Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Het avontuur van het leven

De Nada Kronieken, deel 52

Door Hans Brockhuis

Voor nadere informatie: klik hier


Ruim een maand geleden was ik in Den Haag waar, in een zaal vlak bij het Vredespaleis, de uit Amerika overgekomen Jonette Crowley de entiteit White Eagle channelde. Het werd een hele bijzondere gebeurtenis die diepe indruk op de aanwezigen heeft gemaakt. En ook op mij. De avond had als thema de verhoging van de vibraties in de zaal, zoals die zich de laatste tijd in een versneld tempo in de wereld afspelen. Het was dan ook de bedoeling dat de deelnemers door middel van een diepe meditatie ‘in the mood’ kwamen om zo in staat te zijn antwoord op elkaars en op eigen vragen te kunnen geven.

De vraag die mij die avond op de lippen brandde luidde als volgt: “Ongeveer tien jaar geleden verscheen tijdens een zogenaamde lucide droom een zekere White Eagle aan mij die mij o.m. verzekerde dat er een dag zou komen dat wij elkaar opnieuw zouden ontmoeten. Die dag was gekomen en mijn vraag was of hij iets kon zeggen over het boek dat een maand later zou verschijnen en in dezelfde zaal zou worden gepresenteerd."

Op een bepaald punt tijdens die meditatie, bevond ik mij in een grote glanzende koepel, die rondom voorzien was van om- en om ronde en ovale ramen. Tegen de buitenwand lagen grote kussens waarin je kon wegzinken en in het midden bevond zich een prachtige lichtfontein met onvoorstelbare fantastische kleuren. De antwoorden stroomden, versterkt door de vorm van de koepel, naar binnen en de gedachten die toen bij mij binnenkwamen en die ik enkele dagen later op schrift gesteld heb, wil ik jou niet onthouden.

“Vele verhalen zijn zielen-ervaringen van de mens die misschien wel vanuit het verre verleden van geest tot geest zijn overgebracht, net zoals dat op dit moment gebeurt. Dergelijke verhalen bevatten, net zoals de belevenissen die zich in dit boek afspelen een diepe waarheid. Leven is beleven. Leven is het samen met anderen een leven opbouwen, vanaf het fundament van de geboorte tot aan de topervaring tijdens de overgang naar het volgende leven. Dit proces laat zich vertalen als het be-leven van je levensavonturen. Je leeft en bezit je wezen in een geestelijk universum en brengt jouw rol in tijdens het schouwtoneel van het leven dat zich op het podium van jouw eigen bestaan afspeelt.”

“Als je met open zielenoog naar een boom kijkt, kun je meer zien dan alleen maar een stam, takken en bladeren. Dan kun je het vuur in de aarde en in de wortels van de boom gewaar worden. Je kunt zien hoe het vuur opstijgt door de stam om het licht door de takken en bladeren te doen stralen.”

“Maak op deze wijze, met open zielenoog, kennis met deze bundel. Leef mee met de levens van hen die erin worden beschreven, maak gebruik van het weten dat zich in deze verhalen ophoudt, en laat je leiden tot een beleving van het leven dat zich kenmerkt door de liefde die we allemaal voor elkaar en dus ook voor onszelf zouden willen voelen.

“Door het uitgeven van dit boek neem je een grote verantwoordelijkheid op je, niet alleen ten opzichte van je zelf, maar ook t.o.v. je lezers. Zullen zij in staat zijn om niet alleen de woorden te lezen maar deze ook te leven en te laten integreren in hun eigen bestaan? Het antwoord is ja. Wees trots op wat je hebt bereikt en verheug je op de zegeningen die eruit zullen voortkomen, zodra deze levensavonturen zullen doorbreken in de wereld van tijd en ruimte. Just be with this book and love it. You’ll be enriched.“

Dat was White Eagle en ik moest wel even slikken toen ik dat allemaal hoorde. Maar het leven gaat verder en ik heb geleerd om niet te blijven vastzitten in dergelijk weten en ervoor te hoeden om door al die loftuitingen al zwevend weg te drijven vanuit het aardse bestaan. Gelukkig heb ik een anker die mij voor dergelijke uitstapjes behoed. Haar naam is Annie en we zijn al niet minder dan veertig jaar bij elkaar.

Dit boek is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Ik schrijf al sinds mijn 18e en omdat mijn vader journalist was zal het schrijven op een bepaalde manier wel in de genen zitten. Gedurende de ruim 45 jaar die sindsdien zijn verlopen verdiepten mijn schrijverijen zich en sinds ik op 20 april 1996 bewust met de esoterische wereld in aanraking ben gekomen zijn geleidelijk mijn website, mijn columns in Spiegelbeeld, de Running Fox Papers, de vertaling van Myriah’s boek met 52 meditaties en tenslotte dit boek ontstaan.

Is het leven geen avontuur? Een reis langs vele plaatsen, gebeurtenissen en ontmoetingen? Wat komen we tegen, met wie gaan we om en bovenal wat doen we ermee. Leven we het leven uitsluitend als een reeks gebeurtenissen die aan ons voorbijtrekken of proberen we elk voorval te duiden, doen we er iets mee en gaan we dan voort met het gevoel iets geleerd te hebben? Het zal erop neerkomen dat ieder zijn eigen wijze interpretatie geeft aan alles wat aan hem voorbijtrekt.

Dit boek omvat verhalen uit alle windstreken van deze wereld, maar ook van verre planeten. Belevenissen van een priesteres, een Ierse schone, een viking of gewoon zomaar een mens worden beschreven. Behalve inzicht wil dit boek gewoon prettige leesstof bieden, altijd met een blijmoedige ondertoon en een serieuze achtergrond. Geen opgeheven vinger, maar een zachte vingerwijzing naar het verhaal achter het verhaal.

Eén van de verhalen in dit boek, ‘Wang-Li’, speelt zich af in China. Na voltooiing van dit verhaal legde ik het aan schrijfster Lulu Wang voor. Ik wil je haar commentaar niet onthouden.

“Met liefde, bewondering en in zekere zin verwondering heb ik jouw verhaal Wang Li gelezen. Wat diepe indruk op mij gemaakt heeft is het volgende:

a) Het verhaal heeft een mooie inleiding waardoor het gedeelte dat erop volgt, dat zich in China afspeelt, in een brede context is geplaatst. Niet alleen literair maar ook spiritueel gezien indrukwekkend.
b) Het Chinese gedeelte van het verhaal vind ik heel erg mooi. Ben je ooit in China geweest? De beschrijvingen van het landschap en de historische details zijn zo levendig voor mij dat ik mij afvraag hoe een westerling die niet in China geboren of geweest is, noch in deze historische periode geleefd heeft, dit verhaal kan vertellen.

Ik heb hier geen kant en klaar antwoord op. Het enige vermoeden is dat het een spirituele ervaring voor jou is, dat je het in je geest hebt gezien en dat het een geschenk Gods is. Wat mij het meeste imponeerde is de toon waarin het Chinese verhaal is geschreven. Het heeft een rustige, ingetogen verhalende stijl maar is ook intrigerend en geeft stof tot nadenken. Ik heb veel interessante en boeiende verhalen gelezen. Van dit verhaal kan ik echt niets anders zeggen dan dat het een wonder is.

Ik ben ook maar een mens en wil dit Gods-wonder zo graag begrijpen. Ik weet dat het niet altijd mogelijk is, maar ik doe een poging. Ik wil je feliciteren met dit prachtige verhaal!”

Tot zover Lulu Wang.

Zeer binnenkort wordt mijn boek ten doop gehouden in Den Haag. Voor mij is dat de vervulling van een droom die ik 46 jaar geleden droomde toen ik mijn eerste verhaal schreef terwijl ik was ingesneeuwd in een Oostenrijks dorp. Wil je weten hoe het mij sindsdien is vergaan en welke avonturen ik heb beleefd, dan raad ik je aan om dit boek aan te schaffen. De daarvoor benodigde gegevens kun je vinden door op deze link te drukken.

Het is mijn hoop en verwachting dat jij door het lezen van dit boek, nog dichter bij jouw eigen avontuur van het leven zult kunnen komen. Ik wens jou behalve veel leesplezier, dan ook veel goeds en blijheid toe in jouw leven en het volgen van een goed pad terwijl je onderweg weg bent naar steeds weer nieuwe avonturen.