Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

nl De wasbeer

uk The raccoon

John Cali

www.greatwesternpublishing.org

De wasbeer

Vreemde titel voor een spiritueel artikel, nietwaar?

Mijn gidsen zeggen vaak dat dieren onze beste leermeesters zijn. Zelfs de meeste van deze wezens die vreselijk door mensen zijn mishandeld, lijken zelden hun vermogen tot vreugde, tot liefde te verliezen. Ze blijven gewoon volledig aanwezig in het hier en nu.

Mary Cummins van Animal Advocates in Californië nam een wasbeer onder haar hoede, nadat de autoriteiten het arme dier gevonden hadden in een veel te nauw hok. Hij had daar vier jaar gevangen gezeten, zonder voldoende voedsel of water. Het is een wonder dat hij het overleefde.

Mary droeg de wasbeer over aan een andere dierverzorgster, MaryEllen Schoeman. Zij nam het dier mee naar huis, noemde hem ‘Harbor’ en werd zijn permanente voogd. Ondanks de vier jaar van onvoorstelbare wreedheid, is Harbor nu een gelukkig, blij dier.

Dit is wat ‘Spirit’ erover te zeggen heeft.

Bij de geboorte, zijn dieren en mensen vreugdevolle wezens die popelen om hun nieuwe omgeving te leren kennen. De meeste dieren behouden die aangename levenshouding. Dit in tegenstelling tot veel mensen.

Dat is één reden waarom zo velen van jullie zich aangetrokken voelen tot dieren en hun onbevangen, vrolijke benadering van het leven. De meeste dieren blijven dat, vanaf de geboorte tot de dood, in welke omstandigheden ze ook komen te verkeren. Ze herinneren je aan wat je eens had, aan wie je eens was. Dat wil zeggen, totdat de materiële wereld je hersenspoelde.

Jouw wereld, jouw leven zou veel armer zijn zonder dieren, met name zonder jullie huisdieren. Zij brengen hun vrolijke energie en hun levenslust aan je over, zelfs tot in je woning. Ze weten hoe ze ieder moment volledig en blij kunnen leven. Dat is de reden dat veel mensen met huisdieren langer, gelukkiger en gezonder leven.

Je doet er verstandig aan om elke dag wat tijd te nemen, slechts een paar minuten, om een dier te observeren; je eigen huisdier als je er een hebt, of een wild dier, maar ook een vogel of een geit in de kinderboerderij, koeien in de wei,  behoren tot de mogelijkheden.

Observeer ze nauwkeurig. Je hebt veel te leren en te onthouden door ze gewoon gade te slaan. Je leven zal vrolijker, volwaardiger worden.

Het is zo eenvoudig. Doe het gewoon. Je zult er blij om zijn.

terug

The raccoon

Strange title for a spiritual newsletter article, isn’t it?

My spirit guides often say animals can be our best teachers. Even most of those creatures who’ve been horribly abused by humans rarely seem to lose their capacity for joy, love, and simply being fully present in the moment.

Mary Cummins of Animal Advocates in California took a raccoon under her wing after authorities found the poor creature in a two-by-two-foot cage. He’d been imprisoned there four years, without adequate food or water. It’s a miracle he survived.

Mary turned the raccoon to another animal rehabilitator, MaryEllen Schoeman. MaryEllen took him home, named him “Harbor,” and became his permanent guardian.

Despite enduring four years of unimaginable cruelty, Harbor is now a happy, joyful little guy.

Here’s Spirit
Animals and humans, at birth, are naturally joyful creatures eager to explore their new surroundings. Most animals retain that joyful nature. Most humans lose it.

That is one reason so many of you are drawn to animals and their uninhibited, joyous approach to life. Most of them remain that way from birth to death, no matter what their circumstances. They remind you of what you once had, of what you once were. That is, until the world brainwashed you out of it all.

Your world, your lives would be much poorer without the animals, particularly your domestic pets. They bring their joyous energy and their zest for life to you, to your homes. They know how to live fully in the moment with joy.

That is the reason many humans with pets live happier, healthier, longer lives.

You would be wise to take some time each day, just a few minutes, to observe an animal — your own pet if you have one, or a wild animal, even a bird or a bunny.

Watch them closely. You have much to learn and to remember by simply observing them. Your life will become more joyful, more fulfilled.

It’s so simpel. Just do it. You’ll be glad you did.

back