Written with Love Written Speciaal

Enlightment

 

Te midden van de eeuwigheid

In the midst of eternity

In Mitte der Ewigkeit

 

Johann Gottfried Herder


Een droom, een droom dat is ons leven
hier op aard.
Dat als een schaduw over wegen zweeft
en weer vergaat.
We meten onze trage schreden
langs ruimte en langs tijd;
en leven (en hebben geen idee) te midden
van de eeuwigheid…

terug

~*~*~

A dream, a dream, that is our life,
here on this earth.
That floats like a shadow over roads
then leaves again.
We measure our unhurried steps
along eternity;
And live (and do not know it) in the midst
of eternity…

back

~*~*~

Ein Traum, ein Traum ist unser Leben
auf Erden hier.
Wie Schatten auf den Wegen schweben
und schwinden wir.
Und messen unsre trägen Tritte
nach Raum und Zeit;
und sind (und wissen's nicht) in Mitte
der Ewigkeit. . .

Zurück