Hands

Creatie door Integratie

I Am The Lord Creator Of Orin

Boodschappen vanuit de andere wereld

 

Door Boudewijn De Jonghe


Vanuit de Lichtwerelden wensen wij volgende informatie met jullie te delen. Veel is reeds gezegd en doorgegeven vanuit de Lichtwerelden, nog veel meer staat op het punt doorgegeven te worden.

De nieuwe aarde, de nieuwe wereld komt er onvermijdelijk aan, of de mensheid het wenst of niet; zo is en werd het besloten in de oneindige wijsheid van De Schepper.

Vele Lichtwezens komen naar voren om informatie te verspreiden via diverse kanalen op Moeder Aarde en in andere delen van het onmetelijke UNI- en OMNI-versum.
Velen van ons hebben de Liefdevolle opdracht aanvaard om vanuit De Al Bron of De Schepper deel te nemen aan het verspreiden van deze Informatie.
Velen van ons zijn dan ook bereid deze Opdracht vanuit het Liefdevolle Centrum van De Al Bron of De Schepper uit te voeren omdat ook wij weten hoe belangrijk deze veranderende tijden op Moeder Aarde een bijdrage geven tot de evolutie van Al Dat Is.

Weet, lieve mensen, dat alles één is. Weet dat alles vanuit de Eenheid gebeurd, niets wordt aan een zogenoemd toeval overgelaten. Alles en Iedereen heeft een doel.

Creatie door Integratie heeft hier alles mee te maken.
Als jullie weten dat Alles één is, en jij daar deel van uitmaakt, kun je vanuit die Eenheid velerlei creaties tot stand brengen.

En daar lieven mensen mogen we vandaag even dieper op in gaan.

Hoe kan je nu vanuit die of De Eenheid gaan creëren?
Het antwoord is hierop eenvoudig te geven door integratie van De Eenheid in jouw zijn of jouw Kern, jouw Bron, JOUW HARTS-centrum.

Hoe kan je nu te werk gaan om dit gegeven te integreren in jouw Aardse bestaan?
Antwoord gewoon door het jou te herinneren, je kent het al of beter gezegd NOG, vanuit jouw Lichtwezen zijn of in jouw ware zijn van Androgeen wezen. Het ligt nog steeds opgeslagen in jouw aardse DNA.

We mogen jullie hier een stapje helpen of dichterbij brengen door een mogelijkheid aan te reiken om deze herinnering weer op te halen en te integreren in jouw huidige bestaan op Moeder Aarde, dat helemaal niet toevallig nu in deze tijd plaatsheeft.

Elk van de mensen die nu zich in een aards bestaan bevinden, heeft ervoor gekozen op de één of andere manier bij te dragen aan het verhogen van het bewustzijn en aan het op gang brengen van de evolutie in deze tijd op Moeder Aarde.

Elke Lichtwezen heeft ervoor gekozen bij te dragen aan deze evolutie, hetzij op Aarde, dan wel in het Universum, het Omniversum of als een levensvorm die in staat is een bijdrage te leveren aan deze evolutie.

Hoe kan je nu teruggaan naar de herinnering om de integratie van de Eenheid in jouw Aardse zijn te bewerkstellingen die jou in staat stelt om vandaar uit in creatie te gaan?

Door de re aktivatie van de Lichtcodes in het DNA is ook de herinnering van de Eenheid opnieuw beschikbaar gekomen in het aardse leven.

Eigenlijk hoef je enkel je bewust te worden dat jouw DNA alles bevat om verder te gaan.
Hoe kan je nu deze Lichtinformatie uit jouw DNA ophalen om ze bewust te gebruiken?

Eén van de mogelijkheden is wat jullie op Moeder Aarde meditatie plegen te noemen, en dit door een innerlijke reis te gaan maken, we geven voor diegene die het wensen een meditatie mee, een andere manier is door verbinding met jouw hogere zelf en via deze weg de Lichtinformatie op te gaan halen, nog een andere mogelijkheid is via Lichtwerkers deze informatie te laten activeren in jouw bewustzijn. Je ziet, er zijn vele mogelijkheden, weet dat alles er al is en altijd is geweest.
Vele Lichtwerkers die planetair werk doen, werken hier al aan voor de Eenheid, vanuit De Eenheid en als dus danig voor de gehele Mensheid.

We geven nu een mogelijke meditatie om deze reis te maken.

Ontspan je aarde lichaam, haal heel diep adem, adem de adamanten in en kijk met jouw kosmische ogen, kijk met jouw hart, open jouw hart, jouw bron en zie hoe je binnen treedt in jouw heilige ruimte van stilte, treed binnen in jouw innerlijke zijn, laat het innerlijke goddelijke licht stralen, laat jouw goddelijk zijn de weg tonen naar jouw dieper zijn.

Aanvaard dat jij Goddelijke kan zijn, aanvaard dat jij Goddelijk bent, aanvaard dat Jij en De Schepper één zijn.

Laat dit gevoel helemaal toe in jouw aardse-zijn, aanvaard dat dit jou in de Eenheid staat brengt.

Als jij één bent met dit gevoel laat dan zacht en Liefdevol jouw DNA tevoorschijn komen in jouw tempel, in jouw Bron, in jouw Kern, In JOUW HART.
 
Bekijk de prachtige spiraal die jouw DNA is, bekijk hoe prachtig elke streng om elkaar is gewikkeld, zie hoe het oplicht, zodra jij het met jouw bewustzijn uitnodigt in jouw Bron. Bekijk welke verrukking ervan uitgaat, welke Liefdevolle kracht het begint uit te stalen, bekijk alle kleuren en facetten die jouw DNA in jouw Kern, in JOUW BRON voortbrengt.

Zie alle facetten van Jouw DNA, elke kronkel, elk lichtpuntje, elke liefdevolle omhelzing, elke vlotte draaiing die het om elkaar maakt, zie de liefde die uitgaat van het geheel.

Bekijk nu jouw DNA van nog dichterbij, vraag het maar om jou het punt te laten zien, waar zich de herinnering van De Eenheid bevind, waar deze herinnering ligt opgeslagen van de integratie van De Eenheid, waar jij opnieuw je bewust van mag worden.

Laat de plaats, de Code, het licht van deze herinnering opnieuw tevoorschijn komen, laat deze Lichtcode toe in jouw Centrum, in JOUW BRON! IN JOUW HART!

Ervaar nu opnieuw het gevoel welke je reeds kende, herken dit gevoel van Eenheid. Ja lieve mens, het is terug, ervaar het, voel het, voel hoe dit licht opnieuw door jouw gehele zijn stroomt.

Laat de integratie van het Licht der Eenheid jouw gehele zijn doorstromen, sta het toe, laat het vloeien, laat het maar zijn. Voel hoe je letterlijk Verlicht wordt door de Eenheid, die door jouw gehele zijn stroomt.

Deze integratie kan wel wat tijd in beslag nemen, ze is dan ook al zoveel levens niet meer aan de oppervlakte van jouw bewust zijn geweest.

Laat het maar toe.

Zodra je voelt dat deze Lichtcode volledig in jouw Centrum, in Jouw Hart is geïntegreerd, kom dan weer naar je volle bewustzijn in het aardse leven op dit moment.

Dit is één van de mogelijkheden, lieve mensen, er zijn er nog zoveel andere.

Wanneer je dit gevoel opnieuw in jouw bewustzijn hebt toegelaten, kan je van hieruit in creatie gaan. Ja we horen jullie wel, want sommigen van jullie zullen denken: ”yes nu kunnen we geld creëren!”
Ja dat kan ook maar stel je eens de vraag of dit wel echt nodig is?
Als je werkelijk in de Eenheid bent, komt de stroom van overvloed sowieso op jouw aardse pad. Je krijgt alles wat je nodig hebt, je kan uiteraard materie gaan creëren, en dit in functie van de Eenheid.
Maar hier zullen we op een later moment nog op terug komen.

Onderzoek het zijn, onderzoek Jouw DNA, onderzoek je zelf, je ware Zelf, er is nog zoveel te ontdekken in dit leven en voor de taak dat je in dit leven bent.

Laat elke schakel, elk stukje van de puzzel, elke lichtwerker, elke mens, elk wezen zijn of haar taak, hoe klein en onbeduidend het soms ook mag lijken op het eerste zicht opnemen.

Laat elke taak vanuit De Eenheid vervuld worden, de kleinste taak kan grote gevolgen hebben.
Als elkeen voor zijn of haar taak kon openstaan, deze kon opnemen, deze kon aanvaarden, het schakeltje of de schakel kon zien in De Eenheid die hij of zij betekend, mocht elkeen zijn taak morgen opnemen en verrichten vanuit en in Eenheid, dan is morgen de creatie klaar.

Er zou overvloed zijn op elk vlak, Vrede, Vreugde, Verdraagzaamheid, Vriendschap, Liefde, Harmonie, alles is AL Aanwezig, Alles is Creatie, Alles is mogelijk, ALLES IS Eenheid.

Liefdevolle mensen, Lichtwezens jullie zijn een PERFECT voorbeeld van Creatie in werking.

Zoveel Lichtwerkers zijn in kleine groepen een prachtig werk aan het verrichten, in stilte op de achtergrond, in alle vertouwen maar vooral vanuit De Eenheid.

De Creatie die zijn helpen naar voor te brengen vanuit en in De Eenheid is voor de meeste onder jullie onvoorstelbaar op dit ogenblik.

We hopen, liefdevolle mensen, dat jullie de integratie van De Eenheid willen Be-Leven, Bewust wensen toe te laten in jullie Bron, In Jullie Zijn, zodat er nog meer Lichtwerkers kunnen opstaan, Zodat De Kosmische Mens opnieuw Zijn Opstanding Doet in Eenheid.

Zodat jullie en ook wij hier in de lichtwerelden opnieuw één kunnen zijn.
Ga er voor jullie kunnen het wees één.

I Am The Lord Creator Of Orin.
Aum, Aum, Aum.

In Liefdevolle Dankbaarheid vanuit De Scheppende Kracht in Eenheid met het AL
Ismaël Kwagarimo.