Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Running Fox Home

Vandaag zal ik luisteren

Today I will listen

 

© Marja Tames

Vandaag zal ik luisteren
naar de stem van mijn hart.
Vandaag ben ik trouw aan
mijn innerlijk weten.
Vandaag voel ik mij meegaan
met de stroom.
Vandaag voel ik mij verbonden
met jou.
Vandaag laat ik God toe
en erken
dat Hij de Leiding
heeft en ik beken
dat ik soms van zijn pad afdwaal
door mijn ogen te sluiten.
Vandaag ben ik mij bewust
van mijn gedachten.
Vandaag open ik mijn hart
voor jou.
En ontvang ook wat jij zo trouw
aan mij geeft.
Vandaag kijk ik heel bewust
naar de dualiteit
die op mij rust.

Vandaag kijk ik met andere ogen
ogen vol mededogen.
Vandaag weet ik dat
U er zal zijn,
die mij behoed en Liefdevol
dichtbij
mij zal staan.
Vandaag voel ik de eeuwige stroom
waarin ik vol vertrouwen
en zonder schroom zal meelopen.
Dan zal ook ik de hemel
op aarde voelen.
Vandaag beroer ik het hart
van de ander
EN weet dat dit kan
omdat ik verander
Door de Liefde en Kracht
die U mij gaf.

 

Today I will listen
to the voice of my heart.
Today I will be true
to my inner knowing.
Today I feel I truly go
with the flow.
Today I feel connected
with you.
Today I’ll allow God
and recognize
that He is in Charge
and I confess
that sometimes I stray from his path
by closing my eyes.
Today I am conscious
of my thoughts.
Today I open my heart
for you.
And receive what you give,
always faithful.
Today I look consciously
to the duality
that rests upon me.

Today I look with other eyes,
eyes full of compassion.
Today I know that
You will be there,
and protect me and stand Lovingly
close
to me.
Today I feel the eternal flow
in which I, full of trust
shall walk without any fear.
Than I shall feel heaven
on earth.
Today I touch the heart
of the other.
AND know that this is possible
because I change
by the Love and Power
you gave to me.