Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Running Fox Home

 

 

Liefde voor het Zelf en het ascentie proces

John Cali & Spirit

www.greatwesternpublishing.org

vertaling: Hans Brockhuis

 JOHN

Op een ochtend, niet lang geleden, ging ik naar een park vlakbij huis om een ‘praatje’ met Chief Joseph te maken. Dit park is erg rustig en heeft een meer aan de noordzijde. Joseph en ik komen hier vaak.

Toen ik daarmee klaar was besloot ik om langs het meer te wandelen. Vanaf het pad kon ik het hele meer overzien. Ik had het niet eerder vanaf dit punt bekeken. Terwijl ik verder liep, genietend van de ongewoon koele en heldere zomerlucht, herinnerde ik mij een paar weken geleden een lange dam te hebben gezien aan één kant van het meer. Ik kwam erop omdat het van de 5 of 6 meertjes in de omgeving de langste dam heeft, ongeveer 250 meter lang.

Terwijl ik liep, bleef ik de dam zoeken. Maar die was nergens te vinden! Ik stond perplex – want ik had overzicht over het hele meer. Maar er was geen dam! Tenslotte bereikte ik de overkant – ik was daar vele malen eerder geweest. Ik draaide me om – en daar was de dam!

Het pad waar ik had gelopen bevond zich bovenop de dam – over de hele lengte. Maar omdat ik er letterlijk zo dichtbij was, kon ik het niet zien!

Wat is dit een geweldige metafoor, dacht ik, voor zovele van onze levenservaringen. Vaak zijn we zo dichtbij iets – of iemand – dat we er letterlijk blind voor zijn. Joseph spreekt regelmatig over wat voor grootse en glorieus hemelse wezens we zijn. Toch, hoevelen van ons geloven deze woorden werkelijk? Ja, zo nu en dan, geloven we ze. Maar doen we dat ook altijd?

Wijzelf staan zo dichtbij deze grote goden en godinnen van glorie en grandeur, dat we ze niet kunnen zien. En als we misschien zo nu en dan een glimp ervan kunnen opvangen, geloven we niet wat we zien.

Chief Joseph vertelde me onlangs, dat zijn enige doel en missie in het doen van dit werk met Kathy en mijzelf is, om ons drieën letterlijk ‘werkloos’ te maken. Wanneer iedereen op de planeet herinnert wie zij zijn - godinnen en goden – hoewel in menselijke vorm (voor een tijdje), zal er geen werk meer voor ons zijn. Wij en onze geliefde Moeder Aarde zullen zijn teruggekeerd naar het Licht. We zullen de weg naar Huis opnieuw hebben gevonden.

De herinnering aan onze eigen goddelijkheid draagt grote verantwoordelijkheid met zich mee, en dan speciaal voor die lichtwerkers die het voortouw nemen voor hun zusters en broeders die zich verder terug op het pad bevinden. Een deel van die verantwoordelijkheid is om de missie die onze Ziel-zelven voor ons kozen voordat we incarneerden, te vervullen. We kunnen die missie het beste vervullen als we in ‘topconditie’ zijn, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Als we onszelf met liefde behandelen en aan de noden van ons lichaam tegemoetkomen, doen we niet alleen het beste om onze missie te vervullen, maar bereiden we onszelf ook voor op het ascentie proces zelf.

We hebben nooit eerder gedaan wat we nu gaan doen in deze uitgave van de nieuwsbrief. Dat is om een privé reading weer te geven. Deze reading is in het bijzonder relevant voor de discussie van vandaag. We hebben toestemming van de cliënt om deze reading – anoniem – te gebruiken.

Ik wil in het kort iets over zijn achtergrond vertellen, opnieuw met permissie en natuurlijk anoniem. De cliënt had – sinds enkele maanden voor de reading – wat verontrustende fysieke verschijnselen ondervonden. Er was onzekerheid of er misschien een serieuze onderliggende ziekte of aandoening de oorzaak van was. Hoewel erg spiritueel bewust en ontwikkeld, was de cliënt op bepaalde manieren nalatig geweest – een slecht dieet, teveel eten, zo nu en dan teveel drinken, enzovoort.

Dus, zoals je ziet, was er genoeg reden voor ongerustheid. Het volgende was Joseph’s antwoord op cliënts’ diepe ongerustheid.

SPIRIT

Laat mij in de eerste plaats ingaan op uw angsten ten aanzien van uw fysieke toestand. We hebben er eerder over gesproken. Maar vandaag wens ik meer specifiek en rechtstreeks te zijn – u wist al eerder wat ik van plan was te doen.

De fysieke ‘symptomen’ die u, laten we zeggen, ondervindt; laat me die, als u wilt, simpelweg karakteriseren als relatief geringere ‘irritaties’. Dit is letterlijk waar, zelfs hoewel u zo nu en dan serieuze twijfels heeft of het wel echt geringere irritaties zijn. Ik heb eerder met u over deze irritaties gesproken. Maar nu is het tijd om er vanaf te komen.

Er bestaat een potentieel – ik zei dat ik specifiek zou zijn – voor deze irritaties om te escaleren in meer serieuze zaken. Toch heeft u dat potentieel, als u wilt, ‘binnen de perken’ kunnen houden door uw meditaties en ander spiritueel werk. Deze ‘spirituele activiteiten’ hebben uw algemene vibraties in belangrijke mate verhoogd, ziet u. En dus, hoewel u niet altijd de grootste zorg hebt besteedt aan uw fysieke toestand – in het bijzonder met betrekking tot uw dieet – hebben uw verhoogde vibraties het mogelijk gemaakt de, als u wilt, lagere vibraties en energieën te ‘transcenderen’, die in andere omstandigheden serieuze fysieke verstoringen zouden hebben veroorzaakt.

Het gaat er dus om dat, hoewel u alleszins uw persoonlijke vibraties boven enige dichter of zwaardere – ‘ongezonde’ substantie (voedsel of iets anders) die u in uw lichaam brengt, uit kunt tillen, dit een belasting van uw fysieke systeem veroorzaakt. Deze belasting kan uiteindelijk uitbarsten in iets wat u gemakkelijk had kunnen vermijden door wat zorgvuldiger te zijn en uw fysieke wezen te vertroetelen.

Nu zijn er, als u wilt, vele ‘tangentiële’ gebieden waar dit onderwerp ons heen zou kunnen leiden. Bijvoorbeeld, de spirituele aspecten van substantiële verslaving (voedsel, drugs, alcohol – wat dan ook). Ja, er zijn spirituele aspecten en elementen van verslaving. Tenslotte bent u spirituele wezens die een menselijke ervaring ondergaan, niet andersom. En dus zal verslaving – of elke andere ‘menselijke’ activiteit – uiteindelijk dienen als een pad naar Huis voor de persoon in kwestie. Ik kom vandaag hierop, in deze context, omdat ik dit onderwerp later meer gedetailleerd wil bespreken.

Toch bent u nog niet bij dat, laten we het ‘verslavingspunt’ noemen, aangekomen. Het is belangrijk dat u daar ook nooit zult belanden. Het specifieke programma, zoals u dat kortgeleden voor uzelf hebt vastgesteld, is excellent. Ik ga akkoord met elk aspect daarvan. Het is niet nodig om hier de details daarvan te bespreken – we weten beiden hoe die eruit zien. Wat ik hier evenwel wil benadrukken is het belang, zoals ik het zie, van het door u consequent volgen van ieder punt van het programma, het dieet, de oefeningen, meditaties enzovoort.

Ik propageer geen strikt aanklampen aan een vaste procedure, maar simpelweg een liefdevolle, voedende houding ten opzichte van uw fysieke lichaam. Deze houding zal u de stimulans geven om een meer regelmatig en gezondere levenshouding te volgen, vanuit een diepe liefde voor uzelf – ieder aspect van uzelf.

Nog een laatste punt. Zoals u weet, we hebben er eerder over gesproken, bewegen het menselijke ras en de Aarde Moeder zich in de richting van wat letterlijk een ‘nieuw tijdperk’ kan worden genoemd. Het is niet nodig in details te treden. Deze ontwikkeling veroorzaakt dat de vibraties, de energieën, de frequenties als u wilt, van alle mensen – en van de planeet zelf – zich heel snel verhogen. Dit is wat enkelen onder u het ascentie proces – of transformatie hebben genoemd; het bereiken van volledig bewustzijn.

Mijn reden om dit ter sprake te brengen is simpelweg om te zeggen dat u niet in de beste positie zult zijn om volledig en bewust deel te nemen aan de transformatie totdat elk aspect van uw wezen in, laten we zeggen, topconditie zal zijn. Het is essentieel voor u om buitengewoon gezond te zijn – fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Ik zeg NIET dat zij die minder gezond zijn niet zullen deelnemen aan de transformatie – uiteindelijk zullen zij dat wel. Het zal alleen een ander, langzamer proces zijn dan nodig is.

Ik heb hierbij enige urgentie overgebracht en dat was precies mijn intentie. Het is niet mijn bedoeling om uw hart met angst en ongerustheid te vullen. Ik wil u er slechts aan herinneren, zo kalm en liefdevol als ik kan, hoe belangrijk het voor u is, en voor alle lichtwerkers, om volledig in uw werk te duiken – in uw kracht – HIER EN NU!

Door volledig bewust de keus te maken om dat te gaan doen – en om het een prioriteit te maken om uzelf op ieder niveau lief te hebben – zult u uzelf bekrachtigen en een stralend voorbeeld zijn om de ‘energieën vast te zetten’, voor uw zusters en broeders op het pad na u.