Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

De Nada Kronieken, part 90

Aspecten van Liefde

Hans Brockhuis

 


Tijdens mijn zoektocht over de vraag wat de essentie van Liefde zou kunnen zijn, stuit ik op allerlei uitspraken die steeds een ander aspect van Liefde belichamen. Liefde is een gewaarwording die je vertelt dat je hier op aarde bent en dat je geloof in de ander een topwaardering heeft genoteerd.

In de bijbel zegt Paulus in 1 Korinthe 13: Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de Liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
[…]
En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden en had de Liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
De Liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de Liefde is niet afgunstig; de Liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
[…]
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar toen ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
Maar nu blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste van deze is liefde.

Mario Mercier, in zijn prachtig serene boek: ‘Gesprekken met mijn engel”, [Den Haag, Mirananda, 1995] relateert liefde aan innerlijke vreugde. Hij vraagt aan zijn engel: “En door wie kan deze vreugde in stand worden gehouden?” “Door de liefde!”, luidt het antwoord. En: “de liefde is de bron van deze innerlijke vreugde, die weer de vonk van liefde is… Maar liefde is meer. Noem het de essentie van de wind, de stralen van de zon, het wezen van de sterren, van pure zuiverheid, de kern van de bomen, van bloemen, het hart van het water, van het vuur, van de aarde, het middelpunt van de ruimte, van het leven zelf, maar bovenal is liefde Licht!

De Pleiadiërs, [Barbara Marciniak: Bringers of the Dawn: teachings from the Pleiadians, Santa Fe, Bear Publ., 1992] die ons de dageraad brengen, kijken er weer op een andere manier naar: “Er zijn er die leven van de trilling van liefde en die groep zou graag opnieuw de liefde als voedsel op deze planeet invoeren. Zij zouden dit universum willen veranderen naar een frequentie van liefde, zodat liefde de kans krijgt zich te verspreiden en andere werelden te bevruchten.” Voorwaar een nobel streven.

Lady Nada, degene die altijd liefdevol aan de wieg staat van weer een nieuwe Nada Kroniek zegt hierover: “Laten we in Liefde onze harten openstellen, zodat we leren te houden van verschillen en onze wereld openstellen voor Anderen om zo de mogelijkheid te hebben om alle naties om te vormen tot eenheid in verscheidenheid.”

De Koran gooit het over een andere boeg: ‘Allah heeft zich voorzeker met barmhartigheid tot de profeet gewend en tot de Migranten en de Hulpgevers, die deze (profeet) in het uur van nood volgden, nadat het hart van een gedeelte hunner bijna was bezweken. Toen vergaf Hij hen. Voorzeker, Hij is Liefderijk, Genadevol jegens hen.’

Wikipedia http://www.wikimedia.org/nl-portal/ bekijkt het academisch en inventariseert Liefde als een woord met verschillende betekenissen. Enerzijds kan het een zichzelf opofferende en een ander weldaden schenkende houding zijn. Anderzijds kan het een egoïstische aantrekking zijn tot een persoon of voorwerp waarbij die/dat ander als eigendom wordt beschouwd en men zelfs tot gewelddadigheden en machtsmisbruik overgaat voor eigen genot.

Liefde kan bijvoorbeeld een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. Het is dan een gevoel of emotie. In de sterkste vorm geeft het mensen de indruk dat ze zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven, de indruk dat ze psychologisch afhankelijk zijn van de aanwezigheid. Liefde kan zich als charitas uiten, een schenking aan een goed doel. Charitas vindt voornamelijk plaats op emotionele grond, gebaseerd op het graag willen helpen bij iets waar men emotioneel betrokken bij is. Het kan echter ook op louter rationele grond gebaseerd zijn.

Sommigen - materialisten - beschrijven liefde als een chemische reactie in de hersenen. Dit gaat dan vooral op voor verliefdheid. Anderen - idealisten - zien liefde als een samenbindende factor in het hele universum: een universele aantrekking tussen al wat is. In deze visie zijn zwaartekracht, elektrische en magnetische aantrekking en afstoting, affiniteit, adhesie, cohesie, kernkrachten, vormen van liefde van de materie. Uiteraard neemt de westerse wetenschap algemeen het eerste standpunt in; menselijke relaties zijn echter zo complex dat ze niet meer voor honderd procent op hormonen te herleiden zijn. De keuze van het voorwerp der liefde kan onderbewust of bewust gemaakt worden op basis van feitelijke overwegingen.

Onze rode kater Jippie, tenslotte, loopt nu over het toetsenbord en schrijft zijn eigen verhaal. Door het geven van kopjes tegen mijn hand geeft hij aan hoe groot zijn liefde voor mij is; onvoorwaardelijk. Hij heeft geen boodschap aan al deze woorden. Hij heeft lief, niet meer en niet minder.

Voor de goede orde verwijs ik je nog kortelings op een eerdere nieuwsbrief over hetzelfde onderwerp dat is te vinden door hier te klikken.

Running Fox wenst jou veel Liefde toe.