Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Dit hier heet Liefde

This here is called Love


© Marja Tames


Dit hier heet liefde, een reis naar wie
Ik ben.
Deze reis vol licht en liefde,
Deze reis vol pijn en angst.

Jij loopt een tijdje met mij mee en verlicht mijn pad,
Dan laat ik je los.
Als jij dan komt dan wordt mijn tred wat lichter,
Mijn struikelblokken minder zwaar.

Jouw loslaten kost zoveel tranen,
Vaarwel.
Ik leer het wel, het los-laten, maar niets is minder zwaar
Het brengt mij bij mijn diepste lagen en niet altijd
wil ik dat wagen.

Want bij mijzelf naar binnengaan, met open ogen, doet soms zo zeer.
Lieve Heer,
Ik streef naar zuiver en het hoogste goed.
Maar dan ontbreekt mij soms de moed.

Velen reizen met mij. Maar ook voor hun is het leven vaak
Als een woelige zee.
Ik loop daar wat en schijn wat licht,
Zodat er schijnsel komt op hùn eigen pad.

Leer mij, Lieve Heer, wat het is om Uw
Kind te zijn.

 

This here is called love, a voyage to who
I am.
This journey full of light and love,
This journey full of pain and fear.

You walk awhile wìth me and enlighten my path,
Then I let you go.
When you come at last my gait becomes so much the lighter
My stumbling blocks less heavy.

Releasing you cost so many tears,
Farewell.
I will learn in time, the letting-go, but nothing is less heavy
It brings me to my deepest layers and not always
I wish to dare.

Because entering myself, with open eyes, is often painful.
Dear Lord,
I’m striving for pureness and the highest good.
But then, sometimes, the courage slips away.

Many travel wìth me. But for them also life often is
Like a restless sea.
I walk around a bit and throw some light,
In order to cast a little brightness upon their paths.

Teach me, dear Lord, what it is to be
Your child.