Zomer/vuur

Het Licht kwam onaangekondigd aan bij de innerlijke poort, antwoord gevend op de roep van mijn Zielen-Hart. De vlam der Liefde stond op en wekte een eeuwig inwendig vuur. Het liet me weer eens achter, altijd nooit veranderend.