0 Running Fox Papers maart 2007
 
Running Fox Papers

7e Jaargang nummer 44 ~ maart 2007

Reïncarnatie

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Isis

De erkenningen uit uw Zelf
zullen de waarheid onthullen,
het almachtige licht in uw zelf
omsloten,
al het weten is in u,
wees stil en ik spreek.

Teleta Edel

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Teleta Edel
Introductie Hans Brockhuis
Wang-Li

Hans Brockhuis; de Nada Kronieken, deel 22

Anok Nora ~ Anok Imhetep Nora Pelgrims
Reïncarnatie Judith Leigh Bailey
Mijn Egyptenaar en ik Gertrud Althusen
Reïncarnatie reading Christine Peters
Speciale cursus over zelfgenezing Jolanda Klaassen
   

Introductie

Deze nieuwsbrief is het vervolg op de vorige, waarin een aantal verhalen over het leven in het oude Egypte aan bod is gekomen. Deze nieuwsbrief bevat artikelen die, binnen de context van het onderwerp, een meer algemeen karakter hebben. In die zin dat het niet is beperkt tot Egypte. In deze nieuwsbrief komen vele andere landen aan bod; China, Rome, Rusland, Australië, Mongolië, Griekenland, Frankrijk en Limburg. Maar ook meer abstracte plaatsen zoals de transitiefase, het heilige land, kloosterleven en toch ook weer Egypte, dat blijkbaar een grote plaats in onze cycli inneemt, passeren de revue.

Running Fox wenst jou opnieuw vele bijzondere herinneringen toe.

Hans Brockhuis

Wang-Li ~ Hans Brockhuis

Het is maandagavond 7 april 2003 in de Nederlands Hervormde kerk in Zwaag waar mijn dochter Irene en ik een Lichtcirkelbijeenkomst, geleid door Ellen Sombroek, bijwonen. Daarnaast doet Nienke Riemersma een diepgaande meditatie, waarbij de energie van de schepper luid en duidelijk doorklinkt.

Irene en ik zitten naast elkaar en hebben allebei deze bijzondere avond heel intensief beleefd. Irene vertelt me na afloop dat zij tijdens de bijeenkomst voelde dat er gedurende lange tijd een beschermende hand op haar schouder lag. Zij heeft dat ervaren als heel erg voldoening-gevend. Ikzelf had die ervaring niet; wel in het algemeen het gevoel dat er behalve degenen die fysiek aanwezig waren, ook een groot aantal aanwezigen van de andere kant van de sluiers hun opwachting hadden gemaakt. Zoiets is, zo is mijn ervaring, bij dergelijke bijeenkomsten, evenals bij 'reguliere' kerkdiensten, gebruikelijk.

Anok Nora ~Anok Imhetep door Nora Pelgrims

 

Voor ik mijn verhaal begin te schrijven wil ik oprecht Hans Brockhuis bedanken.
Steeds weer weet hij mijn geest te prikkelen met voer dat mijn ziel beroerd, om ervaringen op te schrijven en zo puzzelstukjes binnen mijZelf helder om te vormen tot Een Geheel. Mijn Dank aan Hans die ik ondertussen zie als een van mijn Inspiratatie-Bronnen..

Zo’n twee weken geleden kreeg ik een email waarin Hans vanuit een bepaalde ervaring en herkenning zijn lezers naar hun ervaringen over Egypte vroeg.

Egypte, wat een prikkel om daar weer eens mee aan slag te gaan dacht ik meteen. Al jaren heb ik beelden en ervaringen die vanuit wie ik Ben, in symboliek en gevoelens tot me komen. Zo had ik de voorbije jaren al heel wat symbolen op mijn pad gekregen die me herinnerden aan lessen en mensen die ik al eerder op mijn pad was tegengekomen. Aan oude verbindingen met Leermeesters en de Kracht van de Godin. Op verscheidene momenten in mijn leven verscheen – mijn symbool voor Isis. Dit leidde naar het Ontmoeten van één van mijn Gidsen, Mey-Rah.
Er verschijnen Dolfijnen op mijn pad, geometrische figuren die mijn aandacht trekken en me herinneren aan Atlantis, elk op zich een andere Energie en toch weet ik ergens dat ze met elkaar in Verbinding staan

Reïncarnatie (Een vogel leerde ons waarheid) ~

door Judith leigh Bailey

’Waarheid is dat wat waar is
Dat wat niet waar is, is dat niet
Daarom is Waarheid alles wat is.’

Het was tijdens één van onze vroege ‘lessen’ bij D., waarbij we Nieuwe Informatie konden zien, horen, voelen en absorberen.

Maar ik maak er zo een potje van, daarom zal ik bij het begin beginnen.

Deze avond gebruikte D. het Ik Ben syllogisme om uit te leggen wat Jezus werkelijk deed toen hij water in wijn veranderde en hoe die simpele Waarheid werd verdraaid zodat het wordt herinnerd als een magische truc.

D.’s boodschap aan ons was natuurlijk: Mis de boodschap niet. Wat natuurlijk wel gebeurde.

Ik moet hier ter verduidelijking aan toevoegen dat dit deel van het verhaal wordt verteld vanuit Mijn gezichtspunt met of zonder dat het werkelijke Waarheid bevat. Ik zal het aan mijn lezer overlaten om uit te maken wat hier waarheid is.

Weet dit; het Lazarus incident heeft mij altijd geïntrigeerd. En toch, toen ik er voor het eerst over las toen ik een jong meisje was, bewaarde ik het direct in dezelfde categorie in mijn gedachten/wereldbeeld als Moeder de Gans en Hans Christian Andersen, samen met veel anderen.

Dat wil zeggen, in mijn oude wereldbeeld waren de verhalen heel interessant om over na te denken, maar ze waren niet WAAR GEBEURD. Water in wijn veranderen, de doden opwekken – dat was allemaal geen werkelijkheid; dergelijke dingen gebeurden niet in het echte leven… maar deze les van D--, had me geleerd hoe werkelijk te ZIJN.

Zonder erbij na te denken interrumpeerde ik met mijn vraag:

”Hoe zit het dan met Lazarus? Wat was waar – dat hij dood was of dat hij levend was?”

Mijn Egyptenaar en ik ~ door Gertrud Althusen

In de loop van de tijd dat ik in dit leven rondwandel heb ik geleidelijk kennis gekregen van een aantal voormalige levens, waarvan ik graag het volgende met jullie wil delen.

Het is prettig om te kunnen zeggen dat ik gedurende mijn huidige leven een aantal medezielen heb mogen ont-moeten en her-kennen die in eerdere levens ook al deel hebben uitgemaakt van mijn kring van bekenden in de ruimste zin van het woord.

Onopgeloste kwesties uit vorige levens blijven in het emotielichaam hangen en vertalen zich in een volgend leven in lichamelijke ongemakken en ziekten zoals bij mij bijvoorbeeld gangreen en een heupoperatie rechts toen ik 19 was in dit leven. Ik heb altijd pijn in dit been en zere voeten vanaf het midden van de voeten. Verder heb ik last gehad van longproblemen, kortademigheid, keelproblemen - amandelen eruit toen ik 9 was, en dat zonder verdoving in de praktijk van de toenmalige KNO-arts in Duitsland. Het was verschrikkelijk en heelde ook slecht. Verder duik ik regelmatig in de koelkast omdat er in een leven in Rusland geen eten was. Verder wil ik niet graag knielen in de kerk of buigen voor gezag. Hieronder kun je lezen waarom.

Reïncarnatie Reading ~ door Christine Peters


Ik heb onlangs een reïncarnatie reading laten doen. Zelf heb ik altijd het gevoel gehad dat ik in een vorig leven deel uitmaakte van het kloosterleven. Die gedachte was bij me opgekomen door allerlei dagelijkse gewoonten, zoals onder meer het na iedere maaltijd met mijn handen gevouwen te zitten alsof ik zat te bidden. Dat deed ik onbewust en zo zijn er nog wel meer dingen.

Tijdens de reïncarnatie reading werd mij dit bevestigd. In de middeleeuwen was ik een non. Mijn naam bleek Thea te zijn geweest, of Dorothea. Bovendien heb ik altijd het gevoel gehad dat ik een zeer oude ziel ben, wat ook alweer bevestigd is. Ik leefde al ver voordat Jezus hier op aarde kwam. Dat was in Griekenland en ik heette toen Alicia. Ik zou toen al een ‘nieuwetijds kind’ zijn geweest.

Het spirituele heeft altijd een belangrijke rol in al mijn levens gespeeld. Steeds was ik er op de een of andere manier mee bezig. Met hoofdzakelijk de bedoeling om meer liefde onder de mensen te brengen. Liefde voor elkaar, liefde voor deze aarde, liefde voor het leven. Liefde, liefde en nog eens liefde. Door liefde zou deze aarde en alles wat leeft, groeit en bloeit, er veel mooier uitzien. Depressies en zelfmoorden zouden niet meer bestaan. Ook honger en armoede zouden verdwijnen als wij alles uit liefde zouden doen…