Running Fox
 
  R U N N I N G F O X P A P E R S
 
   
  februari 2014 - Berichten van en over engelen  
  14e jaargang, nummer 96  
  Home  
Veer

Citaat van de Maand

Luciano de Crescenzo

- - Wij zijn engelen met slechts één vleugel. Als we willen vliegen, moeten we elkaar omhelzen

Inhoud
Citaat van de maand Engelenspel
Voorwoord Praktijkcursus dyslexie
Een engel Concertagenda Simone Awhina
In gesprek met 'mijn' engel Een Schat aan Inzichten: Gedichten
De engel Running Fox Creatieve Diensten
Welkom tot het Licht Feel Your Mind
Een kus van een engel JBBX; Effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling
Talking Stick

Voorwoord

Hans Brockhuis

Helaas is er een einde gekomen aan de door velen van jullie bezochte inspiratieavonden bij ons thuis in Leiderdorp. Een aantal omstandigheden ligt aan dat besluit ten grondslag waarvan op dit moment de belangrijkste is dat wij, ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van deze nieuwsbrief, zijn verhuisd naar een kleiner onderkomen, waarvan de omvang het niet toelaat om dergelijke avonden in de toekomst nog doorgang te laten vinden. Uiteraard vinden wij het jammer dat dit op deze manier moet aflopen. Aan de andere kant geeft zowel het een als het ander mogelijkheden tot het zoeken van nieuwe vergezichten. Jij en ik blijven in ieder geval middels deze nieuwsbrieven met elkaar verbonden.

Hans Brockhuis

Vandaag wil ik met je spreken over een verblijf, een aantal jaren geleden, in de sneeuw van de Franse Alpen. Met veel plezier waren we daar met onze oudste dochter, haar man, hun twee jonge kinderen en een huisvriend.

Daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Het meemaken van deze jonge levens vertelde ons opnieuw hoe gelukkig we zijn om grootouders te mogen zijn van deze grote kleine mensen, die aan het begin staan van hun eigen pad en weg op deze Aarde van de Geliefde Moeder.

En zo hebben wij samen de Liefde geproefd, hebben wij de Vrede geproefd, hebben wij de Zachtheid van de Eenheid geproefd. Wij zijn als het ware Samen op die missie naar de Aarde geweest en hebben geprobeerd in de streken wat nu China is, vrede te brengen. Het was ons bijna gelukt. Maar nu hebben wij samen de kans om opnieuw vrede te verkondigen en het is mijn oprechte wens dat dit ook zal gebeuren.

Last angel

 

Moira Marigold

 

Sabin zat in kleermakerszit op de vloer, een jonge man van nauwelijks 18. Zijn lange benen pasten moeizaam samen terwijl hij zich concentreerde op het boek in zijn schoot. De omslag en de pagina’s waren dusdanig versleten dat de titel nauwelijks leesbaar was, maar als je goed genoeg keek, zou je het woord ‘Magique’ kunnen onderscheiden. Hij beet op zijn lip en staarde ingespannen vooruit, niet knipperend, de ruimte in. Een dunne zwarte hand verscheen. Het was compact. Onmiddellijk stond hij op en liep voorzichtig in de richting van de kleine uitstulping. Hij bukte zich om het aan te raken en glimlachte.

Mary Ellen (Angel scribe)

"Welkom tot het Licht," vragen de engelen mij om neer te schrijven.
"Hoe kun je weten dat er engelen aanwezig zijn?" vragen ze.
"Als je ze ons kunt zien of horen..., hoe kan je dan zelfs zeggen dat we bestaan?
Haal diep adem, ga naar je ziels meest rustige plek... en voel.
Voel de vrede, de warmte, de stilte.
Ervaar de zachtheid van het moment.
Misschien voel je wel elektrische tintelingen op je hoofd, daar waar we je liefdevol aanraken?
Dit is hoe het voelt wanneer we naderbij komen.  
Het is de vrede tussen twee gebeden woorden. Die ruimte is onze en tegelijkertijd jouw ruimte.
Jouw geloof rust daar moeiteloos."

Vanmorgen kwam Ze naar me toe,
Met gespreide vleugels, oprecht en open
En alleen door haar verschijning
Werd het vredig stil in mij en open.

Haar gezicht, zacht, sereen en mooi.
Met om haar heen een zachte gloed.
Van witte gewaden, zacht gevouwen.
Liefde stroomde, het voelde zo goed.

lees meer

Vandaag zullen we het hebben over een bepaalde visie op het leven aan de overkant, aan gene zijde. Een inzicht, althans gezien vanuit een menselijk perspectief. In de herfst, een paar jaar geleden, was het erg prettig weer, hier in Wyoming, Het voorzag ons van een warme, gezellige avond. De winter komt vaak vroeg in dit hoge land, en we hadden begin september al sneeuw. Ik maakte daarom gebruik van het weer om in de achtertuin te gaan zitten om achterstallig leeswerk in te halen. De zon stond hoog boven de bergen in het westen. Die kant uit staat een huis aan de overkant van een groot veld, maar het felle licht van de zon verhinderde mijn zicht erop. Terwijl ik me in mijn lectuur verdiepte, was ik me vaag bewust van een aantal jonge meisjes die in de achtertuin van het huis achter het veld aan het lachen en dollen waren. Hun speelse geluiden dreven loom op de achtergrond van mijn bewustzijn...

. .

terug

Logo H-energie

Voorlopige cursusdata: Maart: 15 en 30; April: 05 en 27; Mei: 10 en 24

Praktijkcursus Dyslexie

Het opheffen van onbalans in de hersenen door de weg van helen en delen.

door Germa Kitslaar

Tweedaagse cursus tot het leren testen en behandelen van dyslexie, concentratieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst, direct en in de praktijk.

Kleine groepen/veel interactie; maximaal 6 personen, zodat we heel interactief kunnen werken. In principe geef ik de cursus bij mij thuis in Zuidwolde, maar in overleg kan er eventueel voor een andere locatie gekozen worden.

De kosten inclusief materiaal, informatie, deels per mail, werkmap en lunch bedragen € 250,–.

Alle info is via deze link te vinden

Simone

Concertagenda 2014

Simone Awhina

Simone Awhina in concert; geplande optredens en workshops gedurende eind 2013 en begin 2014.

Een Schat aan Inzichten

Ginie Abbring Hingst

 

Een bijzondere gedichtenbundel - Nu al de tweede druk beschikbaar!

Zeer geschikt als cadeau voor jezelf of voor een ander!

Met 21 afbeeldingen in kleur - slechts - € 11,99

Simone Brockhuis

 

 

Ik begeleid graag mensen in hun proces. In deze drukke tijden merk ik dat veel mensen hun draai wat kwijt lijken te zijn. Soms krijgen ze fysieke klachten, soms zitten ze niet lekker in hun vel met alle gevolgen van dien. Als mensen de beslissing nemen dat ze daar verandering in willen zijn ze bij mij meer dan welkom. Ik geef cursussen en individuele sessies om mensen handvatten te geven om hun eigen leven weer op de rit te krijgen en/of om weer helemaal in hun flow te komen.

Running Fox Crea

Hans Brockhuis

Hulp bij jouw creatieve (schrijf)proces? Misschien wil je jouw verhaal of boek laten redigeren? Mogelijk ben je wel op zoek naar iemand die jouw teksten kan vertalen? Of jouw boek, praktijk, uiting aan een breder publiek presenteren? Het is allemaal mogelijk via de Running Fox Creatieve diensten. Klik op het logo voor meer info.

Persoonlijke of business coaching? Met JBBX boek je meer resultaat! Groeien doe je van binnenuit met de juiste vragen en aandacht. Coaching van individuen en teams. Àls je echt iets wilt veranderen, ga dan aan de slag met JBBX. Dit kan voor jezelf, je team of je organisatie. Ga naar de site voor meer info.

    terug