0 Running Fox Papers maart 2005

Running Fox Papers

5e Jaargang nummer 29 ~ Goede vrijdag 2005 ~ Acceptatie

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Citaat van de maand:

Acceptatie

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.

Peter McWilliams.

~*~*~*~

Inhoud

Citaat van de maand Acceptatie
De Gouden Poort Hans Brockhuis
Tegen de stroom inzwemmen werkt niet

John Cali

Leven met lessen Marja van den Tol
Aanvaarding Myriah Krista Walker
Colofon Hoe kan ik mij abonneren op deze papers?  

~*~*~*~

Voorwoord

Toen Yoshua de Nazarener in de Hof van Gethsémané zijn Vader aanriep met de bede of deze beker aan hem kon voorbijgaan, daaraan onmiddellijk toevoegend dat uitsluitend diens Wil zou geschieden, was dit een daad van ultieme Acceptatie.

Deze nieuwsbrief brengt je op Goede Vrijdag een aantal omschrijvingen van acceptatie, voor jou om te proeven en te wegen.

Running Fox wenst Jou een hele goede Pasen toe.

~*~*~*~

De Gouden Poort

Hans Brockhuis

Zojuist regende het nog. Niet alleen hier, maar ook ver weg. Het waren plaatselijke hoosbuien in Nederland, en voortdurende regenval, overstromingen en narigheid elders in Europa. Maar waar ik was, was de hemel nog een beetje grauw en de lucht was vervuld van ozon en rook fris, blij en verwachtingsvol.

Schuin boven me ontwaarde ik een ovaal lichtende gouden plek in de wolkenversluiering die mijn blik trok en tot mijn verbazing ontsteeg ik met een zwierige zwaai onverwacht de aarde en reisde schuin omhoog in de richting van het gouden oog in de lucht.

Door een onzichtbare kracht werd ik meegevoerd en ik vroeg me af wat ik zou aantreffen. Wat trok mij aan? Wie bewerkstelligde dit? Ik had geen idee. Wel wist ik dat het heel vredig was. Er daalde een warme sereniteit over mij neer, die mij alle Aardse beslommeringen deed vergeten en die me verzekerde dat het onvoorwaardelijke liefde was die me begeleidde.

vervolg

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Tegen de stroom inzwemmen werkt niet

Sentinels of the Sky: Conversations with Chief Joseph
Copyright © 2005 Great Western Publishing

www.greatwesternpublishing.org

Vertaling: Mirjam Coumans B.A.

Gedurende de laatste maand had ik telefoontjes van een telemarketingbedrijf gekregen. Ik nam de telefoon nooit op omdat ik hun nummer herkende op mijn nummermelder. Ik moet toegeven – ze hielden ongelofelijk stug vol en belden mij verschillende keren per dag, overdag en ’s avonds.

Ik merkte dat ik in de loop van de weken steeds gefrustreerder werd en ik voelde een weerstand, die steeds groter werd. Hoe meer weerstand ik bood, hoe vaker zij belden.
Uiteindelijk, moe geworden van de onophoudelijke telefoontjes, nam ik de telefoon op. Het bleek hun laatste poging te zijn.
Ik vertelde beleefd dat ik van hun lijst wenste te worden gehaald. De mevrouw aan de andere kant van de lijn was heel aardig en deed wat ik haar vroeg.

Simpele oplossing. Dat was het einde van de affaire.

Later dacht ik na over de affaire . Ik had mezelf veroorloofd om diep in weerstand te duiken. Die weerstand tegen wat ik niet wilde, bracht mij juist meer van wat ik niet wilde. Toen ik het opgaf, eindigde de affaire vredig en snel.

Wat een prachtige les!
Vooral omdat ik mij er altijd op voorsta dat ik iemand ben die geen weerstand biedt.

Weet je, Joseph en ik leren mensen steeds om geen weerstand te bieden. Soms leren de leerlingen de les eerder dan de leraar.

Vervolg

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Leven met lessen

© 2004 ~ Marja van den Tol

marja@mylotus.tk

Kijk op Marja's website voor informatie over Marja’s boek: ‘Op zoek naar balans in mijn leven’.

www.mylotus.tk

Je bent niet hier,
maar waar moet ik zoeken?
Vertrouwen in meer,
maar ik weet niet hoe.

Het leven hier op aarde,
Met een stuk twijfel in mijn ziel.
Eens was ik Licht,
Nu vlees en bloed.

Een mens met vele fouten,
die ook veel goeds doet.
Ik leer nog steeds de lessen,
Die ik mezelf heb opgelegd.

De pijn, het verdriet, maar ook de liefde,
Liefde maakt mijn leven toch weer goed.
Ondanks de hardheid die het bracht,
kwam ik steeds sterker in mijn kracht.

Die kracht gebruik ik om meer te leren,
en op die manier me minder te bezeren.
Lieve mensen gebruik je innerlijke kracht,
zo vind je jeZelf terug in een kleurige pracht.

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Aanvaarding

Een wandeling naar de neutrale zone

Myriah Krista Walker

www.grassesroots.com

Hoe verdrietig is het als de boom de grassen zou vertellen dat ze meer boom-achtig zouden moeten zijn. De boom en het gras zijn hier gewoon om de hun typerende levensvormen te zijn.
De één verschaft woningen voor insecten, vogels en schaduw. De ander levert voedsel door zijn zaden, en ligplaatsen. Elk houdt de grond bij elkaar zodat deze niet wegspoelt bij hevige regens. En ieder stuurt levenskracht in de at-mos-sfeer.
Mensen zijn even divers als boom en gras. Eenieder profileert zich op zijn eigen manier om uitdrukking te geven aan de gekozen rol vanuit zijn eigen geloofssysteem. Net zoals er nu veelsoortige bomen en planten zijn, geboren vanuit verschillende genetische codes, bestaan er tegenwoordig ook “hybride” mensen, met nieuwe denkbeelden en patronen. En ieder fungeert als het fundament voor de ander.

Je staat in een grote kring en houdt elkaar bij de hand.

Voel de verbinding met Moeder Aarde die Jouw voeten grondt. De Moeder Aarde is de gemeenschappelijke verbinding die alle mensen binnen de cirkel verbindt.

Aan de overkant van de cirkel staat een jongeman vanuit een andere tijdlijn. Een soldaat uit Duitsland. Hij vergemakkelijkt de doorgang van Joden naar de kampen. Je verbindt je met zijn Hart.

Vervolg

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~