Running Fox Papers

April 2002

Gebed voor de Vrede van de Oorspronkelijke Amerikanen

O Grote Geest van onze
Voorouders, Ik hef
mijn pijp naar u op.
Naar uw boodschappers de vier winden, en
naar Moeder Aarde die zorgt
voor onze kinderen.
Geef ons de wijsheid om onze kinderen te onderwijzen
om lief te hebben, te respecten en om goed
te zijn voor elkaar zodat zij kunnen opgroeien
met vrede in hun hart.
Laat ons leren om alle goede dingen te delen die
u voor ons beschikbaar stelt op deze Aarde

~*~*~*~

Inhoud

Gebed voor de Vrede Oorspronkelijke Amerikanen 
Voorwoord Hans Brockhuis
Opperhoofd Dan Evehema's Boodschap aan de Mensheid
Een wenk van de eeuwigheid Gesprek met Chief Jospeh John Cali
Vision Quest Hans Brockhuis

~*~*~*~

Voorwoord
door Hans Brockhuis

Zoals aangekondigd is dit nummer van de Running Fox Papers vrijwel volledig gericht op het erfgoed van de 'Native Americans', de indianen. Datgene wat deze vredevolle mensen aan ons te zeggen hebben, is van een weergaloze schoonheid, eenvoud, vergiffenis en vrede. Wanneer je je werkelijk in deze mensen en in hun werken verdiept, merk je dat wij, de bleekgezichten, toch wel heel ernstig hebben gefaald toen wij deze mensen zo nodig moesten uitroeien. Was het angst, was het wat anders? Als je er naar zoekt zul je heel wat redenen kunnen bedenken waarom dit allemaal gebeurd is. Bovendien merk je dan dat het hoog tijd is dat we eens werkelijk gaan luisteren naar wat deze bijzondere mensen willen zeggen.. 

Toen ik erg jong was, las ik de verhalen van Kleine Hiawatha en Zilverslang, later die van Winnetou en Old Shatterhand. Prachtig leesvoer, maar geschreven vanuit het gezichtspunt van de toen onfeilbaar geachte blanke. Later kwam ik in contact met de boeken van Mary Summer Rain en dan vooral die met de leringen van de blinde wijze Chippewa vrouw No-Eyes. Weer later kwam ik in aanraking met de gezichtspunten van de Hopi, waarvan in dit nummer een heel bijzondere bijdrage te vinden is; een noodkreet van de hand van een van hun opperhoofden, Dan Evehema. 

Het ziet ernaar uit, dat ikzelf ooit ook een verleden als 'Oorspronkelijke Amerikaan' heb gehad, en ook daarover wordt in dit nummer, in het stuk 'Vision Quest' verhaald. Tenslotte, maar zeker niet ten minste, is er nog een bijdrage van een van de grote leiders uit het 'Wild West' verleden, de legendarische Chief Joseph, die een wenk vanuit de eeuwigheid aan ons zal geven.

Voor het volgende nummer heb ik nog geen thema gekozen. Ik wacht daarom met belangstelling jullie bijdragen af en ik weet zeker, dat er op deze wijze als vanzelf een motief naar boven zal komen drijven.

Ik wens jullie veel genoegen met deze 'Running Fox Papers'. 

Liefde en Licht en Vrede,

Hans 

~*~*~*~

Opperhoofd Dan Evehema's Boodschap aan de Mensheid 

Het doet mij genoegen om op deze wijze een boodschap aan jou te kunnen sturen. We beleven een periode in onze geschiedenis die zowel vervuld is van vreugde, als van verdriet. 

Wij Hopi geloven dat het menselijke ras sinds het begin, door drie verschillende werelden en levenswijzen is gereisd. Aan het einde van iedere eerdere wereld, wat voornamelijk is veroorzaakt door corruptie, hebzucht en het zich afkeren van de leringen van de Grote Geest, is het menselijke leven gezuiverd door de Grote Geest "Massauu. De laatste grote verwoesting was de zondvloed welke alles vernietigde, met uitzondering van enkele getrouwen die permissie vroegen van de Grote Geest, om met Hem te leven in dit nieuwe land. Grote Geest zei: "Je moet het alleen maar doen wanneer je bereid bent om op mijn arme, nederige en simpele wijze te leven. Het is niet eenvoudig maar als je erin toestemt om naar mijn leringen en instructies te leven, als je nooit je geloof in het leven dat ik je zal geven, verliest, mag je meekomen om met mij samen te leven." De Hopi en alle anderen die werden gered van de grote vloed, maakten toen een heilige overeenkomst met de Grote Geest.

Wij Hopi zwoeren dat we ons nimmer van Hem zullen afwenden. Voor ons veranderen of verschrompelen de wetten van de Schepper nooit. Voor de Hopi is de Grote Geest almachtig. Hij verscheen aan de eerste mensen als een mens en sprak met ze toen deze wereld werd geschapen. Hij leerde ons hoe te leven, te dienen, waarheen te gaan en welk voedsel te eten. Hij gaf ons zaden om te planten en te oogsten. Hij gaf ons de stenen tafelen waarin Hij alle lessen blies zodat zijn land en leven konden worden bewaarheid. Hierin waren instructies, voorspellingen en waarschuwingen geschreven. Dat werd gedaan met behulp van een Spinvrouw en Haar twee kleinzonen. Zij waren wijs en machtige helpers van de Grote Geest.

Voordat de Grote Geest zich terugtrok, brachten Hij en Spinvrouw vele kleuren aan de leiders van de verschillende groepen mensen en sneden koren af zodat ze hun voedsel in deze wereld konden kiezen. De Hopi waren de laatsten om te kiezen en kozen de kleinste korenaar. Toen zei Massauu: "Jullie hebben aan mij laten zien dat jullie wijs zijn en nederig en daarom zullen jullie Hopi (Volk van vrede) genoemd worden en ik zal in jullie gezag de bewaking van alle land en leven plaatsen om het te beschermen en het vertrouwen vast te houden totdat ik in latere dagen terugkeer want Ik ben de Eerste en de Laatste."

Het waren de twee kleinzonen van de Spinvrouw aan wie de heilige stenen tafelen werden gegeven. Toen werd aan de twee broers uitgelegd waarheen ze deze moesten brengen. De oudste broeder moest onmiddellijk naar het Oosten gaan, naar de opkomende zon. Wanneer hij terugkeerde, moest hij zijn jongere broer (Hopi) helpen om vrede, broederschap en eeuwig leven te realiseren. 

Hopi, de jongere broer, werd geïnstrueerd om het hele land over te gaan en alles goed te markeren met voetafdrukken en geheime tekens om dit land voor de Schepper en voor vrede op aarde op te eisen. Wij richtten onze ceremoniën en heilige plaatsen in met het doel om de wereld in balans te houden in overeenstemming met onze eerste belofte aan de Schepper.

Zo gaat ons migratieverhaal, totdat we de Schepper te Old Oribe (Plaats van kracht van argumenten) meer dan 1000 jaar geleden ontmoetten. Het was tijdens deze vergadering dat hij aan ons vele voorspellingen gaf om die hier en nu aan jullie door te geven tijdens het afsluiten van de Vierde Wereld van destructie en het begin van de Vijfde Wereld van vrede. Daarom weten we dat de tijd rijp is om de laatste waarschuwingen en instructies aan de mensheid door te geven.

Men zei ons om ons permanent hier in het Hopiland te vestigen, daar waar we de Grote Geest ontmoetten en om te wachten op Oudere Broeder die naar het oosten ging om weer terug te keren. Wanneer hij terugkeert in dit land zal hij zijn stenen tafelen naast elkaar plaatsen om ze aan de wereld te tonen en zeggen dat hij onze ware broeder is. Dat is wanneer de weg in de hemel zal zijn vervuld en wanneer de uitvinding van een kalebas, die wanneer het op de aarde valt, alles zal koken binnen een groot gebied waar gedurende lange tijd niets wil groeien. 

Wanneer de leiders zich naar het kwaad zullen richten in plaats van naar de Grote Geest, zouden er - zo werd ons verteld - vele manieren zijn waarop dit leven zou kunnen worden verwoest. Er werd gesproken over drie helpers die waren aangewezen door Grote Geest om de Hopi te helpen omtrent het vredelievende leven dat op aarde zou verschijnen.

Het is bekend dat onze Ware Witte Broeder, wanneer hij komt, almachtig zal zijn en een rode kap of een rode mantel zal dragen. Hij zal groot zijn in bevolking, tot geen enkele religie behoren dan die van hemzelf. Hij zal de heilige stenen tafelen met zich meebrengen. Met hem zullen twee anderen komen die beiden erg wijs en machtig zijn.

Een van hem zal een teken of symbool met zich meedragen die puurheid representeert en die Vrouwelijk is, een voortbrenger van leven. De tweede helper van onze Ware Witte Broeder zal het teken of symbool van de zon meedragen. Ook hij zal vele volkeren zijn en heel wijs en machtig. In onze heilige Kachina ceremoniën hebben we een kalebas ratel die nog steeds wordt gebruikt met deze symbolen van deze machtige helpers van de Ware Broeder.

Het is ook voorspeld dat als deze drie falen om hun missie te vervullen, diegene die vanuit het westen komt zal verschijnen als een grote storm. Hij zal genadeloos zijn. Wanneer hij komt zal hij de aarde bedekken als de rode mieren en dit land in één dag overnemen. Wanneer de drie helpers die door de Schepper zijn gekozen hun heilige missie zullen volbrengen en zelfs wanneer er maar een, twee of drie van de ware Hopi zijn die vasthouden aan de laatste leringen en instructies, zal de Grote Geest, Massauu, voor allen verschijnen en onze wereld zal worden gered.

De drie zullen een plan presenteren van nieuw leven die zal leiden naar eeuwig leven en vrede. De aarde zal nieuw zijn, zoals het was vanaf het begin. Bloemen zullen weer bloeien, wilde dieren zullen terugkeren naar de naakte landen en er zal voor allen een overvloed aan voedsel zijn. Zij die zullen worden gered zullen alles met elkaar delen en allen zullen de Grote Geest erkennen en één taal spreken.

Op dit moment staan we voor grote problemen, niet alleen hier maar overal. Oude culturen worden verwoest. De landen van ons volk zijn van ons weggenomen, zodat ze geen plaats meer hebben voor een eigen thuis. Waarom gebeurt dit allemaal? Het gebeurt omdat velen de oude spirituele wijsheden hebben veronachtzaamd De levenswijzen die de Grote Geest aan al zijn volkeren heeft gegeven, worden niet meer opgevolgd. Het is deze grote ziekte, genaamd hebzucht, die er zonder meer voor zorgt dat de mensen aan het verliezen zijn wat zij al die duizenden jaren hebben opgebouwd.

Nu zijn we aan het einde van ons spoor. Vele volkeren erkennen het ware pad van de Grote Geest niet meer. Zij hebben feitelijk geen respect meer voor de Grote Geest of voor onze waardevolle Moeder Aarde die ons het leven geeft.

In onze oude voorspelling zijn wij gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Het is voorspeld dat iemand zou gaan trachten om naar de maan te vliegen en dat hij iets mee terug zou nemen. Daarna zou de natuur tekenen gaan geven dat zij uit balans raakt. Nu zien we dat gebeuren. Over de hele wereld is zichtbaar dat de natuur niet meer in balans is. Overstromingen, droogte, aardbevingen en grote stormen veroorzaken veel leed. 

Nu moeten we naar elkander kijken als broeders en zusters. Er is geen tijd meer voor scheiding tussen de mensen. Vandaag roep ik u allen aan, vanuit onze woning in Hotevilla, naar de hele wereld waar diefstal, oorlog en leugens elke dag weer voorkomen. Deze afscheidingen zullen niet onze redding zijn. Oorlog brengt alleen maar een nieuwe oorlog en nooit vrede.

Slechts door samen te werken naar een Spirituele Vrede met liefde in onze harten voor elkander, liefde in onze harten voor de Grote Geest en Moeder Aarde, zullen we worden gered. Er zijn vele eerlijke mensen in deze wereld. We kennen jullie spiritueel, want wij zijn de 'Grootvaders van het Menselijke Genootschap'. We zijn toegerust om jullie te steunen, waarbij we nooit iemand of iets zullen vergeten. Onze wens is om een goed en gelukkig leven te leiden, met veel zachte malse regens voor een goede oogst. We bidden om evenwicht op aarde zodat we in vrede kunnen leven en een prachtige wereld achter kunnen laten voor onze kinderen. We weten dat jullie allen goed van hart zijn, maar goede harten zijn niet genoeg om ons voort te helpen met deze grote problemen. 

Hotevilla is de laatste heilige geconsecreerde, ongeschonden traditionele heilige schrijn van de Oorspronkelijke Amerikanen. Zoals de voorspelling luidt, moet deze heilige schrijn altijd zijn spirituele pad openhouden. Dit dorp is de spirituele vortex voor de Hopi en is in staat om de vele ontwakende Oorspronkelijke Amerikanen en andere Ware Harten een thuis te geven voor hun eigen unieke cultuur. Hotevilla is gesticht door de laatst overgebleven spirituele oudsten om vrede en harmonie op dit continent te bewaren vanaf het uiterste puntje van Zuid Amerika tot aan Alaska. 

Waar is de vrijheid waarvoor jullie allemaal strijden en je kinderen voor opofferen? Zijn het alleen de Indiaanse mensen die hebben verloren of zijn het alle Amerikanen die aan het verliezen zijn? Wij geloven niet in persvrijheid omdat dat wat in de kranten komt, datgene is wat de regering ons wil laten geloven, niet dat wat er werkelijk gebeurt. Wij hebben geen vrijheid van meningsuiting omdat we worden aangeklaagd door onze eigen mensen voor het uitspreken van onze overtuiging.

We zijn in de laatste acte aanbeland en er is een laatste kracht die op het punt staat om ons overgebleven thuisland van ons weg te nemen. Er worden ons nog steeds vele dingen onthouden zoals de rite om Hopi te Zijn en om te leven in overeenstemming met onze religieuze leerstellingen. De Hopi leiders hebben die in het Witte Huis gewaarschuwd maar ze luisteren niet. Dus, zoals de voorspelling luidt, is het nu aan de mensen met goede pure harten en die niet bang zijn om ons te helpen, om onze lotsbestemming te vervullen tot vrede in deze wereld. We staan nu op een kruispunt of we onszelf leiden naar eeuwig leven of totale vernietiging. We geloven dat de spirituele kracht van biddende mensen zo sterk is dat het kiest voor leven op aarde.

Daarom zijn vele mensen naar Hopiland gekomen om ons te ontmoeten. Als er voor jou een manier is om de waarheid over te brengen, via de krant, radio, boeken, of anderszins, vertel de waarheid. Vertel wat je van ons hebt gehoord. Zo kunnen we zeggen dat we alles hebben geprobeerd, tot het bittere einde, om vast te houden aan het pad van vrede zoals we intertijd zijn geïnstrueerd door de Grote Geest. Dan zullen we ons alle vergissingen realiseren van het verleden en zullen we terugkeren naar het ware pad - leven in harmonie als broeders en zusters, samen met onze Moeder, de aarde met alle andere levende wezens. Op deze wijze kunnen we een nieuwe wereld voortbrengen. Een wereld die wordt geleid door de Grote Geest en onze Moeder zal vruchtbaarheid voortbrengen en geluk voor allen.

God zegene jullie allemaal en weet dat onze gebeden voor vrede die van jullie zullen ontmoeten wanneer de zon opkomt en ondergaat.
Moge de Grote Geest jullie veilig leiden naar het pad van liefde, vrede, vrijheid en God op deze Aarde Moeder.
Moge de heilige voorvaderen van liefde en licht je veilig bewaren in jouw land en jouw huis.
Bidt tot God om je iets belangrijks te geven om dit werk te mogen doen dat voor ons allen ligt om vrede op aarde te bewerkstelligen. 
Wij de Hopi bewaren als steeds de heilige stenen tafelen en wachten nu op de komst van onze Ware Witte Broeder en anderen die serieus klaar staan om te werken voor vrede op de aarde van de Schepper.
Het ga jullie goed, mijn kinderen, en denk aan de goede dingen van vrede en samenzijn.
Vrede voor alle leven op aarde en vrede voor elkander in onze woningen, families en landen. In het perspectief van de Schepper zijn we niet zo erg verschillend van elkaar als we wel denken.
Dezelfde grootste Vader Zon schijnt zijn liefde dagelijks op ons, net zoals Moeder Aarde het voedsel op onze tafel voortbrengt, nietwaar? 
We zijn tenslotte allen één.


Chief Dan Evehema, (105) Spiritual leader, Eldest Elder Greeswood /
Roadrunner Clan Society Father / Snake Priest / Kachina Father.
From Hotevilla, Arizona, Hopi Sovereign Nation

Agarthian Nation

~*~*~*~

Een wenk van de eeuwigheid
Gesprekken met Chief Joseph ~ John Cali

Chief Joseph:

Velen van jullie, geliefden, worden gekweld en gehinderd door je verleden. - je verleden gedurende dit leven en die gedurende eerdere levenstijdperken. Je veroorzaakt bij jezelf zo ontzettend veel nodeloze pijn en smart door je jezelf altijd maar te richten op de 'slechte' delen van dat verleden.

Natuurlijk bestaat er wat dat betreft niet zo iets als een 'slecht' verleden - of een 'slechte' ondervinding. Elke ervaring is waardevol. Of, dat zou het kunnen zijn als je deze 'mijn vol goudklompjes' die elke ervaring voor jou inhoudt, wilt ontginnen. 

Als jij zo een ervaring had, gedurende dit leven of een ander, die je ondergaat als slecht of negatief, is het niet noodzakelijk negatief te zijn op dit NU-moment. Jouw NU is alles dat je hebt. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je nu-momenten te focussen op alles wat je maar wilt - positief of negatief, in je verleden, in je heden, of in je dromen voor de toekomst.

Wat je ook doet, wat je ook denkt, je doet het nu - NU is alles wat je hebt. 

Je bent, jullie allemaal, godinnen en goden in menselijke vorm. Je bent meer spirituele energie, eeuwig en krachtig, dan je je ooit zou kunnen voorstellen in je wildste dromen. Je bent zo ontzettend veel meer dan je jezelf toestaat te zijn in dit huidige fysieke lichaam die je bezit voor wat feitelijk slechts een wenk in de eeuwigheid is.

Ik zou je willen vragen om een kleine oefening te doen. Ga zitten met pen en papier. Schrijf al jouw wildste fantasieën en passies op. Wat zou je in je huidige leven creëren wanneer je alle macht in het Heel-al daarvoor tot je beschikking had?

Schrijf het allemaal op - je perfecte liefde, je perfecte werk, je perfecte huis - alles wat je hartje begeert. Schrijf het allemaal op - er zijn hier geen beperkingen. 

Dit is een heel krachtige oefening. Wanneer je je dromen, je visies, je fantasieën opschrijft, heb je ze in fysieke manifestatie gebracht. Het mag dan een 'kinderlijke' manifestatie zijn, maar desalniettemin een manifestatie. 

Luister nu goed, want dit is belangrijk: wanneer je deze oefening eenmaal hebt gedaan, gebruik dan elke dag enkele ogenblikken om jouw perfecte leven te visualiseren. Slechts enkele minuten zijn genoeg. Terwijl je dat doet, draag je jezelf naar een hogere vibratie - een vibratie waarop het Universum MOET antwoorden.

Jullie bijbel zegt: 'vraag en het zal je gegeven worden.' Het is waarheid. Vraag om datgene wat je in je wildste dromen zou willen hebben - en het zal je worden gegeven, wanneer je uit de weg van het Universum blijft. Daarmee bedoel ik dat je je alleen maar dient te richten op dat wat goed voelt - negeer de rest. Of die 'rest' zich in jouw heden of in het verleden bevindt. 

Als je je slechts richt op datgene wat goed voor je voelt, stijgt je vibratie naar die frequentie waar je ziel in de eeuwigheid existeert. Dat is jouw natuurlijke toestand als menselijke extensie van je zielen-energie.

En wanneer je ten volle geniet in de hoge vibratie van jouw ziel, niets - letterlijk niets - is onmogelijk. Dat wat je wonderen noemt, wordt een dagelijkse ervaring in je leven. Je zult een diepe vreugde kennen, en extase die je in dit leven, nooit hebt gekend. Je hebt de droom vervuld die je op zielenniveau had voordat je opnieuw in fysieke vorm incarneerde.

Jullie zijn scheppers, allemaal. Dat is waarom je hier kwam naar dit levenstijdperk. Je kwam hier om de pret te ondervinden om te kunnen creëren in deze zee van onwaarschijnlijke diversiteit die jullie Planeet Aarde noemen.

Als jouw leven niet prettig is - niet elk deel ervan - vervul je jouw zielen intentie niet. Het leven IS fijn! Het leven IS prachtig! Het leven is eeuwig! Je krijgt het nooit allemaal deze keer voor elkaar. Schepping is een eeuwig proces. Er zijn geen deadlines, geen regels. Doe alleen maar wat goed voelt - en HEB SCHIK!

Copyright © 2001 by John Cali

********
John Cali, Freelance Journalist
PO Box 2355, Reston, VA 20195-0355 USA
Telephone: (703) 620-5277
Fax: (208) 723-9816
Email: john@greatwesternpublishing.org
Website:
www.greatwesternpublishing.com/ 
To subscribe, send a blank message to chiefjoseph-on@mail-list.com          

~*~*~*~

Vision Quest
door Hans Brockhuis

Koud, hongerig en eenzaam zat hij onder zijn afdakje in de stromende regen. Een regen die maar niet wilde ophouden en ondanks de zomer, niet aflatend naar beneden drensde, de aarde doordrenkend met een vochtigheid die zijn weerga niet kende. Dit jaar zou beslist de geschiedenis ingaan als 'Het Jaar van de Doorweekte Zomer.'

Hij was eropuit gestuurd om, aan de vooravond van zijn initiatie als krijger, op zoek te gaan naar zijn naam. Voordat het zover was, was hij blootgesteld geweest aan de gebruikelijke beproevingen die moesten uitwijzen of hij zich wel in bedwang kon houden en niet als angsthaas de hoon van hun stamleden over zich uitgestort zou krijgen. Maar hij had alles doorstaan en was, hongerig van twee dagen vasten en slechts gekleed in een lendendoek, de prairie opgestuurd om tijdens zijn vision quest te gaan zoeken naar de bevestiging van zijn man-zijn. 

Met de weinige bessen die niet waren verrot, had hij nog iets kunnen eten, maar omdat de regen maar aanhield en de grote vlakte in een omfloerste afwachtende atmosfeer had gehuld, was er van zijn queeste nog niets terechtgekomen. Het was hondenweer, en zelfs de coyotes hielden het voor gezien. Slechts zelden kwam een muis of een eekhoorn tevoorschijn maar het was hem niet gelukt er een te verschalken. Hij zou die toch rauw hebben moeten opeten, want hij mocht geen vuur maken. Als er vuur aan deze tocht te pas zou komen, zou het hem vinden en niet andersom, was de redenatie van de stamoudsten.

Het was middag, wat te zien was aan de plaats aan de hemel waar het iets helderder was en hij besloot, om niet van kou om te komen, in de richting van het licht te rennen en te zien wat zich zou voordoen.

Urenlang hield hij dat vol, steeds de zon volgend, zodat hij bij het vallen van de avond, met een grote bocht naar het oosten was afgebogen. Geen levend wezen had zich laten zien. Zelfs de vogels leken verdwenen. Alleen hij bevond zich daar, slechts getooid met zijn jongensnaam Pride, op deze kale prairie. Toch was hij door het draven wat warmer geworden. De grond liep naar beneden een ondiep ravijn in, waar een kleine rivier zich meanderend door de bossages een weg zocht. Het was een goede plek om een schuilplaats te bouwen voor de nacht. 

Hij bad tot de Grote Geest en droomde van geroosterd bisonvlees en van Spring Blossom, de mooie dochter van de Hoofdman. Bij het eerste licht werd hij huiverend wakker en realiseerde zich dat er vandaag iets zou moeten gebeuren want met lege handen naar de stam terugkeren, was een schande die hij niet over zich wilde afroepen. 

Opnieuw begon het te regenen en in de verte hoorde hij het donderen. Even hagelde het en de onweersbui kwam onmiskenbaar zijn kant op. Langzaam liep hij stroomafwaarts de regen in en schuilde zo nu en dan onder een grote boom. Toch ging hij altijd maar voort want hij wist dat wanneer hij op één plek zou blijven er nooit iets zou komen van zijn zoektocht.

Ineens was daar een enorme lichtflits en vrijwel direct daarop het donderende geraas van de donder. Dat was vlakbij en onverwachts zag hij dat een bramenstruik, honderd meter verderop, vlam had gevat en bovendien zag hij een schim zich vanuit de brandende bladeren uit de voeten maken. Het was een rode vos die een hazenpad koos. Dat stond voor passie en kracht als positieve eigenschappen en woede, agressie en impulsiviteit als negatieve aspecten, wist hij. Bovendien was het er maar één, hetgeen oorspronkelijkheid en leiderschap zou moeten betekenen. 

Hij rende achter de vos aan, daarbij bedenkend dat er nu toch vuur was gekomen, ondanks het vele water dat zich de laatste maand aan de stam had geopenbaard. Water en vuur. Twee uitersten, maar beiden onmisbaar voor het overleven van zijn volk. Zou dit mijn totemdier kunnen zijn, vroeg hij zich af. Zou hij voortaan als Running Fox door het leven gaan? Alleen maar deze ontmoeting was daarvoor niet genoeg, besefte hij. Hij zou met iets beters moeten komen.

Opnieuw lichtte de hemel op en nu sloeg de bliksem gelijktijdig met de donder in de boom waaronder hij zojuist passeerde. Hij werd tegen de grond geslagen en raakte onmiddellijk buiten bewustzijn...

Pride, Pride, wordt wakker! Langzaam sloeg hij zijn ogen op en keek in het bezorgde gezicht van Morning Thaw, zijn moeder. Hij schudde zijn hoofd om wijs te worden uit de warrige beelden die hij zag en om zijn gedachten te ordenen. Geleidelijk werd het allemaal wat helderder. Hij zag een kring gezichten om zich heen. Prominent daarin aanwezig was de rijzige gestalte van Grey Eagle, zijn vader en sjamaan van de stam die met een ondoorgrondelijk gezicht en zijn armen over elkaar, de situatie stond op te nemen.

"Ik heet geen Pride meer, vader. Mijn naam is nu 'Running Fox'", hoorde Pride zichzelf trots zeggen. "Je zult je relaas aan de Raad moeten voorleggen, zoon. Sta op". Met enige moeite lukte dat en ondersteund door zijn moeder werd hij naar de grote staande steen gebracht waar de Raad van Oudsten altijd bij elkaar kwam.

Onder het lopen voelde hij zijn linkerzijde branden en ontdekte dat die kant van zijn lichaam zwartgeblakerd was. Bovendien stond hij nog wat onvast op zijn benen en ook de vingers van zijn linkerhand tintelden behoorlijk. Maar over het algemeen gesproken kon je zeggen dat hij zijn ontmoeting met de dondergeesten wonderlijk goed had doorstaan.

Staande voor de Raad der Oudsten vertelde hij het verhaal dat in zijn onbewuste toestand tot hem was gekomen. Nadat hij had uitgelegd hoe hij achter de vos was aangerend in de hoop zijn lotsbestemming te vinden verhaalde hij over de dromen die hij had gedroomd, voordat hij door zijn moeder was gewekt.

"Het eerste wat ik zag was een rijzige jonge vrouw, gekleed in een gebroken wit lang gewaad, voorzien van lichtblauwe bloemen. Zij had een lichte huid met donkere wenkbrauwen en droeg lang en golvend geelachtig haar. Heel eigenaardig allemaal. De kleur van haar amandelvormige ogen was lichtblauw als de bloemen op haar kleding. Zij straalde liefde, geluk en vrede uit en hoewel ze niets zei, wist ik dat ze blij was met deze vluchtige ontmoeting."

"Even later verdween het beeld maar het intense blije en warme gevoel bleef nog lang bij me. Ik was gelukkig en ik besefte dat de vos mij op een plaats had gebracht van Liefde, Geluk en Overvloed. Maar dat gevoel verdween na verloop van tijd en weer voelde ik me koud, hongerig en eenzaam."

"Weer zag ik een beeld. Nu was het een eekhoorn die vrolijk naar me toe huppelde. Vlak voor me begroef hij een paar noten. Tenslotte keek hij naar me op en zei: "Je bent nimmer alleen. Je Begeleiders zijn zo zeer een deel van jezelf dat ze je nooit zouden kunnen verlaten. Je spreekt regelmatig met Spirit. Toch kijk je steeds weer naar buiten voor de antwoorden. Vertrouw jezelf. Je bent volledig Heel binnen in jezelf. Denk aan de rennende vos die je hierheen heeft gebracht en bedenk dat Geest eens van je gevraagd heeft om de Goddelijke Vonk in jezelf te eren en voort te zetten naar de vervulling van datgene wat voor de vooruitgang van je ziel werkelijk van belang is." Ik was blij met deze uitspraak, maar het was allemaal wel wat mysterieus en ik voelde me licht in het hoofd. Toen dit allemaal ophield was ik weer alleen en verlangde ik vurig naar warmte. Ik wist dat Moeder Aarde mij onderdak bood en dat de Luchtgeesten mij van zuurstof voorzagen, maar ik wist ook dat mijn zoektocht nog niet ten einde was."

"Opnieuw verscheen er een beeld. Nu was het een grijze adelaar die me plechtig toesprak." (Zijn volk aanbad de grijze adelaar. Niet voor niets had zijn vader, de Medicijnman, de naam van Grey Eagle aangenomen. De adelaar vertegenwoordigde de symbolen van de ziel, en deed de stam leren om een nieuw bewustzijnsniveau te bereiken.) 

"Welkom thuis, 'Running Fox', zei de adelaar. "Dit is een verhaal van vrede binnen jezelf, waardoor het mogelijk zal worden vrede met anderen te sluiten. In je nog jonge leven heb je vaak in onmin met jezelf en anderen verkeerd. Je besefte eigenlijk niet dat het leven tot nu toe een leerschool is geweest om op een dag als vandaag daarvoor toegerust te zijn. Vaak heb je anderen, maar ook jezelf, veel te serieus genomen en je hebt dan niet beseft dat het hele leven een spel is. Ook heb je de krijg gadegeslagen tussen jouw stam en de 'anderen'. Je hoopte dat wanneer je de leeftijd daartoe zou hebben bereikt, je mee ten strijde kon trekken. Maar je besefte niet dat deze oorlogen hun functie hebben. Het creëert voor allen die daarmede te maken hebben een kans om met het hart te leren luisteren en aldus innerlijke vrede te verkrijgen. Om te groeien naar Liefde jegens anderen. Want Liefde is het sleutelwoord voor alle stammen."

"Want dit gaat ook over Liefde, Wijsheid en Vergiffenis. Over de Band tussen het hier en daar. Over communicatie met de Grote Geest. Er schijnt een gouden pilaar van licht vanuit jouw kruin, ver het universum in, waar het kan worden opgevangen door vele wezens. De zaadjes van moed, kracht, vertrouwen en liefde die jij uitstraalt, kunnen op grote afstand in het universum worden gevoeld. De rennende vos was de boodschapper die jijzelf zult zijn en heten. Straks zul je worden gevonden door je moeder en je zult de stam vertellen over de ontmoeting met ons drieën en dat het tijd voor je is om je eigen boodschap uit te dragen. In de eerste plaats binnen de stam, maar later ook naar anderen toe en naar de vreemde witgekleurde volkeren die spoedig jullie bestaan zullen binnendringen." 

"Maar denk er voor alles aan om vrede en liefde in je hart te bewaren want jij en zij zijn één en ondanks dat deze anderen daar misschien anders over lijken te denken, zul jij, Running Fox, bij machte zijn om deze boodschap van vrede uit te dragen zodat je overal zaadjes kunt planten die hun tijd zullen afwachten om uit te botten. Ik wens je veel succes, Running Fox, en ik weet dat je deze taak waardig zult zijn…"