0 Running Fox Papers januari 2009
Running Fox Papers

9e Jaargang nummer 59 ~ januari 2009

Verruimd bewustzijn

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Het eerste geluk van een kind is het bewustzijn bemind te worden.

--Don Bosco, Italiaans priester, 1815-1888

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Verruimd bewustzijn

Citaat van de maand Don Bosco
Verruimd bewustzijn Hans Brockhuis
Voorbij de tijdgrens Hilda Spruit
De kosmische dans Jill Kramer Bryant
De kerstkaart Elisabeth Clark
Jaar van Bekrachtiging John Cali
One heart, one mind Maja Kluvers
Het avontuur van het leven Hans Brockhuis
Colofon

Zoals we allemaal hebben gemerkt vinden de veranderingen de laatste tijd in een steeds hoger tempo af. Het is duidelijk dat we in de stroomversnelling zijn geraakt die uiteindelijk zal uitmonden in datgene wat zal plaatsvinden wanneer we in december 2012 zullen zijn aangekomen.

Het gevolg daarvan is dat het verruimde bewustzijn dat we aan dit proces hebben overgehouden ons helpt om aan die veranderingen mee te werken en om ieder ons eigen steentje daaraan bij te dragen. Maar ook om te leren om te gaan met die hogere inzichten, om het aan te wenden voor de bekrachtiging van jezelf, van de mensen om je heen, en van moeder aarde.

Met dat verruimde bewustzijn zullen we in staat zijn om, zonder weg te zweven, voorbij de tijdgrens te raken, waar we kunnen leren hoe het is om op de drempel te staan van een nieuw leven. Ook kunnen we leren om oude wonden te helen, om niet te blijven steken in oude patronen, om werkelijke veranderingen tot stand te brengen.

Running Fox wenst jou daarbij, aan het begin van dit nieuwe jaar, alle goeds toe.

tijdgrensVoorbij de tijdgrens~ Hilda Spruit

Het is nu ruim vijf jaar geleden dat mijn vrouw mij op een vroege morgen bezorgd en vol medelijden aankeek en vroeg: ‘Gaat het met je?’

Haar liefdevolle blik deed mijn pijn wegsmelten en eigenlijk wilde ik haar ook niet ophouden.
‘Ik heb goed geslapen en het lijkt een stuk minder te zijn’, stelde ik haar gerust. ‘Ga maar, ik red me wel.’
Dralend ruimde ze de ontbijtboel op en trok haar jas aan.
‘Weet je het zeker?’, klonk het nog wat wantrouwig vanuit de gang.
‘Ja meisje, ga nou maar en doe de kleinkinderen de groeten van me.’ Ik liep naar de gang, drukte een kus op haar overbezorgde wang en zwaaide haar uit.
Ze zou die dag op de kleinkinderen passen, zo’n twee uur rijden bij ons vandaan.

Zodra ik haar de straat zag uitrijden, verbrak de magie en vloeide de bekende pijn, die de laatste dagen tot geniepig toe mijn deelgenoot was, terug in mijn lichaam. Ik liep naar binnen, schonk mijzelf een kop thee in en kroop voorzichtig achter mijn pc om mijn laatste hoofdstuk af te ronden.
Nog geen half uur later kroop ik over de grond van de pijn. Een nieuwe, de vorige overstemmende, stekende buikpijn had zich van mij meester gemaakt. Mijn lichaam schokte en ik was nauwelijks in staat om de sneltoets op mijn mobiel, waaronder Magda’s nummer stond, in te toetsen. Om de een of andere reden lukte het me niet om mijn vrouw te bereiken.

FemkeDe kosmische dans ~ Jill Kramer Bryant

Ik hoor de klokken van de kathedraal luiden, de gelovigen tot gebed oproepend. Het geluid, dat ik zo goed herken, resoneert in mijn oren. Ik denk terug aan mijn lieve zuster die, jaren geleden, troost zocht om haar schuld en boete af te lossen.

Terwijl ik door het bos naar het meer wandel, ervaar ik de krachtige kleuren. De takken buigen als het ware met hun takken naar me toe alsof ze me welkom terug willen heten. De aarde voelt warm onder mijn voeten en de vogels zingen hun hemelse lied. U bent teruggekeerd vrouwe, zingen ze.
Als ik bij de oever aankom is het water vlak als spiegelglas, geen rimpeling noch beroering. De veerman wacht me op en als ik in de boot stap, buigt hij voor me. Zachtjes wordt de boot afgeduwd en ik sta vóór in de boeg. De nevels wervelen om me heen als sluiers van zijde. Ik moet sterk zijn. Ik weet dat ik het nog steeds kan en ik beloof trouw aan de Hemelse Moeder en hef mijn armen omhoog. De nevels beginnen zich op te lossen en andermaal kan ik mijn prachtige eiland Avalon in de verte zien opdoemen.

three advent candles De kerstkaart ~ Elisabeth Clark

Felicitaties lieve Jezus
Hier is mijn eigen kerstmis kaart
Met de gave welk u wilde
Het is mijn warm en bescheiden hart.

Kerstmis is een tijd van geven
Niet van geschenken maar dierbaarheid
Kerst is een tijd van warme vriendschap
Wat onze VERLOSSER begeleidt.

empowermentJaar van Bekrachtiging ~ door John Cali en Chief Joseph

Zoals ik al in mijn nieuwsbrief heb geschreven, ben ik ermee gestopt om met Nieuwjaar goede wensen en voornemens op te stellen en te verspreiden. In plaats daarvan heb ik, gedurende de kersttijd, mijn leven geïnventariseerd. En dan speciaal i.v.m. de laatste paar jaar.
Die jaren, zoals we allen weten, hebben vele veranderingen en uitdagingen met zich meegebracht, waarvan sommige huiveringwekkend zijn geweest. Het ziet ernaar uit dat 2009 niet veel anders zal uitpakken.

Socrates zei ooit: “Het ononderzochte leven is het niet waard geleefd te worden.” Zelf gebruikte ik een groot deel van de kersttijd om mijn leven te onderzoeken. Toen kon ik duidelijk de manier herkennen waarop ik regelmatig mijn energie zo maar aan het wegschenken was.

maja dijkOne heart, one mind ~ door Maja Kluvers

Ken je ook dat gevoel uit je kindertijd, als je iemand verwende met een bos zelfgeplukte bloemen uit de natuur?

Meestal waren ze dan voor mijn moeder, maar toch… kan ik ze haar in deze realiteit niet meer geven! Vorig jaar heeft ze deze AARDSE realiteit moeten verlaten, net op het moment dat we elkaar nader waren gekomen dan ooit. We hadden de plek van eenheid en liefde in onszelf en elkaar gevonden…, onze innerlijke BRON! De energie stroomde zo fijn!

Het afscheid viel ons zo zwaar….

In de periode die volgt lijkt het alsof ik het fundament onder mijn voeten ben verloren. Mijn ‘wortels’ lijken geen houvast meer te kunnen vinden. De grote Eik, waar ik vaak naar keek als ik nog even van de tuin en de zon zat te genieten, voordat ik bij moeder op bezoek ging, ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar er is o zo veel veranderd….

running foxWat kan Running Fox voor jou betekenen ~ Hans Brockhuis

Behalve de website met verhalen, meditaties, gedichten, spirituele kunst enz. kan Running Fox nog veel meer voor jou betekenen. De mogelijkheden die ik aanbied kosten echter tijd, inspanning en energie. Om daarvoor een energie-uitwisseling te bewerkstelligen; ‘ik doe wat voor jou; jij doet wat voor mij,’ vraag ik voor sommige handelingen een klein bedrag zodat er een energetisch evenwicht ontstaat tussen jouw en mijn energievelden.

Het avontuur van het leven ~ Hans Brockhuis

Wat is het leven anders dan een avontuur. Een reis langs allerlei plaatsen, gebeurtenissen en ontmoetingen. Wat komen we tegen, met wie gaan we om en bovenal wat doen we er mee. Leven we het leven uitsluitend als een reeks gebeurtenissen die aan ons voorbijtrekken of proberen we elk voorval te duiden, doen we er iets mee en gaan we dan voort met het gevoel iets geleerd te hebben? In de praktijk zal het erop neerkomen dat ieder zijn eigen wijze interpretatie geeft aan alles wat aan hem voorbijtrekt.