Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Hoe vertel ik het een scepticus

 

De Nada Kronieken, deel 28


Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met iemand die – hij is astronoom en dus wetenschappelijk geschoold – niets zei te willen weten over de spirituele wereld waarin jij en ik ons plegen op te houden. Naar zijn zeggen, laten we hem Pieter noemen, is het enige belangrijke dat telt in deze wereld geld en dat religie en spiritualiteit zaken zijn die zonder moeite naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.

Naar aanleiding hiervan ontspon zich een belangwekkende E-mailwisseling die ik je niet wil onthouden. In het begin kun je het cynisme van Pieter’s woorden af voelen druipen maar allengs zul je zien dat zich een verandering voordoet. Ik ben benieuwd wat je er van vindt.

Pieter:
Hallo Hans, ik heb naar je website gekeken maar ik kon niets tastbaars vinden voor wat betreft ‘spirit’, geesten, engelen enz. Geef me alsjeblief in simpele termen concrete aanwijzingen hoe ze te benaderen. Nog een vraag; zijn zij gemaakt van de een of andere soort materie of zijn ze alleen maar energie, en als dat zo is, wat voor soort van energie. Atomisch, elektrisch, magnetisch? Hoe vermenigvuldigen zij zich? Welk voedsel en drank gebruiken ze? Hoe bewegen ze zich voort?
Alvast bedankt, Pieter.

Hans:
Hallo Pieter,
Bedankt voor je E-mail. Ik zal proberen je vragen zo goed en openhartig mogelijk te beantwoorden. De nieuwsbrieven die ik elke maand uitbreng hebben elk hun eigen thema, maar het lijkt erop dat datgene waarin jij je op dit moment interesseert, nu niet aan bod is gekomen. Misschien een goed onderwerp voor de volgende keer?

O.K. Hou je vast. Ga in een stevige stoel zitten en probeer zo open mogelijk dit antwoord te bekijken. Omdat je ernaar vroeg lijkt het erop dat je er wel degelijk voor open staat.

Geleidegeesten, geesten, engelen, elven enzovoort zijn niet hetzelfde. Net als mensen – evenals bewoners van andere planeten – jij zou ze buitenaardsen noemen, zijn wij allemaal energieën en maken deel uit van het universum, of in een andere term: ‘Alles Wat Is’.

Het is hetzelfde met wat wij materie noemen. Als je een elektronenmicroscoop zou bezitten en dieper en dieper naar binnen zou kijken in het vaste materiaal van de stoel waarop je zit, zou je uiteindelijk aankomen in een universum bestaande uit atomen, protonen en andere deeltjes die om elkaar heen cirkelen in een wereld die zou kunnen worden beschreven als microkosmos. Wat je daar ziet is pure energie. Voor jou als astronoom zou dat bekend terrein moeten zijn.

Mensen, dieren, planten bestaan uit energieën met een frequentie die het ze allemaal mogelijk maakt om elkaar te zien, horen, voelen en proeven. Elven, kabouters, geesten, geleidegeesten en ja ook God (Of de Maker/Allah/Boeddha, geef het een naam) bestaan in frequenties op een dusdanig niveau dat het voor de meeste mensen onmogelijk lijkt om die waar te nemen. Hetgeen niet wil zeggen dat ze niet zouden bestaan. Zie het als een radio-ontvanger. Je hebt een toestel nodig om de verschillende frequenties waarmee alle stations uitzenden, uit elkaar te halen. Als je eenmaal de frequentie weet van je locale radiostation is het een eitje om die in je huis te laten klinken. Maar als je een radiostation in – laten we zeggen Australië – wilt beluisteren, heb je een schotel nodig om het mogelijk te maken die energieën uit de lucht te plukken om ze voor jou hoorbaar te maken.

Dezelfde wetten gelden wanneer je wilt/moet/wenst contact te maken met andere bewoners van het universum. De truuk is om de code of de frequentie te begrijpen waarin zij leven en wanneer je de frequentietabel eenmaal hebt gevonden blijkt de rest kinderspel te zijn. Het begrip daarvan moet echter vanuit jezelf komen omdat je alle antwoorden al in je hebt, klaar om te worden opgepakt.

Misschien stel ik je teleur, maar ik weet – in wetenschappelijke termen - niet van wat voor soort materie engelen, geesten en dergelijken zijn gemaakt. Wanneer ik de telefoon gebruik weet ik dat er energieën in het spel zijn die van spreker naar luisteraar gaan, maar ik ben dan niet in staat om dat wetenschappelijk te onderbouwen. Hetzelfde geldt wanneer ik in verbinding sta met hen die zich ‘aan de andere kant’ ophouden’. Het gebeurt, en dat is voor mij meer dan genoeg.

Nu zal ik proberen om deze ‘anderen’ zo simpel mogelijk te beschrijven.

Hiervoor neem ik je mee naar het concept van reïncarnatie.

Iedereen, Jij, ik, Jan-Peter Balkenende, de caissière in de supermarkt, wij allemaal leefden een groot aantal keren eerder en zullen dat waarschijnlijk weer doen nadat we zijn gestorven. De zin hiervan is dat alle zielen een hele boel hebben te leren tijdens de vele levenscycli hier op aarde.

Voordat je werd geboren maakte jij een contract op met jezelf en een andere ziel die we geleidegids zullen noemen, waarin alles is vermeld wat je tijdens deze levenscyclus wenst te leren. De Geleidegids blijft achter in de ‘andere wereld’ en helpt je zoveel als mogelijk is. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het over de keuzes gaat die JIJ zelf maakt, die in dit verband belangrijk zijn. ALLE andere input is van secundair belang

Waarschijnlijk heb je het wel eens meegemaakt dat je iets wilde doen, maar iets weerhield je ervan om je plan uit te voeren. En later bleek dat een wijs besluit te zijn geweest. Dat, mijn beste Pieter, zou je Geleidegids kunnen zijn geweest die je iets in het oor had gefluisterd. In dit verband komt de naam Isolde bij me op. Komt die naam je bekend voor?

Geesten zijn weer iets anders. Vrijwel de enige zekerheid hier op aarde is het sterven. Allemaal zullen we op een dag overlijden. De meeste mensen die overgaan worden tegelijkertijd als het ware geboren in de andere wereld en worden daar verwelkomd door vrienden en/of familieleden die de overgang eerder maakten. In sommige gevallen echter, om uiteenlopende redenen, is de transitie niet compleet en de arme ziel blijft achter in een soort tussen-in wereld. Deze ‘verloren’ zielen lijken zich er niet bewust van te zijn dat ze zijn gestorven en trachten zich te verbinden met hen die zijn achtergebleven. Verhalen zoals die over spookkastelen stammen van dit fenomeen.

Feeën, deva’s, kabouters enz. zijn het soort energieën die leven tussen de dieren- en planten sferen. Zij lijken zich aangetrokken te voelen tot delen van de natuur die zij willen onderhouden en het bossen en planten mogelijk te maken om gezond te blijven. Misschien wil je hier een verhaal over lezen dat ik enkele jaren geleden schreef onder de titel: Devi

Engelen zijn boodschappers van God. Zij houden zich met de grote lijnen bezig. Elk heeft zijn taak en soms hebben we het geluk om één van deze machtige wezens te ontmoeten. Over dit fenomeen schreef ik ook een verhaal dat je misschien wilt lezen. Het heet: Judith, Magda en de Engel, waarin ook onze overleden dochter Judith en mijn Geleidegids Magda aan het woord komen.

Net als met de stoel waar ik het eerder over had, hebben deze schepsels geen eten of drinken nodig. Zij ZIJN gewoon. Bovendien bewegen zij zich niet op onze manier voort. Het is net als wanneer je aan iemand van wie je houd denkt die op reis is; op hetzelfde moment zijn jullie heel erg dicht bij elkaar. Voor deze wezens is het alleen maar nodig om aan een plaats of tijd te denken waar zij willen zijn en zij zijn er dan ogenblikkelijk.

Beste Pieter, gebruik je eigen inzicht als je alles wat ik heb geschreven, wat mijn smaak van de waarheid is, leest. Ik hoop van harte dat het je mogelijk zal zijn om iets van wat ik heb verteld te accepteren. En als je nog meer vragen hebt vraag ik je om die te stellen en hoewel ik natuurlijk niet alle antwoorden heb, zal ik opnieuw trachten om zo gedegen mogelijk reageren.

Pieter:
Hallo Hans,
Dank je voor je antwoord. Over deze wezens – zijn ze goed of slecht, of allebei, hebben ze een geweten?
Welnu, hoe maak ik contact met ze en ik moet toegeven dat er nu een kleine rilling door me heen trekt. Verbeeld ik me dat, of is het een soort slimme manipulatie van de geest gebaseerd op onze psyche?
O, en de naam Isolde komt me inderdaad bekend voor. In de eerste plaats is dat de naam van mijn schoondochter. In de tweede plaats die van een jonge dame uit Roemenië die ik op een Cruise ontmoette. Zij is erg mooi en intelligent. Heb sinds 4 maanden niets van haar gehoord.
Het allerbeste,
Pieter
P.S. Ik zou deze geesten heel graag spoedig ontmoeten.

Hans:
Je hebt goed aangevoeld dat er, behalve de verlichte wezens, inderdaad ook een aantal ‘slechteriken’ aan de andere kant voorkomen. Wees er echter van overtuigd dat, wanneer je werkelijk het ‘goede’ zoekt, je precies datgene zult vinden, ‘verlichte’ wezens die jou niets kwaads toewensen. In het geval echter dat je vermoedt dat er iets niet klopt, verbeeld je dan eerst dat er wortels uit je voeten groeien naar het middelpunt van de aarde zodat je goed bent verankerd. Nadat je geaard bent, visualiseer je een glazen stolp of een bel rondom je en beschilder je die met licht. Bovendien kun je in jezelf zeggen dat je hier niets mee te maken wilt hebben en stuur je hem of ‘ze’ weg. Met de hulp van je Geleidegids en anderen zou dat voldoende moeten zijn om de slechteriken buiten de deur te houden.
Laten we ons nu bezighouden met de ‘goeierikken’ en geen energie meer aan de anderen geven.
En ja, ik denk wel dat ze een geweten hebben dat ongeveer hetzelfde werkt als dat van ons. Het verschil is evenwel dat zij zich wel twee keer zouden bedenken voordat ze iets zouden doen wat iemand anders schade zou berokkenen.
En nee, je houdt jezelf niet voor de gek, Pieter. Toen je die rilling door je heen voelde gaan was de kans dat iemand contact met je wilde maken erg groot. Het is echter geen manipulatie omdat het hier om jouw eigen Vrije Wil gaat. Iedere ziel op aarde is begiftigd met Vrije Wil. Je drukte je wil om te communiceren uit en daar was je antwoord. Het is je eigen sceptische geest – jouw gebrek aan vertrouwen in jezelf – die je ervan weerhoudt om de laatste stap te zetten.
Nu naar Isolde. Ik heb een zeer sterk gevoel dat behalve de Isolde’s die je noemde, er een derde is met dezelfde naam die contact met jou wil. Als ik me niet vergis, zou dat jouw eigen Geleidegids zijn die jou deed rillen. En wanneer je dit leest, ben ik er zeker van dat er opnieuw een rilling door je heen zal gaan!

O, en als je zegt: “Ik wil deze geesten heel graag spoedig ontmoeten”, wat je in je laatste E-mail schreef, dan kan ik alleen maar zeggen: “Wat let je, maak een afspraak!” Stel je vragen, misschien wil je ze wel op papier zetten en de kans is groot dat terwijl je je vraag opschrijft, het antwoord zich tegelijkertijd vormt in je hoofd. En dat, mijn beste Pieter, zal dan Isolde zijn die iets in je oor fluistert…

Ik wens je veel geluk en hoop iets over je vorderingen te horen. Ik wens je het Allerbeste,
Hans.

Pieter:
Hallo Hans,
Opnieuw bedankt voor je antwoord. Het ziet er naar uit dat het zich dus allemaal in je geest afspeelt! Welke taal spreken deze wezens? Als ik mijn gedachten op papier zet zullen ze contact opnemen, zeg je. Hoe doen ze dat? Je hebt gelijk dat alles energie is wanneer je omlaaggaat naar de kern van de zaak.

Ik heb het helemaal gehad. Ik wil helemaal tot het gaatje. Geen gezeik; niet doen alsof, maar feiten, echte één op één ontmoetingen, conversaties en antwoord op alle vragen. Misschien kan ik een goede fles Californische wijn meenemen om de geesten losser te maken. Ik wil er dus een zware bijeenkomst van maken. Hoe denk je daarover?

Ik heb mijn gedachten op deze computer gezet maar nog geen contact gehad. Ik begin ervan overtuigd te raken dat het allemaal in je hoofd zit. Als ik mezelf voorhoud dat de dingen slecht zullen aflopen, lopen ze slecht af. Aan de andere kant, als ik zeg dat het goed komt, zal het waarschijnlijk goed komen. Zoals wanneer ik zeg dat ik nooit dood zal gaan, nou ja, ik zal toch wel sterven, ongeacht wat ik denk!

OK, weet je, ik ben uit bed gekomen tijdens een miserabele nacht en heb de duivel geroepen. Hij kwam niet. Toen riep ik God; die kwam ook niet. Ik hou ervan om ‘s nachts over een kerkhof te dwalen om mijn angsten voor het onbekende te overwinnen. Het beste met je.
Groeten,
Pieter.

Hans:
Inderdaad speelt zich alles in je hoofd af. Omdat de communicaties uitwisselingen van gedachten zijn, zal de taal waarin je denkt, de werktaal zijn. Zelf communiceer ik meestal in het Nederlands maar in sommige gevallen is Engels, Duits of Frans gebruikt. Maar als je in Swahili zou willen communiceren, er van uitgaande dat je die taal spreekt, dan zal het Swahili zijn.

Ik kan zien dat je over een analytische geest beschikt. Dit is echter geen wetenschap. Dit gaat over vertrouwen in jezelf; over het vrij van vooroordelen zijn; over stilte in je geest; over mededogen, maar vooral over Liefde.

Hoewel degenen aan de andere zijde erg van feestjes houden, wordt daar niet gedronken. De energieën die zij gebruiken zijn van een andere orde, ik sprak daar al met je over. Wees dapper Pieter en heb geduld. Dit gaat ook over oefenen. Het komt, het komt.

Weet je, je begint al paranormaal te denken, Pieter. Weet je zeker dat deze denkbeelden over het manipuleren van de uitkomst van je gedachten van jezelf zijn? Of zijn ze misschien in je onderbewustzijn geïmplanteerd, misschien door iemand anders?

Natuurlijk ga je op een dag dood. Wie niet? Ik weet alleen niet wanneer.

Weet je, als je Hem roept, zal God heel dichtbij zijn. Reken maar dat Hij kwam toen je hem riep. Jij herkende zijn aanwezigheid alleen niet. Lees dit kleine gedicht eens, als je wilt: »Hij die Mij zoekt met heel zijn hart, zal Mij vinden«.

En roep de duivel nooit meer aan, wil je. De duivel zal echt niet komen, omdat hij niet bestaat. Dit fenomeen is door mensen bedacht om macht over anderen uit te kunnen oefenen – de Kerk!

Je moet het zelf weten wanneer je ’s nachts over kerkhoven wilt ronddwalen. Maar dat is niks voor mij.

Hé, ik heb een boodschap voor je van Isolde, je Geleidegids. Zij vraagt me het volgende tegen je te zeggen:

“Mijn geliefde Pieter,

Toen we, zo’n 180 jaar geleden, samen waren in de landen van de rivier de Moldau hadden we zoveel plezier terwijl we pret maakten in de weitjes langs de rivier. Jij was toen mijn kleine zusje en ik was jouw broer, weet je nog? Nee, natuurlijk niet, maar na het ongeluk toen ik op jonge leeftijd stierf heb je heel lang gerouwd. Sindsdien struin jij de kerkhoven af om mij te zoeken, maar Pieter, of liever Johanna, zoals je toen heette, je zult me daar niet vinden. Je vindt me op je linkerschouder waar ik mijn hand neerleg en ik ben zo dichtbij dat je alleen maar een rustige plaats hoeft op te zoeken en stil te worden. Dan zal ik opnieuw met je praten, Johanna, en we zullen opnieuw plezier maken. Dat beloof ik je.

Ik hou van je,

Isolde.”

Epiloog:
Dit was blijkbaar teveel voor Pieter, want sindsdien – ongeveer een maand geleden – heb ik geen antwoord meer ontvangen. Maar ik weet dat het zaadje is geplant en op een goede dag zal het ontkiemen...