Written with Love Written Speciaal

Automatisch schrift

Automatisch schrijven

© Yvonne Hagenaar-Ratelband; maart 2011.

www.yhra.nl

‘Dit is wat ik je wil zeggen
luister goed
want het is eenmalig
GOD is LIEFDE
Geef het door.’De verhalen die ik schrijf zijn, zoals ik al eerder zei, werkelijk door mij ervaren en zoals ik ze opschrijf ook echt gebeurd. Nu is het zo dat als ik aan het schrijven ga, typen dus, ik gewoon de teksten in mijn hoofd hoor. Eigenlijk dacht ik dat iedereen dat had, maar dat blijkt niet zo te zijn, en er ontstaat zo met de woorden van dat moment een tekst.

Nu ben ik dat eens met een pennetje gaan doen en dan heb je wat meer rust en stilte om de woorden naar boven te laten komen en in die stilte te luisteren. Het eigenaardige is dan wel dat mijn hersens gewoon doordenken terwijl de woorden van binnen uit geheel anders zijn dan de gedachten die uit mijn hersens komen. Tijdens het schrijven, met pen dus en niet-typen, denk ik vaak wat zal er nu weer uit deze zin komen, misschien is het na deze zin wel helemaal stil, of klopt dat nu wel helemaal, zal ik het aan anderen geven…

En zo gaat dat dan, van binnen uit van uit die Bron komt het en het is er natuurlijk altijd geweest, alleen wat zijn we toch druk bezig om het maar vooral niet te horen. Vragen stel ik niet, waarom ook, wel denk ik aan sommige mensen en krijg daar dan tekst over.

Mijn dochter zat mij al een tijdje te pushen om vooral eens op deze manier te schrijven. Maar het leek me te veel werk want ik kan beter op mijn computer schrijven dan met de hand. Toen zond zij een handgeschreven fax met een prachtige zeer herkenbare tekst:

 
‘En zet je nu neer in ware
nederigheid en besef dat jij alles
wat God wil dat je doet, daadwerkelijk
kunt. Wees niet zo arrogant te zeggen
dat je Zijn eigen leerstof niet kunt leren.
Zijn Woord zegt iets anders. Zijn Wil geschiede.
Iets anders is niet mogelijk. En wees dankbaar dat dit zo is.’
 

Ik wist echter niet dat dit een tekst was uit het boek ‘Course of Miracles’, en dacht dus dat zij het zelf vanuit de Bron had geschreven. En liet mij leiden door de gedachte dat als zij het kon ik het ook kon. Eindelijk ben ik dan ook maar een rustig gaan zitten en hoorde de volgende woorden naar boven komen:

 
‘Er zit zoveel liefde in jezelf
dat je er bijna van uit elkaar spat
Mocht je binnen in jezelf blijken
Te weten dat je er in geloofd
Geef het dan aan allen.’
 

En de volgende zin kwam al meteen:

 
‘Er is zo veel te doen
aan mensen te geven
dat we met zijn allen
haast niet toereikend zijn
om dat te geven
wat nodig is om aan hen
voortkomend uit onze harten
te ontvangen.’
 

Toegegeven het is taalkundig niet helemaal juist maar de bedoeling is duidelijk. De telefoon ging dan ook tussendoor, moet kunnen.
Er zijn er nog meer en ik wil ze graag doorgeven, want ze zijn inderdaad uit de Bron, de Bron, de ziel, het stukje God dat wij allemaal zijn en waar wij allemaal mee in verbinding zijn en staan, wij zijn immers alleen één.

 
‘Mocht je willen
dat alles eenvoudig was
let dan op, wees waakzaam
en het zal je gegeven worden.’
 
 
‘Luister goed naar je binnenste
en hoor wat er gezegd wordt
luister naar de stilte
vraag niets
en kom dichterbij.’
 
 
‘Er zijn mensen met grote behoefte om uit te vinden wat hun
spiritualiteit kan geven
laat hen uitvinden hoe ver rekbaar hun gedachten zijn.’
 
 
‘Het is ondenkbaar
dat wat wij zeggen
niet eerlijk of onjuist
zou zijn
blijf bereikbaar
tot in eeuwigheid.’
 ‘In je binnenste zit het leven
dat aan je gegeven wordt
pak het aan
en leef.’
 
 
‘In je gevoel luistert alles
komt alles in alle jaren van de tijd
bij zijn oorsprong terug
alle tijden geven aan
wie je werkelijk bent – een stukje God.’
 
 
‘Ook ik zeg je: blijf bij de Bron
voel hoe de worden
aandacht vragen
luister in de stilte
en verbaas je niet.’
 
 
‘Voel diep in je zelf, luister naar de stem
je voelt als het ware het geluid omhoog komen.
Doet het er toe wie ik ben, is het niet prettig te horen
Dat uit je binnenste het Goddelijk geluid voortkomt.’
 

En deze zin, toen ik over iemand op de ‘Dutchhealinglist nadacht’: ‘geef het leven de kans zich te ontplooien, alles is waardevol.’ Iemand die op dat moment in enige problemen zat, kreeg toen mijn gedachten daar over gingen, uit de Bron deze zin: ‘Laat het leven in al zijn finesses doorstromen en je zult weten welke weg voor jou geschikt is, je dient de dingen zelf op te lossen. Pijnig je zelf niet en vind de eenvoud van je hart.’

Er zijn nog bladzijden vol met prachtige teksten, en wellicht is het goed om die ook eens te plaatsen. Ook de baby, mijn kleindochtertje van toen 4 maanden was in mijn binnenste te horen, de baby was hevig aan het huilen en het volgende kwam naar boven: ‘alles is verwarrend, ik wil je duidelijk maken dat ik het niet weet’, mijn vraag was: ‘vertel me wat je wilt’ en de baby zei: ‘mama’.

Het is toch allemaal verrassend eenvoudig, en zo is het ook.
Graag wil ik besluiten met de volgende zin die uit de Stilte kwam:

 
‘Dit is wat ik je wil zeggen
luister goed
want het is eenmalig
GOD is LIEFDE
Geef het door.’
 

En dát is wat ik zo graag doe, en niet anders.

Bovenstaande tekst is al weer van het jaar 2000. We zitten nu in 2011 en nu na zoveel jaren verder IS het ‘er’ nog steeds. Je zou dan kunnen zeggen dat het deel van mijn leven is geworden, maar dat is toch niet een juiste benadering, het is niet ‘het deel van mijn leven’ het is het Leven zelf.

In die tussenliggende jaren is veel gebeurd, verwerkt, begrepen en losgelaten. Om met die ervaringen die tot inzichten leidden anderen bij te staan, de inzichten met anderen te delen.

Het Leven IS, en dat is inderdaad mijn, als ik het over mij zelf mag hebben, onbaatzuchtige Liefde voor allen – geen mens uitgezonderd.
Die Vrede, die Liefde IS voor ieder mens – niemand uitgezonderd.