Written with Love Written Speciaal

 

Thee drinken met de Schepper

Door Patrick H. Bellringer


Vrienden, gisteravond heb ik een buitengewone ervaring gehad, die ik graag wil delen. Ik zat na te denken over NESARA en alle mogelijkheden die dat voor deze Aarde betekent, toen ik een luide stem in mijn geest hoorde die zei: “Ik ben de Schepper, de Bron, mijn zoon en we moeten praten. Ik zal iemand sturen.”

Bijna onmiddellijk hoorde ik op mijn deur kloppen. Toen ik opendeed stond daar mijn goede vriendin Roos, de Vertaalster van de Verlichte Rijken. Ik noem haar graag ‘Roos’ omdat haar aura bestaat uit een prachtige donker roze kleur, hoewel ze normaliter VVR wordt genoemd door onze zusters en broeders in het Licht. Roos zei: “Kom mee Patrick, en neem Anne ook mee. De Schepper wil met je spreken.”

Roos leidde ons naar een park achter ons huis en naar een ruimteschip dat stroboscopisch regenboogkleuren vanuit twee verschillende zijlichten uitstraalde. We gingen aan boord, werden door de bemanning begroet en kregen stoelen aangeboden. Toen ik zat voelde ik hoegenaamd geen beweging toen het schip zich van de grond verhief. Even later legden we aan in een landingsplaats op een ander schip. Roos begeleidde ons door het schip, door zalen verlicht met verschillende kleuren zacht licht.

Tenslotte arriveerden we in een grote ronde vergaderzaal die schitterde in kristallieten licht. De muren waren verlichte panelen met afwisselend zachte regenboogtinten. Middenin de zaal stond een prachtige kersenhouten tafel met dito stoelen. Aan de tafel zaten Schepper/Bron die ons begroetten met een uiterst prettige resonerende stem, dezelfde stem die ik in mijn geest had gehoord. Ik gebruik meervoud omdat de stem een mannelijke kwaliteit van autoriteit bezat, maar tegelijkertijd een zachte vrouwelijk muzikale resonantie. Ik bespeurde een perfecte balans in de stem en het kristallieten aura van de vrouwelijk/mannelijke energie van Schepper/Bron.

Schepper zei “Ga snel zitten, we hebben veel te bespreken.” Naast Hem, op de tafel, lag een stapel papieren en een handbel met een kersenhouten handgreep, van de soort die schoolmeesters op het platteland vroeger gebruikten om de bel bij aanvang les, te luiden. Schepper luidde de bel lawaaiig. Onmiddellijk betraden verschillende personen de ruimte. Het was prettig om mijn vriend Hatonn te herkennen, die een blad met hete thee droeg. Met een brede glimlach groette hij Anne, Roos en mijzelf. Hij had altijd opgeschept dat hij 2.85 m. (9 ½ voet) mat, maar ik realiseerde me pas nu dat dat écht lang is. Schepper stond op om Hatonn te begroeten en toen schrok ik van Zijn lengte. Hij torende een meter boven Hatonn uit.

Op dat moment, bedacht ik wat er zou zijn gebeurd wanneer Schepper mij in mijn huiskamer was komen opzoeken en op mijn oude vervallen bank had plaatsgenomen. Er zou waarschijnlijk niet veel van zijn overgebleven. Nou ja. Toen trad Lady Nada binnen, gevolgd door Jesu en Germain. Lady Nada heeft altijd zo’n mooi roze aura, dat contrasteert met dat van haar tweelingvlam, Sananda. Ik noem hem Jesu omdat ik altijd word herinnerd aan de tijd dat wij langs het Meer van Galilea wandelden, vele jaren geleden.

Anne en Roos besloten om naast Lady Nada te gaan zitten. Rechts van mij zat Schepper, dan Hatonn, Jesu/Sananda, Lady Nada, Anne, Roos en tenslotte Germain, links van mij aan de tafel. Ik kon niet anders dan onze helder gekleurde aura’s opmerken. Dat van Germain was een prachtig violet, het mijne een donkerder purper, het aura van de Schepper is kristal wit, dat van Hatonn helder wit, het aura van Jesu een prachtig gouden licht, dat van Lady Nada is zacht roze, dat van Anne glinsterend lichtgroen, en natuurlijkwas dat van Roos roze. We nipten aan onze thee terwijl Schepper sprak.

“Ik ben gek op deze bel en ik dank Patrick dat hij ons eraan herinnert om de Hemelklokken te luiden in vreugde en gloria over het mooie werk dat de Lichtwerkers op Aarde doen voor het nastreven van vrede. Deze bel is identiek aan die op jouw bureau, Patrick, en we moeten iedere keer weer hartelijk lachen, elke keer wanneer jij hem luidt wanneer je de telefoon opneemt en zegt: ‘Bellringer hier!’”

Schepper vervolgde: “Ik heb jullie hier allemaal heen geroepen om iets te bespreken wat ik belangrijk vind. Ik heb hier een document waarop ik ben geattendeerd en ik vraag Patrick om dit bericht vanavond nog aan de mensen op Aarde over te brengen. Patrick is mijn Opleidings Ambassadeur en het zou fijn zijn wanneer hij dit bericht van hoop en vreugde aan de mensen zou willen overbrengen. Er zou meer plezier in hun levens moeten zijn, meer zang en meer dans. En dat zal Spoedig zo zijn.” Toen overhandigde Schepper aan ieder van ons om de tafel een exemplaar van het document waarover hij sprak. We lazen het allemaal in stilte.

Zij bij ‘Fourwinds’ hebben de missie volbracht die zij vele jaren geleden accepteerden toen Jesu om vrijwilligers vroeg, om de Waarheid nogmaals te presenteren aan de Vier Hoeken van de wereld voor de mensen op de Aarde. Dat hebben zij gedaan. En Patrick, ik vraag je om over onze discussie hier vanavond te schrijven en om deze brief van Dove, geadresseerd aan de mensen van het NESARA Take Action Team, te overhandigen.

En dat gebeurde.