Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Chaco's 'terzee'bestelling

Een verhaal over Liefde, vanuit Hawaï

Chaco's funeral

A Love Story from The Big Island of Hawaii

door/by Kathryn Jensen

 
 

Chaco's 'terzee'bestelling

Chaco de kat hield van het leven. Het was de missie van dit imposante huisdier om zijn vriend Mike te overtuigen van het belang om hem alles te geven waarom hij vroeg… affectie, goed voedsel en een warme plek op Mike’s bed. Chaco werd diep bemind.

Maar helaas werd Chaco erg ziek en Mike besloot dat het van grote compassie ten opzichte van zijn lieve vriend zou getuigen om hem naar de dierenarts te brengen om hem te laten inslapen. Mike kwam bij ons langs om het trieste  nieuws te vertellen. Alle aanwezigen zeiden gezamenlijk een gebed.

Maar vandaag voltrok zich een wonder. Tenslotte besloot Mike om Chaco’s as naar zijn favoriete strand te brengen dat bekend staat onder de naam: Hookena. Hij bewaarde de stoffelijke resten in een goed dichtgeknoopte plastic zak.

De warmte van de zon was weldadig en het kristalheldere zeeblauwe water was kalm, terwijl een kudde slaperige dolfijnen langzaam voorbij gleed in het kalme water van de baai.

Mike's meest verheven momenten in het leven beleefde hij in aanwezigheid van dolfijnen en het was zijn intentie om Chaco’s as in de oceaan te verspreiden op het moment dat de dolfijnen zouden kunnen meedelen in de herinnering van het leven van zijn geliefde vriend. Hij stopte de kleine zak in zìjn zwembroek, tezamen met enkele boombladeren… geschenken voor de dolfijnen.

Voordat dolfijnen zich terugtrekken voor hun middagrust, doen diegenen die daar zin in hebben vaak een spelletje ‘blad’, met bladeren die hen zijn gegeven door hun menselijke speelgenoten.  De bladeren worden heen en weer geworpen tussen deze maffe, speelse dolfijnen en hun menselijke vrienden. Zij genieten ervan om hun uitzonderlijke werp talenten te etaleren door de glinsterende roodgele bladeren vanaf hun neus via hun staartvin naar de staart te laten tuimelen.

Dus zwom Mike, met grote verwachtingen, langzaam zeewaarts om zijn vrienden van de zee te begroeten. Om slechts enkele meters verderop te ontdekken dat het zakje met Chaco’s as niet meer in zijn zwembroek zat. Hij kon het nergens vinden. Met een zwaar hart ontmoette Mike de dolfijnen midden in de baai voor hun ochtendrondje.

Later zwom hij terug naar het strand, deed zijn flippers, snorkel en wetsuit af, liep het hete zand op en deelde zijn frustratie met zijn vrienden. Terwijl zij zich klaarmaakte om te gaan zwemmen luisterde zijn vriendin Wende aandachtig naar het verhaal. 

Wende en Mike zijn diep verbonden vrienden die samen heerlijke, synchronistische bewustzijnsdoorbraken beleefden tijdens het zwemmen met dolfijnen. Wende weet wat het is om iemand te moeten verliezen. Gedurende de laatste paar jaren heeft zij van vier geliefden afscheid moeten nemen.

Toen Wende bij de dolfijnen in het midden van de baai aankwam zag zij ineens een  kleine plastic zak voor haar in het water rondzweven… Chaco’s as! Hoe kon deze ongrijpbare zak zich zover van de kust bevinden? Zij stopte haar bizarre vondst in haar wetsuit en genoot van haar ochtendlijke zwemtocht, terwijl de dolfijnen haar en anderen bedienden van een zachte herinnering dat ‘liefde het enige antwoord is’.

Na een uurtje zwom Wende terug met de gedachte dat Mike nog steeds op het strand te vinden zou zijn om zich te ontspannen. Dat was inderdaad het geval. Natuurlijk was Mike buitengewoon verbaasd en opgelucht toen hij de bekende zak met grijze inhoud in Wende’s hand ontdekte. Wende, Mike en anderen plengden tranen van verbazing en opluchting over de ongelofelijke manier waarop Chaco’s as weer was opgedoken.

Later maakte Mike zich klaar om opnieuw in zee te gaan. Deze keer met Chaco’s as stevig in zijn hand. Voordat hij het water inliep zag hij al dat de dolfijnen in de richting van de kust zwommen. Terwijl hij langzaam door het kalme water zwom omringden de dolfijnen hem met de kennelijke bedoeling om hun vriend te omgeven met gouden tot het hart gerichte compassie. Het leek wel of ze wisten dat Mike afscheid wilde nemen van de beste vriend die hij ooit had gehad.

De dolfijnen bliezen, eenstemmig, een muur van luchtbellen om hem heen die reikte van de oppervlakte van de zee tot aan de zanderige bodem. Mike gaf Chaco’s as vrij die zwevend werd opgenomen door een draaikolk, gemaakt van delicate, sprankelende en schitterende fluctuerende regenboogtinten, gelijkend op het noorderlicht.

De ceremonie eindigde en Mike zwom terug naar de kust op een golf van Genade. De dolfijnen vloeiden met hem mee met de gave van hun aanwezigheid en een heel speciaal helderrood blad.

~*~*~*~
Later in de middag kwam ik aan op Hookena en werd opgewacht door Mike en onze vriendin Ellen, iemand die zich dicht bij Mike’s hart bevindt en die, dezelfde dag nog, zou terugvliegen naar Nederland. Ellen was erbij toen ze Chaco lieten inslapen. Met veel liefde begeleidde zij Mike door deze moeilijke tijd.
 
Mike’s ogen stonden wagenwijd open van verbazing toen hij zijn verhaal vertelde. Ik vroeg hem het op te schrijven maar hij stond erop dat hij de verhalenverteller was en ik degene om het allemaal op te schrijven. Later vertelde Wende mij vanuit haar gezichtspunt over dit buitengewone afscheid.

Dit verhaal, ‘Chaco’s ‘terzee’ bestelling bestaat dan ook uit de ervaringen, beschrijvingen en impressies  van Wende en Mike. Toch deden, terwijl het verhaal van deze buitengewone ceremonie zich voor middel van mijn filter en op mijn computer ontrolde, ook de dolfijnen hun duit in het zakje, waardoor deze subtiele en toch krachtige lessen over liefde van onze dolfijnen vrienden ontstonden.

De dolfijnen herinneren ons eraan dat gaven van liefde de magie in onze wereld creëren èn onze connectie met het goddelijke. Zij zijn er om model te staan voor onze potenties en doen dat op dergelijke diepgaande manieren. Terwijl de dolfijnen onze harten openen, kunnen we ons herinneren dat we hier zijn om liefde te geven en te ontvangen zodat we die compassie kunnen worden die we zo bijzonder graag onze wereld zouden willen laten beleven.

Mike, Ellen, Wende en ik vragen je dit verhaal te delen met hen waarvan je houdt.

terug

Chaco's funeral

Chaco the cat loved life.  This impressive cat’s mission was to remind his friend Mike of the great importance of giving him everything he asked for…affection, great food, and a warm spot on Mike’s bed. Chaco was well loved. 

But alas Chaco got very sick and Mike decided the most compassionate thing to do for his dear friend was to take him to the vet to be put to sleep.  Mike stopped by to share the sad news.  All present joined in saying a prayer. 

Today a miracle occurred.  Mike finally remembered to take Chaco’s ashes to his favorite beach,  Hookena.
He secured the remains in a tightly knotted plastic bag.

The warmth of the sun was delightful and the crystal clear, aqua blue sea was calm as a pod of sleepy dolphins glided slowly in the tranquil waters of the bay. 

Mike’s most sacred moments in life have been in the presence of dolphins and his intention was to spread  
Chaco's ashes in the ocean at a time when the dolphins could join Mike in celebrating the life of his devoted friend.  He secured the small bag in his bathing suit pocket along with several leaves….dolphin gifts.   
Before dolphins deepen into mid-day rest, those in the mood for play, strike up “the leaf game” with leaves gifted to them and deposited in their waters by their human playmates.   The leaves are tossed back and forth between these silly, playful dolphins and their human friends. They delight in showing off their exceptional talent for flinging the brilliant red-yellow leaves from their noses to their flukes to their tails. 

So Mike, with great anticipation, began to swim slowly out to greet his cetacean friends.  But only within a few feet of shore he noticed Chaco's remains were no longer in his pocket. They were nowhere to be found.  With a heavy heart Mike joined the dolphins in the middle of the bay for an early morning swim.

Mike swam back to shore.  He removed his swim gear, walked onto the hot sand and shared his depression about the loss of the ashes with others.  His friend Wende listened sympathetically to the story of the missing ashes as she readied herself for swimming. 

Wende and Mike are deeply connected friends who’ve shared delightful, synchronistic breakthroughs in consciousness during their swims with dolphins. Wende knows about loss.  She’s spread the ashes of four loved ones over the past few years.

As Wende joined the dolphins in the middle of the bay was startled to find a plastic bag floating in front of her… Chaco’s ashes!!   How did this elusive bag float so far from shore?!!  She tucked the miraculous find into her wet suit and proceeded to enjoy her morning swim, as the dolphins served her and others with a sweet reminder that “love is the only answer.” 

After an hour or so Wende swam to shore with the intention that Mike would still be relaxing on the beach.  He was!  Mike of course was astonished and relieved to see a familiar bag with gray contents in Wende’s hand.  Tears of amazement and relief were shared by Wende, Mike and others who witnessed the incredible re-appearance of Chaco’s ashes.

 Mike prepared for another swim, this time, with what was left of Chaco tightly held in his hand.  Before he entered the water he noticed the dolphins swimming towards shore.  As Mike kicked slowly through the gentle waters the dolphins surrounded him with the obvious intent of holding their friend in a circle of golden heart centered compassion.  Perhaps they knew Mike was saying farewell to one of the best friends he ever had. 
The dolphins, in unison, blew a wall of bubbles extending from the surface of the sea to the sandy bottom.  Mike released Chaco's ashes and they floated in the vortex created by the delicate, effervescent net that shimmered with fluctuating rainbow hues, resembling flickering lights of the aurora borealis.

The ceremony ended and Mike flowed back to shore on a wave of Grace.  The dolphins flowed with him gifting him with their presence and a very special bright red leaf.  I arrived at Hookena for a late mid-morning swim and was greeted by Mike and our friend Ellen, a person close to Mike’s heart who, that very day, was flying home to Holland. Ellen was present when Chaco was put to sleep.  She loved and supported Mike through that sorrowful time.

Mike’s eyes were wide open with amazement as he shared this story.  I asked him to write it down but he insisted that he was the story teller and I was the designated scribe.  Later on I heard about this extraordinary farewell to Chaco from Wende’s perspective. 

This story “Chaco ’s Funeral” is filled with Wende’s and Mike’s experiences, descriptions and impressions.  However, as the tale of this remarkable ceremony flowed through my filter and onto my computer, the dolphins had their say;  hence the subtle but powerful love lessons from our dolphin friends.

 The dolphins remind us that gifts of love create the magic in our world and our connection to the divine. They’re here to model our potential and do so in profound ways.  As the dolphins open our hearts, we remember we’re here to give and receive love as we become the compassion we so deeply desire to witness in our world. 

Mike, Ellen, Wende and I ask that you share this story with those you love.

back