Running Fox Papers ~ Januari 2004 ~ Vrijdom.

 

Citaat van de maand

Wat telt is datgene wat je kunt zien met gesloten ogen

Een nieuwe wereld opent zich als we onze ogen sluiten en onze geest tot kalmte manen. Wees stil en herken; wees stil en hoor; wees stil en zie; wees stil en voel. Binnenin ieder mens bevindt zich een stille, kleine stem. Soms is het noodzakelijk om onze ogen en onze perceptie af te sluiten om te kunnen zien. Probeer dit zo nu en dan als je praat met je kind of je echtgenoot(e) en luister naar ze. Luister naar de toon van hun stem; luister naar hun opwinding; luister naar hun pijn – luister.


Lame Deer, LAKOTA

Bron: Elder's Meditation of the Day
Meditation@whitebison.org

 

~*~*~*~

Inhoud

Citaat van de Maand Lame Deer
Inleiding Hans Brockhuis
Vrijdom Judith en Nada
Toevoegingen aan de website per 1 november 2003
Colofon  
   
   


~*~*~*~

Inleiding

Deze maand een korte ‘Running Fox’ die voornamelijk is gecreëerd om je kennis te laten maken met alle nieuwigheden die de laatste maand op de website zijn terechtgekomen. Met name wil ik de bijdrage van Claudia Philippo in je aandacht aanbevelen die zich bezighoudt met de berichten van ‘De Hoeders.’ Graag verwijs ik je naar de betreffende link om kennis met dit fenomeen te kunnen maken.

Naar aanleiding van de afschuwelijke gebeurtenis die zich kortgeleden in Den Haag afspeelde, ben ik zelf in conclaaf gegaan en mocht ik van mijn overleden dochter Judith, in samenwerking met de Lady Nada, onderstaande communicatie ontvangen onder de titel: Vrijdom.

Rest mij niets dan je nog even te herinneren aan het onderwerp van de volgende ‘Papers’: Nieuwetijds, of Indigo kinderen. Hiervoor ben ik nog steeds in afwachting van jouw eigen bijdrage.

Hans Brockhuis

~*~*~*~

Vrijdom


Het onzegbare dat zich kortgeleden op het Terra College in Den Haag afspeelde, doet mij beseffen dat er hier parallellen zijn te trekken met datgene wat in de wereld gaande is.

Het is blijkbaar niet toevallig dit zich juist afpeelde op een plaats die ‘Terra’ is genoemd; een spiegel voor het grote geheel dat zich op deze Aarde aan het afspelen is. Grote veranderingen vinden plaats en het is voor velen moeilijk om hiermee in het reine te komen, om erin mee te gaan of om zelfs maar te begrijpen wat er gaande is.

De Liefde wint terrein en dat maakt het voor de ‘andere’ krachten moeilijk om zich te schikken zodat – net zoals een in het nauw gebrachte kat – er rare bokkensprongen worden gemaakt, er om zich heen wordt geslagen en er soms zelfs een einde wordt gemaakt aan het Aardse leven van diegenen die zich letterlijk in de vuurlinie blijken te bevinden.

Op deze manier wordt gehoopt dat angst gaat overheersen en er weer wordt teruggegrepen op oude patronen die blijkbaar zo vastgeroest in ons allemaal zitten dat het werkelijk moeilijk wordt om het roestbikken opnieuw ter hand te nemen.

Toch lijkt het erop dat dit allemaal nodig is om het voor Liefde en Licht en Vrede mogelijk te maken om zich te manifesteren. Hier is wat Judith en Nada hierover vanuit de andere wereld te zeggen hebben:

Liefde is wat het meest nodig is om te begrijpen dat wij allemaal, op Aarde en in de Sferen, niet zonder een portie angst kunnen om ons dan weer te realiseren wat het is om vrijdom te ervaren. Vrijdom is een oud woord in een nieuw jasje, dat ik zou willen introduceren om het gevoel weer te geven dat ook in het woord ‘Espavo’ verborgen ligt. Dat woord ‘Espavo’ stamt uit heel oude tijden en is recentelijk weer boven water gekomen. Het wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt als ‘aftiteling’ van teksten die zich met vrijdom bezighouden. Vrijdom is het gevoel van vrij te zijn van Aardse belemmeringen, vrij te zijn van de oude school van leiders die de mensheid gedurende vele eeuwen hebben gediend. Zij hebben ervoor gezorgd dat de wereld nu op een manier is georganiseerd die langzamerhand zijn functie begint te verliezen.

Thans is het tijd om zelf leiderschap te ervaren en uit te oefenen. In de eerste plaats leiderschap ten opzichte van jezelf, zodat het voor jou mogelijk wordt je ZELF te ZIJN, daarbij vrijdom te ervaren en als complementaire kracht die vrijdom naar anderen uit te dragen, zodat het voor hen ook mogelijk wordt om vrij te zijn in hun uitoefening van het bestaan en om op een dergelijke wijze uitdrukking te geven aan alles wat ons allemaal dierbaar is.

Gisterenmiddag, bij het boodschappen doen in de stad, maakte je kort contact met een mens die Vrijdom uitstraalde. Het regende pijpenstelen, het was koud en daar stond deze blije zwarte man onder een afdakje te zingen en te springen en probeerde daarbij zijn handelswaar, de daklozenkrant, aan de man te brengen. Je sprak hem aan, noemde hem “my Friend” en op dat moment straalde een uitbarsting van licht vanuit die schijnbaar zo troosteloze plaats de kosmos in en het was op dat moment dat het woord Vrijdom werd geboren.

Natuurlijk is het zo dat het woord Vrijdom ook anders gelezen en gezegd kan worden. Wanneer je de klemtoon anders legt ontstaat er ‘vrij dom’ en dat is nou net datgene wat ik met dit betoog probeer uiteen te zetten. Je hoeft er niet voor te hebben gestudeerd om Vrijdom te ervaren en uit te stralen. Je mag je zo dom gedragen als je wilt zolang je er anderen – mens, dier of plant - maar geen schade mee berokkent. Ik pleit er natuurlijk niet voor om net als eerdergenoemde blije donkere man onder een afdakje te gaan staan zingen. Doe het op je eigen manier, je eigen wijze, eigenwijs mag ook. Het maakt niet uit, maar maak er wat moois van.

Om terug te grijpen, Hans, naar datgene waarmee jij dit stuk begon. Daar kan ook nog iets over worden gezegd. Je hebt het goed verwoord om te refereren aan de naam van de school ‘Terra’. Door deze gebeurtenis die een spiegel van ‘onvrijdom’ in zich droeg en die heel veel verdriet bij velen veroorzaakte, ligt toch weer een mogelijkheid verborgen voor velen om te beseffen dat het niet de juiste weg is om datgene wat je in de weg staat zonder pardon omver te lopen. Zonder over het gebeurde te willen en mogen oordelen is er toch weer voor een groot aantal zielen iets op de rails gezet. Te bestemder tijd zal dat ertoe bijdragen dat het voor velen noodzakelijk en mogelijk wordt zich om te draaien naar het Licht. Om op die manier Vrijdom te voelen voor zichzelf, voor hun familie en vrienden en voor hun gemeenschap. En bovendien in het algemeen om iemand die op een andere manier is grootgebracht dan jijzelf beter te leren begrijpen.

Gisterenavond heb je op Televisie een uitzending gezien over de manier waarop de Belgische prins Philippe en zijn echtgenote prinses Mathilde op hun eigen wijze proberen om de verschillende bevolkingsgroepen in dat land, die elkaar toch immers maar moeilijk recht in de ogen kunnen kijken, met elkaar kennis te laten maken en zo meer begrip voor elkaar te leren opbrengen. Om te laten zien dat iets wat je niet kent interessant kan zijn of iemand die je niet verstaat, niet per definitie een paria is. Het leven zit veel genuanceerder in elkaar, maar zoals deze twee mensen zich inzetten om de samenhang van hun landslieden te bevorderen, getuigt van een oprechte manier van Vrijdom.

Zo zie je maar weer dat deze kosmische krachten op verschillende niveaus werken. Ook de manier waarop de Libische leider Ghadaffy zich – misschien wel ten eigen bate, maar toch – heeft omgedraaid en het voor zijn landslieden heeft mogelijk gemaakt om zich weer vrij te voelen in een veranderende wereld, drukt Vrijdom uit. Voor al deze dingen, ieder vanuit hun eigen perspectief, mogen wij heel erg dankbaar zijn.

Espavo,

Judith en Nada.

~*~*~*~


Toevoegingen aan de website per 1 januari 2004:

1) Nada Kronieken deel 18: Lyngstuven

2) Nada Kronieken, deel 19: Terug naar Farciennes

3) Wintermeditatie, door Myriah Krista Walker: Het spel der grondtonen

4) De Hoeders Door Claudia Philippo

5) De Mysterieuze kristallen schedelsZie hiervoor de link op deze pagina.

~*~*~*~