Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Lady Nada spreekt over de

'Liefde Gods'

De Nada Kronieken, deel 38


Door Ashtar-Linera www.ashtar-linara.de

Running Fox HomeIK BEN Lady Nada!

Ik wil met jullie over de Liefde Gods spreken. Ja, zul je zeggen, alweer zulk een ‘algemeen’ thema in deze moeilijke tijden. Maar denk je eens in: is niet de Liefde Gods het alfa en omega van, in, om en door alles wat is? Zijn jullie het niet zelf, dit ‘algemene’ thema - deze ‘liefde Gods’?

Ze toont zich waarachtig in alle mogelijke vormen. Zelfs in de haat jegens je medebroeder. Hoe kan dat?, zal menigeen onder jullie zich afvragen. Maar: ‘God’ is oneindig. Tot deze oneindigheid behoren zelfs ook dingen die op het eerste gezicht als ‘niet goddelijk’ beschouwd kunnen worden. Maar kijk eens goed: Is ‘God’ niet, zoals eerder gezegd, in ‘alles wat is’? Is ‘God’ niet in elke schepping te vinden? Alles zijn Zijn werken, zegt de bijbel. En dat betekent dat niet slechts elk materiele ding, maar ook elke immateriële gedachteconstructie ‘Zijn’ schepping is.

Stop!, zullen jullie nu zeggen. Zulke gedachteconstructies of, in de materiele wereld, ook wapens of iets dergelijks zijn toch scheppingen der mensen? En daarin hebben jullie gelijk. Toch is het daarnaast ook waar, wanneer ik zeg dat het ook goddelijke scheppingen zijn. Waarom?

Omdat jullie, die dat scheppen, scheppingen der schepper zijn. Heet het niet ook in jullie bijbel dat God Zijn ‘Adem’ in de mensen blies? Deze ‘Adem’ is niets anders dan het recht, zelf te mogen en te kunnen scheppen. Tegelijkertijd hebben jullie de vrije wil meegekregen. Zo zijn jullie allemaal, net zoals wij, verbonden met ‘het werk zijner handen’ en uitgerust met alle rechten en eigenschappen van de Schepper.

En werkelijk: in elk moment scheppen jullie iets nieuws. Het maakt niet uit wat het is. De ‘Adem’ Gods werkt altijd – in ‘goede’ en in ‘slechte’ scheppingen.

Jullie volgende vraag zal zijn hoe ‘slechte’ scheppingen met Liefde Gods te verenigen zijn.

Dat is omdat Liefde de energie is die alles bezielt. En jullie zullen me gelijk geven wanneer ik zeg dat een nieuw geproduceerd pistool alléén nog niemand kwaad doet. Het zijn de stoffelijk atomen waarvan de pistool gemaakt is, die ‘Liefde’ zijn. Een energie met hoge trilling, in hun frequentie zozeer vertraagd dat zij in een vaste, en daarmee voor jullie zichtbare toestand kwam.

Jullie zien ook, dat dit apparaat zelf NIET ‘negatief’, ‘boos’ of ‘donker’ is. Ik zeg jullie: zelfs wanneer het wordt afgevuurd en de kogel iemand dodelijk treft, zelfs dan wordt dat het niet!

“Ook dat begrijpen wij“, hoor ik jullie zeggen, mijn geliefden! “Wat slecht is”, gaan jullie verder, “is de mens, die het wapen heeft afgevuurd.” Toegegeven, op het eerste gezicht ziet het daarnaar uit. Maar is deze mens WERKELIJK slecht?

Tussen haakjes: Ik wil hier niet zeggen dat ik doden ‘goed’ vind. Integendeel! Maar het gaat hier om iets heel anders.

Keren we terug naar deze ‚moordenaar’. Het is een mens net als jij. Niemand kan aan hem zien, dat hij zojuist iemand gedood heeft. Meer nog: ook in hem leeft de Liefde Gods, deze Energie, de ‘Adem’. Nogmaals: ook hij is een mens, een schepping Gods.

Dit feit alleen zou iedereen moeten bewegen om zich diepere gedachten te maken alvorens te snel te oordelen en te ver-oordelen. Er zijn zovele beweegredenen die het deze mensen kunnen hebben laten doen. Bijvoorbeeld karma, overeenkomst, kortsluitinghandeling, oorlog, ga zo maar door! En wanneer jullie Zijn zich in zulke omstandigheden verplaatst zal je dat beter kunnen begrijpen.

Vergis je niet: ELK van jullie bevond zich ooit in eenzelfde situatie. En ELK van jullie drukte af of vermoorde een ander mens op de een of andere manier! Oordeel dus niet en stel jezelf niet boven de moordenaar.

Nu komt opnieuw Gods Liefde in het spel. God veroordeelt deze mens ook niet. Of hebben jullie het ooit meegemaakt dat Hij zulk een mens het leven, respectievelijk de ZIEL ontnam? Nee, in zijn oneindige Liefde geeft Hij altijd weer de mogelijkheid om in nieuwe incarnaties, datgene wat gedaan is, te herstellen. Ook Hij is erin geïnteresseerd dat deze mens zichzelf herkent; erkent dat hij eigenlijk zelf ‘Liefde’ is. Wanneer de mens dat erkent, zal hij ook nooit meer bewust iemand van het leven beroven.

Dit kan nu op alle soorten liefdeloze handelingen van anderen en van ZICHZELF van toepassing gebracht worden. Maar ik weet dat de Liefde Gods is wat ze is, hoe ze werkt en ook hoe ze goed te verklaren is. Behalve dat vragen jullie je altijd weer af, hoe zich dat verhoudt. Daarom heb ik met eenvoudige woorden geprobeerd het aan jullie te openbaren. Ik zeg hier bewust ‘OPENBAREN’ want in werkelijkheid is de ‘Liefde Gods’ niet met woorden te beschrijven.

Daarom vraag ik jullie, lieve kinderen, let op wat je zegt en doet ten opzichte van je medemens en alle andere schepsels. Want dat alles en nog veel meer is Gods Liefde!

Ik groet jullie met de parels van mijn Hartsliefde – IK BEN Lady Nada

Zondag, 12. december 2004, 21 uur 35 - Ashtar-Linara
__________________
"...all that's left to do is give our love to all..."
"...alles was zu tun übrig bleibt, ist, alles zu lieben..."