0 Running Fox Papers februari 2005

Running Fox Papers

5e Jaargang nummer 28 ~ Februari 2005 ~ Bovennatuurlijke krachten.

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Citaat van de maand:

“Schaam je niet voor je gevoelens. Ze kunnen niet denken, hebben geen ethiek. Het zijn niet meer dan gewoon gevoelens.”

-Een therapeute in de speelfilm ‘An Unmarried Woman’ (Een ongetrouwde vrouw, USA 1978) zegt dit tegen de vrouwelijke hoofdpersoon Erica, die zich schaamt voor haar gevoelens (verwarring, onzekerheid etc.) ten gevolge van haar echtscheiding.

Een Schat aan inzichten

~*~*~*~

Inhoud

Citaat van de maand Schaam je niet voor je gevoelens
Hoe vertel ik het een scepticus Hans Brockhuis
Sterke vleugels

Izabel de Ronde

Christenen kunnen de nieuwe spiritualiteit gerust omarmen Mirjam Coumans B.A.
Colofon Hoe kan ik mij abonneren op deze papers?  

~*~*~*~

Hoe vertel ik het een scepticus

Hans Brockhuis

Enige tijd geleden ben ik via een grote omweg in contact gekomen met iemand die – hij is astronoom en dus wetenschappelijk geschoold – niets zei te willen weten over de spirituele wereld waarin jij en ik ons plegen op te houden. Naar zijn zeggen, laten we hem Pieter noemen, is het enige belangrijke dat telt in deze wereld geld en dat religie en spiritualiteit zaken zijn die zonder moeite naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.

Naar aanleiding hiervan ontspon zich een belangwekkende E-mailwisseling die ik je niet wil onthouden. In het begin kun je het cynisme van Pieter’s woorden af voelen druipen maar allengs zul je zien dat zich een verandering voordoet. Ik ben benieuwd wat je er van vindt.

Pieter:
Hallo Hans, ik heb naar je website gekeken maar ik kon niets tastbaars vinden voor wat betreft ‘spirit’, geesten, engelen enz. Geef me alsjeblief in simpele termen concrete aanwijzingen hoe ze te benaderen. Nog een vraag; zijn zij gemaakt van de een of andere soort materie of zijn ze alleen maar energie, en als dat zo is, wat voor soort van energie. Atomisch, elektrisch, magnetisch? Hoe vermenigvuldigen zij zich? Welk voedsel en drank gebruiken ze? Hoe bewegen ze zich voort?
Alvast bedankt, Pieter.

vervolg

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Sterke Vleugels

Izabel de Ronde
© Izabje 6 juni 2003

www.izabels-wereld.nl

Jouw sterke vleugels
Omarmen mij
Met zoveel Liefde,
Jouw Kracht aan mijn zij.
Jouw vleugels
Vangen mij op.
Mij, met heel mijn Zijn
Je draagt me tot aan de top.
Jouw vleugels
Ze laten me niet gaan
Ze laten me niet vallen
Ze laten me nooit meer los.
Jouw vleugels, mijn vleugels
Verstrengeld in elkaar
Hier en in het hiernamaals
Door jou dat ik wijsheid vergaar.

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Christenen kunnen de nieuwe spiritualiteit gerust omarmen

Mirjam Coumans B.A.

Jezus nodigde ons uit om in hem te geloven. Hij voelde en voelt enorm veel mededogen (compassie) en liefde voor ons. “Ik zeg u, als u in mij gelooft, zult u dezelfde wonderen kunnen verrichten als ik en meer; want ik ga naar mijn vader. Alles dat je in mijn naam vraagt zal ik doen, opdat de Vader wordt geëerd in de Zoon.”. Letterlijk zei hij: “Ik en mijn Vader zijn één.” En “Jullie allen zijn broeders.”. Als we in onszelf óf in God geloven, kunnen we álles en hebben we bovennatuurlijke krachten. Zoals die vrouw die een langzaam rijdende vrachtwagen met haar blote handen tegenhield om te voorkomen dat die over haar kind reed. Jezus wil dat wij onszelf één met de Vader voelen, net zoals Jezus één is met God. Jezus: “Vader, U bent in mij en ik in U.”.

In het Nieuwe Testament uit de Bijbel staat dat wij broeders (en zusters) in Christus en van Christus zijn. Lees Johannes 10:30 en 17:22 maar eens. Op bladzijde 180 van Het Levende Woord staat: “Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld erkent dat Gij mij hebt gezonden, en hen liefgehad hebt zoals Gij mij liefgehad hebt.” Johannes 17:26 slaat hier ook op. In Romeinen 12:5 staat: “Zo zijn wij, velen, één lichaam in Christus, maar elk afzonderlijk zijn wij elkanders leden.” (ledematen, red. M.C.) Als wij iemand kwetsen, kwetsen wij dus indirect eigenlijk ook onszelf.

 

~*~*~*~

‘Running Fox Papers’ is een medium dat zich ten doel stelt om werk van mijzelf en dat van anderen dat mij raakt, beschikbaar te stellen aan allen die daarin zijn geïnteresseerd. Wanneer je nog niet op mijn verzendlijst staat, is het mogelijk om je gratis te abonneren op dit medium door een E-mail te sturen aan runningfox met in de onderwerpregel: “abonneren Running Fox.” Mocht je niet (meer) zijn geïnteresseerd, schrijf dan naar hetzelfde adres en vermeld als onderwerp: “staken Running Fox.” Je wordt dan met liefde en zonder oordeel van de lijst afgevoerd. Teksten, vertalingen en redactie: Mirjam Coumans B.A. en Hans Brockhuis.

Naar de inhoudsopgave