, maar waaraan ik met veel plezier en toewijding mijn steentje heb mogen bijgedragen. Als je interesse daarvoor hebt en misschien zelf wel een boek, een workshop of ander werk door mij zou willen laten vertalen en/of redigeren, verwijs ik je kortheidshalve naar de daarvoor bestemde webpaginas:  http://www.runningfox.nl/crea.html

29-10

Close encounter

Een wisselverhaal

Mara Oldenburg & Martin Pleiades

 

Laatste episode: XIV:

Ontkurk de champagne

Na 14 adembenemende episodes is dit bijzondere wisselverhaal eindelijk afgesloten. Martin en ik wensen jou veel leesplezier bij het lezen en eventueel herlezen van dit bijzondere experiment.

11-09

Lost Paradize

Hans Brockhuis

Nada Kronieken # 119

 

In deze tijd waarin het steeds maar weer lijkt alsof de mensheid, en dan de verschillende bevolkingsgroepen steeds meer van elkaar af te lijken drijven, ja met de rug naar elkaar toe lijken te gaan staan, vind ik dat het tijd is om een tegengeluid te laten horen. Natuurlijk ben ik niet doof en blind voor wat er allemaal in de wereld gaande is en met alle vluchtelingen in Europa lijkt het wel alsof we overspoeld worden met andersdenkenden. De realiteit is dat verreweg het grootste gedeelte van de (Syrische) vluchtelingen in de regio, zoals dat wordt genoemd, worden opgevangen.

In de 17e eeuw, wat bij ons de gouden eeuw wordt genoemd, waren we maar wat blij met de instroom van de Hugenoten uit Zuid Nederland en Noord Frankrijk die vluchtten voor de godsdienstonvrijheid die daar heerste. Hier, in de Noordelijke Nederlanden, waren we een stuk toleranter en al die werkkrachten en verlichte breinen konden we maar al te goed gebruiken.

13-08

Eenheidsbewustzijn

Hans Brockhuis

Nada Kronieken

 

Niet lang geleden werd ik door iemand, laten we haar Ulrike noemen, gevraagd wat reïncarnatie inhoudt. Zij vertelde me er niet in te geloven, maar had er wel over gehoord en vroeg zich af hoe het kwam dat zij in het land waar zij was geboren, Oostenrijk, altijd zo verlangde naar het land, dat zij Holland pleegt te noemen, en waar zij in haar jeugd een aantal zomers had vertoefd. Ook kwam het zo nu en dan voor dat zij op plekken kwam die haar ongelofelijk bekend voorkwamen, maar waarvan ze zeker wist dat ze daar nog nooit eerder was geweest. Een deja-vu gevoel.

02-07

Sfinx

National Geographic

 

“O Renenwetet, voor wie de goden vrezen, o vergoddelijking van het geweven kleed. Hoe gelukkig zijn zij, die u zien, getooid met uw hoofdversiering van het voorhoofd van Re. Uw koningsschort op u is Hathor en uw veer is een veer van de valk en u stijgt daarmee op ten hemel onder uw broeders, de goden […].”

Zie ook: De priesteres Imertnebes

01-07

Close encounter

Een wisselverhaal

Mara Oldenburg & Martin Pleiades

 

Laatste episode: XIII:

Liefde en harmonie

29-05

Eternal dance of life

'Iedere gedachte creëert een nieuwgeborene'

Martin Pleiades

Nada Kronieken # 118

Vandaag word je aangemoedigd om jezelf een uitzonderlijke vraag te stellen. Wat als onze hemelse Vader, een collectieve ziel, symbool staat voor het enorme oppervlak van een oneindige oceaan; in welke positie zou dat een individueel hart achterlaten? Gun jezelf alsjeblieft de kans om even helemaal stil te zitten, en echt na te denken over een resultaat dat zelfs de donkerste der zielen zal kunnen verrassen.

14-05

Magdalena

Hans Brockhuis

Nada Kronieken # 117

"Samen met jou verlang ik terug naar die stilheid, waarbij wij de omgeving nog steeds uitstekend kunnen zien, zoals in het Bois de Boulogne, waar de gestolde niet-stilte hoorbaar was. Vervolgens naar de top van de Feldberg, waar de sterren ons de weg wezen naar de kracht van het universum en tenslotte naar de bossen van Kalmthout, waarbij we de vogels konden zien bewegen in de bomen en waar een vlinder kort om ons heen fladderde, maar waar geen plaats meer was voor Aards geluid."

31-03

Sunset

Reïncarnatieverhalen

Verslagen, gegeven door Kareem van Altaïr

Martin Pleiades

"Hoewel ik het rad van noodzakelijke menselijke incarnaties al ben overstegen, kan het nog altijd lonend zijn om enkele van mijn levensverhalen te openbaren. Daarom zal ik, als universele ziel van Altaïr met de onmiskenbare naam Kareem, aan de tamelijk onopvallende verschijning Martin Pleiades, alle avonturen overdragen die ik gaarne zou willen en kunnen onthullen. Mettertijd, zodra zijn drukke werkschema het toestaat zal hij ze subtiel beschrijven, verdeeld in specifieke hoofdstukken. Niettemin heeft hij me expliciet verzocht om hèm geheel buiten beschouwing te laten. “Nee, mijn vriend, dit draait uitsluitend om jou. Nu is het jouw tijd om te stralen, ga rustig achterover zitten, voorzie me van je kennis, en geniet van de gelegenheid”, waren zijn nuchtere woorden.

27-02

rain

Hans Brockhuis

Nada Kronieken # 116

Ja, je hebt het gevonden, en meer dan dat. Je hebt een grote les geleerd en je neemt je voor om, wanneer je weer terug bent, dat licht te zijn, dat licht te voelen en dat licht te dragen. Want waarom moeten we de illusie van zwaarte in stand houden als het zoveel gemakkelijker is wanneer het licht en de liefde binnenin onszelf wacht om naar buiten te treden. Is het niet veel gemakkelijker om een lichte steen te dragen dan een zware? Is het niet gemakkelijker om in de avond bij het licht van een lamp te lezen, dan om je ogen te bederven in het donker?

02-02

 

 

 

2015
Everyday souls

Martin Pleiades

 

U herkent vast wel die dagen, die schijnbaar niets meer betekenen dan zomaar een draai van een omvangrijke roulette, zoiets als het fenomeen van de tijd, uitdraaiend op een grootser wonder dan u zich ooit zou kunnen voorstellen? Ach ja, als mens vermoed ik dat zoiets inderdaad het geval is. Maar vandaag wil ik u vertellen hoe een denkbeeldig wiel in staat is om een zeer verrassende wending te nemen in het leven van een schijnbaar alledaagse ziel.

20-12
Devi

Hans Brockhuis

Nada Kronieken # 115

"Het is zo schrikbarend eenvoudig", antwoordt Devi, dat je het nauwelijks zult geloven: VRAAG EN WEES STIL; STEM AF OP DE KOSMISCHE DRAAGGOLF! Als het stil is kun je het horen ruisen in je oor. Het is analoog aan het afstemmen van je radio. Als je de knop of de schuif een fractie te ver duwt is er alleen maar geruis. Schakel de ratio, de linkerhersenhelft, uit en voel! In die stilte kan een gedachte binnensluipen die, hoe ongerijmd soms ook, je antwoord is."

30-11

John

John heropende zijn hart en een wonderbaarlijke nieuw koninkrijk had zich vlak voor zijn ogen gemanifesteerd. Het geweer kreeg een nieuwe, meer geschikte plaats. Het blonk hooghartig boven de open haard. Helaas, grote prachtige steden kunnen niet in één nacht worden gebouwd, nietwaar? Oh en als het om Rainy gaat, die liet zich nooit meer zien. Voor John zou dat veel meer dan een onbeduidend detail zijn geweest. Het zou niets minder zijn geweest dan het beste wat hem ooit zou zijn overkomen.

16-11
Pleiadian Star

Martin Pleiades

 

Voordat ik het wist was ik terug in mijn kleine gezellige appartement. Nee, hij heeft me niet met zijn rijtuig naar huis gebracht of op enige andere wijze van vervoer. Ik vermoed dat het een soort magische spreuk was. Maar toch, was het slechts een lucide droom of een raar soort hallucinatie? Ik zal nooit in staat zijn dat helemaal te doorgronden. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik bedoel, kan jij je voorstellen dat een gezond maar materialistisch stadsmeisje als ik, een prinses uit een Plejadische wereld die bekend staat als Celeano zou kunnen zijn? Hoewel ik het een leuk idee vind, had ik nooit op een dergelijke manier aan mezelf gedacht. Maar toch, kunnen deze kleine 7 minuscule sterretjes als het enige fysieke bewijs functioneren? Ze zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar op mijn rechterhand, precies op de plek waar Charles me kuste.

15-11
Verlangen

Nada Kronieken # 114

Martin Pleiades

 

Het is niet altijd gemakkelijk om je rekenschap te geven van wie je werkelijk bent. Tijdens zulke momenten worstel je met de invloed van alles wat er om je heen gebeurt, op jouw eigen identiteit. De wereld in chaos; geduvel op je werk; politieke beslissingen die niet de jouwe zijn; de thuissituatie. Ga er maar aanstaan om je kalmte te bewaren en om uit te vinden wie je werkelijk bent en met welk doel je hier bent gekomen om je leven te leven.

Running Fox, in de persoon van Martin Pleiades, presenteert hier de eerste aflevering van een vijftal verhalen onder bovenstaande algemene titel: Terug naar Lemurië. Martin nodigt ons uit, in de van hem inmiddels bekende mystieke stijl, mee te gaan met een zekere John McFadden, een man die desperaat op zoek is naar zijn ware identiteit.

Volg de vijf episodes die in evenzoveel maanden op Running Fox zullen verschijnen en maak kennis met de manier waarop de afstammelingen van het volk van Lemurië, de Annunaki, in staat blijken om John weer terug op het pad te krijgen vanwaar de man was afgedwaald. Het kan haast niet anders of jij, lezer, zult dingen herkennen die ook in jouw leven voorkomen of ooit voorgevallen zijn.

12-10
sunpillar

Nada Kronieken # 112

Martin Pleiades

 

Het is niet altijd gemakkelijk om je rekenschap te geven van wie je werkelijk bent. Tijdens zulke momenten worstel je met de invloed van alles wat er om je heen gebeurt, op jouw eigen identiteit. De wereld in chaos; geduvel op je werk; politieke beslissingen die niet de jouwe zijn; de thuissituatie. Ga er maar aanstaan om je kalmte te bewaren en om uit te vinden wie je werkelijk bent en met welk doel je hier bent gekomen om je leven te leven.

Running Fox, in de persoon van Martin Pleiades, presenteert hier de eerste aflevering van een vijftal verhalen onder bovenstaande algemene titel: Terug naar Lemurië. Martin nodigt ons uit, in de van hem inmiddels bekende mystieke stijl, mee te gaan met een zekere John McFadden, een man die desperaat op zoek is naar zijn ware identiteit.

Volg de vijf episodes die in evenzoveel maanden op Running Fox zullen verschijnen en maak kennis met de manier waarop de afstammelingen van het volk van Lemurië, de Annunaki, in staat blijken om John weer terug op het pad te krijgen vanwaar de man was afgedwaald. Het kan haast niet anders of jij, lezer, zult dingen herkennen die ook in jouw leven voorkomen of ooit voorgevallen zijn.

27-09
sunset

 

Running Fox Papers # 103

Deze nieuwsbrief heeft als titel meegekregen: Of olden times and new. Wat mij betreft een prachtige Engelse uitdrukking om aan te geven dat alles wat eens was, ooit zal weerkeren. Deze nieuwsbrief presenteert verhalen uit een ver of minder ver verleden waaruit eens te meer blijkt dat er ook heden ten dage niets nieuws onder de zon is. Zoals altijd wenst Running Fox jou veel herkenbare momenten toe.

01-09
Annunaki

Nada Kronieken # 111

Martin Pleiades

 

Het is niet altijd gemakkelijk om je rekenschap te geven van wie je werkelijk bent. Tijdens zulke momenten worstel je met de invloed van alles wat er om je heen gebeurt, op jouw eigen identiteit. De wereld in chaos; geduvel op je werk; politieke beslissingen die niet de jouwe zijn; de thuissituatie. Ga er maar aanstaan om je kalmte te bewaren en om uit te vinden wie je werkelijk bent en met welk doel je hier bent gekomen om je leven te leven.

Running Fox, in de persoon van Martin Pleiades, presenteert hier de eerste aflevering van een vijftal verhalen onder bovenstaande algemene titel: Terug naar Lemurië. Martin nodigt ons uit, in de van hem inmiddels bekende mystieke stijl, mee te gaan met een zekere John McFadden, een man die desperaat op zoek is naar zijn ware identiteit.

Volg de vijf episodes die in evenzoveel maanden op Running Fox zullen verschijnen en maak kennis met de manier waarop de afstammelingen van het volk van Lemurië, de Annunaki, in staat blijken om John weer terug op het pad te krijgen vanwaar de man was afgedwaald. Het kan haast niet anders of jij, lezer, zult dingen herkennen die ook in jouw leven voorkomen of ooit voorgevallen zijn.

30-08
Oneness

 

Auteur onbekend

 

Meditatie is het kroonjuweel van de meeste yoga systemen uit het oosten. Terwijl het het hoogste is wat je met yoga kunt bereiken, is het ook de meest simpele, pure en heldere vorm ervan. De essentie van meditatie is om de geest te laten ophouden zich steeds te verliezen in willekeurige gedachten, en zich in plaats daarvan te concentreren op puur bewustzijn.

21-08