Written with Love Written Speciaal

Maria, Jezus en Maria Magdalena over de spirituele betekenis van voetbal en het Europees kampioenschap in het bijzonder

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

www.openbaringen.com/


Maria, Jezus en Maria Magdalena zijn supporters van de mensheid

Voetbal is een Goddelijk instrument bijvoorbeeld als middel voor het in balans brengen de mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld. Het ultieme doel van de mannelijke energie is het bereiken van de vrouwelijke energie. Het ultieme doel van de vrouwelijke energie is het ontvangen van de mannelijke energie. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder als een weg naar eenheid voor de mensheid in de hele wereld.

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “We hebben in eerdere openbaringen al gesproken over de met elkaar verbonden thema’s ‘dualiteit’ (goed versus kwaad, arm versus rijk) en ‘eenheid’. We hebben ook gezegd dat door op Aarde geïncarneerd te zijn de mensen regelmatig het gevoel hebben afgescheiden te zijn van elkaar. Tevens hebben we het gehad over de zoektocht naar eenheid die - vanuit het hart - jullie leven bepaalt. In de sport en in het bijzonder in het voetbal worden de ervaringen van dualiteit en eenheid op een intense manier ervaren. De concurrentie met elkaar geeft jullie een dieper gevoel van afgescheiden zijn.

Het teamverband van een ploeg en de samenhorigheid van alle betrokkenen, zoals technische staf, bestuurders, sponsors en supporters geeft jullie echter een gevoel van eenheid terug. Bij het voetbalspel gaat de aandacht op een speelse manier van het ene uiterste naar het andere uiterste, van dualiteit naar eenheid. En dit proces voltrekt zich niet alleen op het voetbalveld en in het stadion, maar ook thuis of in een openbare gelegenheid bij alle televisiekijkers, radioluisteraars en alle andere betrokkenen waar dan ook. Dit proces van fluctueren van dualiteit naar eenheid is een reflectie van een proces dat jullie op allerlei gebieden op Aarde meemaken, maar dat rond het voetbal op een nog meer compacte en intense manier beleefd wordt. Uiteindelijk dient het proces tot verdere ‘verbroedering’ en ‘verzustering’ van alle mensen. Hoe groter de betrokkenheid van mensen en landen, des te groter de impact van dat proces.

~*~*~*~

Nu wordt er al regelmatig om continentale bekers gespeeld, maar in de toekomst zullen ook de intercontinentale wedstrijden en competities – eveneens op het niveau van clubteams - een nog belangrijker rol gaan spelen. Deze ontwikkeling heeft een wezenlijke invloed op het eenwordingsproces van de mensheid. Sport in het algemeen en het populaire voetbal in het bijzonder stellen de mensen in staat elkaar te leren kennen en te verkennen om uiteindelijk zo de Goddelijkheid van alle rassen, culturen en landen te kunnen ervaren en te erkennen.”

Van oorlog voeren naar wedstrijden spelen
Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Alhoewel er nog steeds agressieve uitingen rond de velden en de stadions zijn, worden nu via de voetbalsport op een meer vriendelijke manier emotionele aspecten uitgewerkt die vroeger op een gewelddadige manier uitgespeeld werden door middel van oorlogen en veroveringen. In het verleden voerde men veelal oorlogen om land te bezitten en om zich een deel van Moeder Aarde toe te willen eigenen. Maar omdat dit gebeurde op basis van macht konden mensen zich niet op een liefdevolle manier met de Aarde verbinden en kon men moeilijker een eenheidsgevoel vanuit het hart ervaren. Het feit dat nu het gevecht tussen stammen en bevolkingsgroepen een andere vorm heeft aangenomen en zich via sport en met name via het voetbal manifesteert is een teken dat het collectieve bewustzijn op Aarde op een hoger peil is gekomen en dat allerlei conflicten op een speelse manier uitgewerkt kunnen worden.
Zo geeft bijvoorbeeld het Europees Kampioenschap Voetbal aan alle Europese landen, ook al zijn ze niet op een toernooi vertegenwoordigd, de mogelijkheid om hun eenheid te ervaren, oude wonden - bijvoorbeeld als gevolg van de Tweede Wereldoorlog - te helen en religieuze, economische en culturele verschillen te overbruggen. Datzelfde principe geldt uiteraard ook voor toernooien als de strijd om de Azië Cup, de Copa Libertadores in Zuid-Amerika, de Afrika Cup en het Wereldkampioenschap Voetbal.”

Versmelting van mannelijke en vrouwelijke energie op het sportveld
Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Voetbal is daarnaast een Goddelijk instrument om de mannelijke energie te helpen helen en te harmoniseren op Aarde. En om de mannen met Moeder Aarde te helpen verbinden. Er is in de loop der jaren een overschot aan mannelijke energie in de wereld ontstaan die op een harmonische manier gekanaliseerd dient te worden. Door de eigenschappen van de voetbalsport is er een intens contact met Moeder Aarde via het grasveld, via voornamelijk het gebruik van het onderlichaam, via het hardlopen en via de aandacht die aan de voeten wordt gegeven. En de bal dient daarbij als een instrument die de stroom van Goddelijke energie vertegenwoordigd. Het contact dat de voeten met de bal maken is te vergelijken met het contact van het onderlichaam van de speler met de stroom van Goddelijke energie waar Moeder Aarde de drager van is. Als een ploeg langer balbezit heeft, betekent dit dat de spelers langer met elkaar in staat zijn om verbonden te blijven met de stroom van Goddelijke energie, om in de ‘flow’ te blijven. Dit leidt op een gegeven moment tot een ontlading door middel van het maken van een doelpunt. En dat nu is te vergelijken met het overgeven van het mannelijke aan het vrouwelijke. Wanneer de bal in het doel verdwijnt, wordt er uiteindelijk contact gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Het doel symboliseert de ontvankelijke vrouwelijke energie die veroverd dient te worden.

~*~*~*~

De doelman van de tegenpartij is de laatste bewaker van de vrouwelijke energie die als ultieme uitdaging voor de aanvallende ploeg functioneert. Als de aanvallende ploeg voldoende verbonden is met de stroom van Goddelijke energie, zal de ploeg in staat zijn ook deze bewaker te passeren en het doel te bereiken. Via het maken van een doelpunt wordt eigenlijk via de stroom van Goddelijke energie een versmelting tussen het vrouwelijke en mannelijke tot stand gebracht. Deze versmelting is een teken van eenheid en wordt uitgebreid gevierd in een moment van vreugdevolle ontlading dat we kunnen vergelijken met een orgastisch gevoel dat ontstaat wanneer het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar versmelten. Deze manifestatie laat ook de dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie zien en toont dat het ultieme doel van de mannelijke energie het bereiken van de vrouwelijke energie is. Het ultieme doel van de vrouwelijke energie is het ontvangen van de mannelijke energie. Beide voetbalploegen dienen het elkaar door dit proces heen zo moeilijk mogelijk te maken, zodat ze allebei moeten excelleren door hun kwaliteiten en talenten aan te spreken om zo de verbinding met de stroom van Goddelijke energie via de bal tot stand te brengen en deze in stand te houden. Op deze manier dagen de ploegen elkaar uit zodat elk individu zijn eigen rol op de meest perfecte manier binnen de ploeg dient uit te voeren om de verbinding met de Goddelijke stroom in stand te houden. Om dit te kunnen moet elke speler zo veel mogelijk een perfecte verbinding met zijn eigen Goddelijkheid koesteren. Hoe meer een speler in staat is om zich over te geven aan deze onpersoonlijke stroom van energie, des te beter zal hij zijn functie vervullen.”

Iedere betrokkene beweegt tussen dualiteit en eenheid
Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Dit spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke is ook een andere manier om te bewegen tussen dualiteit en eenheid. Alhoewel dit proces intens wordt beleefd door de 22 spelers in het veld is de rol van alle betrokkenen, zoals het publiek, de technische staf en de media hierbij ook zeer belangrijk. De manier waarop al deze mensen zich bewegen tussen dualiteit en eenheid, tussen mannelijk en vrouwelijk, heeft uiteindelijk een sterke invloed op de manier waarop de ploeg zich op het veld manifesteert. We kunnen het vergelijken met een ijsberg waarvan de ploeg de zichtbare top is, maar waarvan al die ‘onzichtbare’ mensen de ‘onzichtbare’ basis vormen die de ploeg draagt. Alle bewuste en onbewuste processen die in deze basis plaatsvinden, hebben invloed op de prestaties aan de top, dat wil zeggen hebben invloed op het presteren van de ploeg en op het vermogen van het team om verbonden te blijven met de stroom van Goddelijke energie, om zo in de ‘flow’ te blijven. Zo wordt uiteindelijk het versmelten met de vrouwelijke energie door middel van het scoren van een doelpunt bereikt.

De mate waarin de mannelijke en vrouwelijke energie in de bevolkingsgroep - waar de voetbalploeg mee verbonden is – met elkaar in balans zijn, is sterk van invloed op het vermogen van de ploeg om te excelleren in het versmeltingproces. Alle gebeurtenissen en bewegingen in het collectieve bewustzijn van de betreffende bevolkingsgroep hebben invloed op de prestatie van de ploeg. Dit uit zich op verschillende niveaus. De bevolkingsgroep heeft invloed op de supportersgroep en beide hebben invloed op de volledige staf van de ploeg, die invloed heeft op de technische staf die uiteindelijk de spelersgroep beïnvloedt. Al deze betrokkenen beïnvloeden elkaar over en weer. Op een moment dat een harmonische basis de ploeg in staat stelt om te excelleren zal de ploeg ook door haar prestaties de bevolkingsgroep op haar beurt voeden.

De voetbalploeg is een spiegel waarmee de bevolkingsgroep naar zichzelf kan kijken en andersom. Daardoor ontstaan sterke identificaties met elkaar. Het is belangrijk dat elk onderdeel van dit geheel zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de balans in zichzelf zoekt en vindt, de balans tussen dualiteit en eenheid en tussen mannelijk en vrouwelijk. Door het vinden van de balans in zichzelf dient men op de beste manier het geheel.

Goddelijk instrument tot verbroedering
Maria, Jezus en Maria Magdalena: ''Zo kunnen we zien dat voetbal een Goddelijk instrument is om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke op Aarde te bevorderen en de groei van dualiteit naar eenheid te stimuleren en de ‘verbroedering’ en ‘verzustering’ van alle mensen op Aarde te helpen plaatsvinden. Wij, Maria, Jezus en Maria Magdalena als vertegenwoordigers van de Witte Broeder- en Zusterschap, zijn bereid jullie hierbij te steunen, hoewel wij geen supporters van een club of land in het bijzonder zijn. Wij helpen geen enkele ploeg om te winnen. Iedereen kan een beroep op ons doen. Wij ‘supporten’ ieder, als individu en als groep, bij het verbinding maken met en het ervaren van de eigen Goddelijkheid. Wat jullie daar verder mee doen, is jullie eigen creatie en is afhankelijk van het richten van de eigen scheppingskracht. Daar beleven wij samen veel plezier aan.”

(Uit Openbaring 23 van ‘Over de Goddelijkheid van de mens – Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena – Deel II’)