Written with Love Gedichten

Gedichten die mij raken

In dit hoofdstuk lees je gedichten van anderen en mijzelf, die mij op enigerlei wijze raken en die ik graag in de ‘Running Fox Pages’ wil opnemen. Met liefde maak ik van deze gelegenheid gebruik om je uit te nodigen om jouw bijdrage in te sturen aan het e-mail adres brockhuis@gmail.com zodat we kunnen zien op welke wijze jouw bijdrage opgenomen kan worden.

Poems that touch me

In this chapter you will find poems of others and myself, that touch me one way or the other and that I wish to include in Running Fox Pages. With Love I take this opportunity to invite you to send yoùr contribution to the E-mail address brockhuis@gmail.com so that I will be able to assess its possibilities to include.

Gedichte, die mich berühren
Marja Tames Dit hier heet Kracht  
Marja Tames Laat licht stralen  
Marja Tames Voor hen die ontwaken For those who are awakening
Marja Tames Nieuwjaar New Year Neujahr
Marja Tames Neem je tijd, zei de wind... Take your time, said the wind... Nehmen Sie sich Zeit, sagte der Wind
Marja Tames Stilte Silence  
Marja Tames Tijd voor iets nieuws Time for something new Zeit für etwas Neues
Marja Tames Dit hier geef ik jou This here I give to you Dies hier gebe ich Dir
Marja Tames Op deze aarde On this earth  
Marja Tames Dit hier heet Liefde This here is called love  
Marja Tames Vandaag zal ik luisteren Today I will listen  
Anaïn Boving Ik reik je de maan I offer you the moon
Ginie Abbring Hingst Wij komen vanuit de Hemel We are coming from the Heavens  
Ginie Abbring Hingst Ginie's gedichtenpagina  
Marianne de Boer Sensi; het hoogsensitieve kind Sensi; the high sensitive child
Marianne de Boer Mijn weg    
Wiet Helweg De wolken    
Wiet Helweg De rivier The river Der Fluss
Wiet Helweg De kosmische dans The cosmic dance Der kosmische Tanz
Hania Michnowska Winter Winter Zima
Hans Brockhuis In de weidse oceaan der stilte In the wide ocean of silence  
Hans Brockhuis Ik zag een schaduw van een schaduw I saw a shadow of a shadow Einen Schatten von einem Schatten
Hans Brockhuis Nu de vogel eindelijk vrij is At last the long caged bird is free Endlich ist der Vogel frei
Hans Brockhuis Zonsondergang Sunset Zonnenuntergang
Mathilde Labruyère Gedicht van Thila Gedicht van Thila Poème de Thila
Jacoba Riedel Zonsondergang zonsondergang  
Myriah Krista Walker Op de gouden golven van het graan Upon the golden waves of grain  
Maria Lenn Langendoen Nacht in je ogen Night in your eyes  
Marie von Ebner Eschenbach Een heel klein lied A little song Ein kleines Lied
Sue Een kus van een engel Kiss from an angel
Nora Jouw hand op Mijn Schouder Your head on my shoulder  
Virginia Ellis De legende van de treurende wilg Legend of the weeping willow tree  
Liane Badjou Vertrouwen Trust
Johann Gottfried Herder Te midden van de eeuwigheid In the midst of eternity Im Mitte der Ewigkeit
National Geographic Society Gedichten uit het oude Egypte Poems from ancient Egypt  
Marjo Dohmen Bloesem   Blüte
Marjo Dohmen Ik ben als glas I am like glass Ich bin wie Glas
Marjo Dohmen Eenhoorn Unicorn  
Marjo Dohmen Herfst Fall  
Nora Pelgrims I Am/Ik Ben/Ich Bin I Am/Ik Ben/Ich Bin I Am/Ik Ben/Ich Bin
Annie Braun Voor Mat For Mat  
Annie Braun Weerloos in mijn liefde Defenceless in my love Weerloos in my liefde
Annie Braun Rouwlied Elegy Roulied
Adri Boeree Wandelend langs de kustlijn Strolling along the coast  
Eva Reinermann Rivier van Licht River of Light  
Eva Reinermann   When