Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Path of least resistance

'Path of least resistance'

www.jcuniapplebee.com

Weerstand

 

Hans Brockhuis 

Zoals je weet is eind 2008 mijn boek ‘Het avontuur van het leven’ verschenen. Op 15 december was de presentatie waar velen op af waren gekomen om te genieten van de prachtige stem van Simone Awhina èn om een gesigneerd exemplaar van mijn boek te ‘scoren’. Het was een heel goed begin en mede omdat er op allerlei manieren een flinke stapel verkocht werd, zag ik mijzelf in mijn euforie als het ware al worden uitgenodigd voor  het boekenbal.

Kortom, de verwachtingen waren hooggespannen maar allengs droogde de bestellingenbron op en op dit moment lijkt het er een beetje op dat de droom aan het uiteenspatten is. Wat is er aan de hand? Tegen welke weerstanden ben ik aan het oplopen. Waar ligt de resistentie? En ook; is er een mogelijkheid om de tegendruk teniet te doen, om de ban te doorbreken?

Toch is het zo dat ik, wanneer ik deze vraag neerleg bij degenen die mij vanuit de andere wereld bijstaan, steevast de verzekering krijg dat het allemaal goed gaat komen en dat er een dag komt dat de tijd rijp zal zijn dat de in het boek beschreven avonturen hun weg zullen vinden naar vele geïnteresseerde lezers (M/V).
Daarnaast is er nog een hele andere ontwikkeling gaande. Ongeveer tegelijkertijd, op 1 januari, ben ik gestart met wat ik de Running Fox Creatieve Diensten noem. Kijk maar eens op de website naar de betreffende link.

Ondanks dat ik daar nauwelijks reclame voor heb gemaakt lijkt het erop dat er grote behoefte is naar vertaling en redactie van de meest uiteenlopende esoterische geschriften en het is dan ook zo dat ik mij met groot enthousiasme gestort heb op het leveren van dergelijke diensten aan hen die daaraan behoefte hebben. Tegelijkertijd leer ikzelf weer van alle mooie nieuwe inzichten die beschreven worden in dat wat mij ter vertaling of redactie wordt aangeboden.

Het is mij inmiddels duidelijk dat de weerstand die er op mijn boek ligt, min of meer in balans wordt gebracht door de wijde avenues die zich hebben geopend als het om dit soort zaken gaat. Ik neem me voor om mijn eigen nieuwsbrief eens goed te gaan lezen, zodat ik er misschien achter kom waar de potenties liggen en misschien ontdek ik wel welke bron moet worden aangeboord om lezers te interesseren voor mijn boek die toch geacht wordt inzicht te geven in het eigen leven van de lezer.

Want de uniekheid van dit boek is dat het op drie manieren kan worden gelezen. In de eerste plaats zijn er de avonturen; de verhalen zoals die zich ontrollen en die beslist geen hoogdravende verhalen zijn. Maar dan is er voor de goede verstaander de ingesloten dimensie, het verhaal achter het verhaal dat er steeds in verweven zit. Om vervolgens tot de diepste kern van de zaak te komen; datgene wat voor de lezer persoonlijk waarde heeft. Waarden die ikzelf er in de meeste gevallen niet bewust heb ingelegd, maar die mij regelmatig diepe reacties per E-mail opleveren die voor mij (en natuurlijk ook voor de betreffende lezer) van grote waarde zijn, want dan weet ik dat ik op de goede weg ben, dat het zaadje is geplant, of zelfs al aan het ontkiemen is.