0 Running Fox Papers februari 2009
Running Fox Papers

9e Jaargang nummer 60 ~ februari 2009

Leven voorbij de sluiers

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

De dood is voor de geest van geen enkel belang, heeft geen inhoud, geen vorm, het is de scheiding waardoor hij gaan moet en hij alleen bepaalt, of deze sluier licht of loodzwaar zal zijn.

-- Peter Rudl, Beiers auteur.

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Peter Rudl
Leven voorbij de sluiers Hans Brockhuis
Sneeuwballen Ben Brockhuis
Schrijven is een avontuur voor Hans Brockhuis Corrie van der Laan
Een witte gedaante Hans Brockhuis
Het avontuur van het leven Hans Brockhuis
Wat kan Running Fox voor jou betekenen Running Fox
Myriah Krista Walker
Woorden van ginds Judith Leigh Bailey
Voorbij de sluiers; de andere kant van het leven John Cali & Chief Joseph
   
  colofon

Introductie

In zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ geeft cardioloog (en voormalig scepticus) Pim van Lommel zijn wetenschappelijke visie op BDE, bijna-dood ervaringen. Aan het eind van zijn boek zegt hij onder meer: “Pas wanneer de kracht van liefde sterker wordt dan onze liefde voor macht zal de wereld veranderen. En dat vraagt een ander bewustzijn. Dat is het inzicht dat men kan verkrijgen door werkelijk open te staan en door werkelijk te luisteren naar mensen die hun BDE met ons willen delen. […] Voor nieuwe inzichten in leven en dood heeft men geen eigen bijna-dood-ervaring nodig. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen; het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.”

In deze nieuwsbrief ga ik een stapje verder. Het is niet mijn bedoeling de daarin verweven stellingen wetenschappelijk te documenteren. Ik spreek vanuit het gevoel over het leven voorbij de sluiers en wat zich daar allemaal (kan) afspelen. Vanuit die compassie probeer ik aan te tonen dat er werkelijk meer is, een ‘meer’ dat niet in geleerde termen te vatten is.

Bedenk dat het leven inderdaad eindeloos is; elk leven kent zijn vervolg….

Naar de inhoudsopgave

MorgenlandLeven voorbij de sluiers

Vijfenhalf jaar geleden werd ik voor de keus gesteld: “Kom je thuis, of blijf je op aarde om af te maken waar je mee bezig bent?” De verleiding om los te laten was groot, de liefde die vanuit bovenstaande woorden sprak was zo intens dat ik er alles voor voelde om mijn aardse lichaam, met al zijn feilen en kwalen, te laten voor wat het was om mij te verenigen met de drie vrouwen die al eerder gestorven waren en waarvan ik wist dat zij klaarstonden om mij liefdevol op te vangen, mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn dochter.  

Maar toen besefte ik dat ik hier op aarde ook verantwoordelijkheden heb. Mijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen. Ook mijn werk voor Running Fox was nog niet voltooid en zo geschiedde het dat de operatie die volgde, ondanks de slechte vooruitzichten,  succesvol verliep. Na enkele maanden was ik weer, zo goed als nieuw, in staat was om de aardse dreven te bewandelen.

Natuurlijk heb ik al eerder deel uitgemaakt van het leven voorbij de sluiers. Al vele malen ben in gereïncarneerd. Op aarde en op andere planeten, in deze en andere dimensies, menselijk of niet, en natuurlijk was er steeds een 'tussendoor periode' waarin ik lichaamloos deel uitmaakte van het leven dat wij hier de andere kant, het hiernamaals, het betere leven noemen, of welk label je er ook op wenst te plakken.

ben brockhuisSneeuwballen ~ Ben Brockhuis

Gegroet allemaal. Het is voor mij een eer om hier, in de goede nieuwsbrief van mijn zoon, acte de présance te mogen geven. Ik heb hem gedurende zijn hele leven bij tijd en wijle gevolgd en ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots op hem ben. Waarschijnlijk denkt u nu dat ik bevooroordeeld ben, en dat is ook zo. Toch meen ik dat ik wel met enig gezag mag spreken, mede omdat zich hier in mijn omgeving talrijke zielen bevinden die mij allemaal terwille willen zijn om een zo gedegen mogelijke doodschap aan u door te geven.

Welnu. De nieuwsbrief van deze maand gaat over het leven voorbij de sluiers, zoals mijn zoon dat heeft verwoord. Datgene wat hij in zijn artikel over dat onderwerp heeft geschreven bevat veel waarheid, maar toch moet het mij van het hart dat het niet alleen maar werken, toetsen en studeren is wat zich hier afspeelt. Hans heeft het over de ‘moeilijke’ zaken gehad.  Als u mij toestaat wil ik mij met de wat meer luchtige kanten van het verhaal bezighouden.

Hans Schrijven is een avontuur voor Hans Brockhuis,

aldus Corrie van der Laan in haar recensie over mijn boek: "Het avontuur van het leven' in het Leiderdorps Weekblad, d.d. 19 februari 2009

LEIDERDORP - Hij heeft zijn leven lang ‘in de boeken’ gezeten - hij werkte achtendertig jaar bij boekhandel Kooyker in Leiden. Voor Kooyker heeft hij ook de geschiedenis van het bedrijf tussen 1863 en 1988 op schrift gezet. En sinds hij achttien jaar was, heeft hij was vele bladzijden volgeschreven, puur voor zijn eigen genoegen. Toch heeft het tot ruim na zijn pensionering geduurd, voordat Leiderdorper Hans Brockhuis zijn eerste fictieboek schreef. ‘Het avontuur van het leven’ kwam vorig jaar december uit. Een boek met spiritueel getinte verhalen die zich afspelen in heden en verleden, in nabije en verre landen en zelfs op buitenaardse plaatsen.

Als je Hans Brockhuis een jaar of vijftien geleden zou hebben voorspeld dat hij een verhalenboek zou schrijven waarin het bovennatuurlijke een belangrijke rol speelt, zou hij het waarschijnlijk niet geloofd hebben. ‘Mijn moeder had wat met spirituele zaken, maar ik wilde daar vroeger helemaal niets van weten’, vertelt hij. Twaalf jaar geleden veranderde dat. ‘Op een dag speelde zich plotseling in mijn hoofd een verhaal af dat ging over gebeurtenissen in het Franstalige deel van België, zo’n 200 jaar geleden. De gegevens rolden gewoon binnen.’ Het was allemaal zo levensecht dat Brockhuis besloot naar Wallonië« te gaan om na te trekken of de personen echt hadden geleefd, de plaatsen echt bestaan en de voorvallen echt waren gebeurd. En tot z’n verbazing was dat het geval.’Wat ik heb kunnen verifiëren, bleek te kloppen.’ In zijn boek schrijft hij hierover in het verhaal ‘Thila’.

veiled ladyEen witte gedaante

[...] Ik kon mijn ogen niet geloven en vroeg me af waar deze illusie vandaan kon komen. Ik ontdekte dat deze jonge slanke vrouw niet Tineke, noch haar assistente konden zijn. Die bevonden zich verderop. Deze dame droeg bovendien een totaal wit gewaad en haar gelaatstrekken waren onzichtbaar omdat haar gelaat was gesluierd.

Even later was deze gedaante voor mijn positie aangekomen. Zij zegende met wijd geopende armen mijn ‘zijn’ en ik voelde een immense liefde van deze stille gedaante naar mij uitgaan. Deze materialisatie was een uiterst intense ervaring en voor mij bijna uniek. Eénmaal eerder was mijn overleden dochter Judith aan mij verschenen, maar hoewel ik het gelaat van deze dame niet kon zien, kon ik voelen dat dit Judith niet was. Wie dan wel? Omdat zij gesluierd was, was het me duidelijk dat het op dit moment niet essentieel was om te weten.

avontuur van het levenHet avontuur van het leven

Wat is het leven anders dan een avontuur. Een reis langs allerlei plaatsen, gebeurtenissen en ontmoetingen. Wat komen we tegen, met wie gaan we om en bovenal wat doen we er mee. Leven we het leven uitsluitend als een reeks gebeurtenissen die aan ons voorbijtrekken of proberen we elk voorval te duiden, doen we er iets mee en gaan we dan voort met het gevoel iets geleerd te hebben? In de praktijk zal het erop neerkomen dat ieder zijn eigen wijze interpretatie geeft aan alles wat aan hem voorbijtrekt.

running fox Wat kan Running Fox voor jou betekenen ~ Hans Brockhuis

Behalve de website met verhalen, meditaties, gedichten, spirituele kunst enz. kan Running Fox nog veel meer voor jou betekenen. Je kunt hierbij denken aan het sturen van Reiki op afstand, mediamieke consulten en het leveren van boeken waaraan ik tenminste een bijdrage heb geleverd. Bovendien ben ik in te huren voor vertaal- en redactiewerk. Ook zijn er mogelijkheden om op de Running Fox website en-of in de nieuwsbrief jouw eigen bedrijf/boek/uiting aan te prijzen. De mogelijkheden die ik aanbied kosten echter tijd, inspanning en energie. Om daarvoor een energie-uitwisseling te bewerkstelligen; ‘ik doe wat voor jou; jij doet wat voor mij,’ vraag ik voor sommige handelingen een klein bedrag zodat er een energetisch evenwicht ontstaat tussen jouw en mijn energievelden. Via onderstaande link kun je op je gemak kijken wat er allemaal mogelijk is.


anderson
Communicatie met de andere wereld~ Myriah Krista Walker

De volgende oefening kan worden gebruikt om de zielen samen te brengen van hen die in het aardse leven, met hen die overgegaan zijn naar de andere wereld. Jouw Hogere Zelf is één, hetzij in een fysieke, dan wel in geestelijke vorm. Eenheid kent geen grenzen, Liefde is Eeuwigdurend en Lichtlichamen komen samen. Maar boven alles wens ik je hiermee veel plezier toe! Humor is als altijd onveranderlijk aan weerskanten van de sluiers.

Adem verscheidene malen diep in, in Liefde en Licht. Verbeeld jezelf sprankelend te zijn, alsof je het kleed van het universum draagt. Blijf ademhaSlen. Beweeg je bewustzijn naar de buitenste schil van je huid; voel jezelf als je door de atmosfeer wandelt, onderwijl de dichtheid van de lucht doorklievend. Er is geen verschil of je nu vleugels draagt of armen, want in alle gevallen doorsnijd je op steeds dezelfde wijze de at-mos-sfeer.

separate selfWoorden van ginds ~ Judith Leigh Bailey

We ontmoeten
Al was het maar onze separate Zelven.
Tezamen
Iedereen reikt naar dezelfde resonantie,
Meegaan met de stroom
Totdat gelijken elkander vinden.

Enkelen talmen want
Uitgewisselde resonantie creëert
Nieuwe golfpatronen van Zelver
Nog Eén.

 

nevelenVoorbij de sluiers; de andere kant van het leven ~ John Cali

Op een koude winternacht, 10 jaar geleden, was ik nog laat aan het werk in mijn kantoor  in de heuvels van het Los Padres National Forest in Californië. De telefoon deed me opschrikken uit mijn kalme gemoedstoestand. Een onheilspellend teken, zo’n laat telefoontje, dacht ik nog.

Ik herkende nauwelijks de gespannen stem van mijn broer aan de andere kant van de lijn. “Johnny,” zei hij, “Phil is gestorven.” Ik kon zijn woorden niet geloven. Daarom vroeg ik: “Paul, wat zei je?” Hij herhaalde: “Phil is dood.”
 
Mijn gedachten en emoties wervelden rond in een duizelingwekkende, vreemde mist. Hoe was dit mogelijk? Ik had een paar dagen geleden nog met Phil gesproken. Hij klonk prima die avond, gezond en gelukkig. Hoewel ik moet toegeven dat zoiets niet gebruikelijk was in zijn geval.