0 Running Fox Papers mei 2006

Running Fox Papers

6e Jaargang nummer 38 ~ mei 2006 ~ Het transformeren van angst

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

veer Citaat van de maand:

Denken is het begin van angst...

“Denken is de begin van angst; tijd geeft voedsel aan angst. Daarom moet men angst begrijpen en vrij zijn van angst - niet de angst voor de slang, maar de diepe innerlijke angst die verdriet veroorzaakt, de angst die genegenheid verhindert, de angst die de geest vertroebelt, de angst die conflicten veroorzaakt, de angst die duisternis met zich mee brengt. De meesten van ons leven in duisternis en sterven in duisternis. Als men die angst werkelijk wil begrijpen, dient men dit hele proces van bewustheid die tijd is, begrijpen.”

Krishnamurti

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Krishnamurti
In deze periode van vele veanderingen... Inleiding door Maja/Astrea
Het transformeren van angst

Hans Brockhuis

De kracht van de adelaar Tonny de Ronde
Deshney - het loslaten van angst Maja Kluvers
De tuin Myriah Krista Walker
De angst voor confrontatie Berry Vincenta
Colofon  

In deze periode van vele veranderingen…

Inleiding door Maja/Astrea

In deze periode van vele veranderingen hebben we ‘oude’ conditioneringen over wie we zijn, of graag zouden willen zijn, behoorlijk verstopt. Nu komt aan de oppervlakte wie we wèrkelijk zijn en komen we de taak te weten waarvoor we hier op aarde zijn.

Veel mensen gaan door enorme processen heen met betrekking tot veranderingen in hun relaties, werk etc. Het laten spreken van je gevoel en je hart in plaats van verstandelijke overwegingen, veroorzaakt vaak grote innerlijke conflicten. Het is voor je omgeving niet altijd te begrijpen en je bent dan niet of moeilijk in staat om er met anderen over te praten. Bovendien leidt het onderdrukken van deze angstgevoelens vaak tot nog meer innerlijke conflicten.

Hoe zou het voelen als je echt kunt zijn wie je bent? Om niet te hoeven zijn zoals de ander dat van je verwacht?

In deze nieuwsbrief worden een aantal visies aangereikt met dit thema als onderwerp. Er worden mogelijkheden aangereikt om met deze vaak schijnbaar tegenstrijdige gevoelens om te gaan.

Toch is het misschien een goed idee om jouw eigen angst, jouw eigen ervaring, jouw eigen verhaal met anderen te delen; wanneer je over je eigen angst kunt vertellen. Als je erover kunt praten dat je het gevoel van je hart hebt gevolgd en je leven een andere wending hebt gegeven, wat misschien een keuze was die niet altijd begrepen is door familie en naaste omgeving, dan is het voor jou en voor de lezer misschien mogelijk om tot een nog meer diepgaande verwerking te komen.

Naar de inhoudsopgave

Het transformeren van angst

Door Hans Brockhuis

Vandaag zou ik met je willen spreken over het transformeren van angst. Jij wilt misschien wel heel graag oude pijn toelaten die de toegang tot jouw ware zelf of ziel blokkeert. Je weet niet precies hoe het zit maar door angst en/of weerstand krijg jij daar heel moeilijk toegang toe en blijft alles zitten waar het zit. Je hoopt dat dit de goede weg voor jou is om verder te komen. Je denkt dat het moeilijkste voor je is om echt naar die pijn toe te gaan. Je bent er zo in getraind om daar juist bij weg te blijven en je dan met allemaal andere zaken bezig te houden…

Deze gedenkwaardige dag zal voor mij altijd een bijzondere betekenis houden. Niet alleen als een mijlpaal in dit leven, maar veel meer ook als een stap-steen in mijn hele existentie als ziel van God/In. Terwijl ik dit schrijf voel ik een hand op mijn rechterschouder en word ik een stralende glimlach van oor tot oor gewaar van mijn geleidegids die in mijn hart fluistert: “Was het dit niet alles waard? Was het niet een prachtig moment om jezelf bloot te geven aan alle aanwezige zielen aan beide kanten van de grens? Is het jezelf openstellen als je kwetsbare ik die je bent niet de heraut die aan de Goddelijke Essentie laat weten: ‘hier ben ik; ik kan niet anders en til mij alsjeblieft op uit het moeras?’”

En ja lieve vrienden, zo is het. Terugkijkend realiseer ik mij dit alles. De meesten van jullie was ik – althans in dit leven – niet eerder bewust tegengekomen. En toch voelde het en wanneer ik jullie gezichten zag, zag ik, en wanneer ik jullie wezens proefde, proefde ik een diepe verwantschap, een ‘hier zijn we’, een: ‘met zijn allen flikken we het wel’. Ik dank jullie daarvoor.

Lees hier het volledige artikel

Naar de inhoudsopgave

 

De kracht van de adelaar

Door Tonny de Ronde

De Adelaar vliegt hoog en ziet.
De Adelaar ziet wat bruikbaar is en wat niet.

De Adelaar kent geen angst, leeft in het nu.
De Adelaar weet wat hem te doen staat, Hij zweeft op zijn gemak.
En maakt zich geen zorgen over morgen.
Hij weet wat hem te wachten staat, vol zelfvertrouwen vervolgt hij zijn vlucht.

Hij overziet het leven/zijn leven en heeft er vrede mee.
Hij weet dat hij de kracht heeft om te overleven, dat geeft hem vertrouwen.
Hij weet dat hij onderdeel is van alles om hem heen.
De kracht van De Adelaar, zo natuurlijk,… kijk naar De Adelaar.

En weet dat het goed is,.. jij goed bent,... alles goed is.
Dat wij allen onderdeel zijn van de natuur; ook jij bent een Adelaar.
Sla je vleugels uit en zie... wees De Adelaar, kijk naar je leven zoals een
Adelaar er naar zou kijken.
Van bovenaf, overzie het... en zie dat het goed is.
Wees op je gemak en vertrouw het proces van de natuur/leven, de kringloop van leven en sterven.

Heb geen angst maar vertrouw op je kracht, je diepste kern je diepste weten.
Sla je vleugels uit en vlieg zoals het bedoeld, zoals God het bedoeld heeft.
Als je vliegt zoals het bedoeld is, zul je leven zoals het bedoeld is en weet je dat het goed is.

Onderzoek je eigen kracht/talent en je zult het weten.
De Adelaar is De Adelaar, en wie,… wie ben jij?

Naar de inhoudsopgave

 

Deshney - het loslaten van angst

Door Maja Kluvers/Astrea

Lieve lezers, terwijl ik dit stuk zit te typen zit Deshney naast me op haar kleedje.
Is er iets dat haar zegt dat dit over haar gaat? Wil ze me helpen?

Omdat het ons voor Suusje gezellig leek om gezelschap van een andere poes te hebben besluiten we om nog een poes bij ons in huis te nemen. Via een advertentie komen we terecht in Emmen. Er zijn vele volwassen en jonge poesjes aanwezig en we komen ogen en handen te kort. Dan valt mijn oog op een heel klein zandkleurig poesje van ongeveer drie maanden oud. Ze heeft prachtige grote bruine ogen (ik zeg altijd zo groot als kwartjes) en haar haren reiken bijna op de grond. Als ze loopt is het net een vliegend tapijtje.

Ik kan mijn ogen niet van haar afhouden en voel dat ook zij zich zeer tot mij voelt aangetrokken en dat we maatjes zullen worden. Ik laat de eigenares weten dat ik Deshney graag zou willen kopen. Eigenlijk zijn ze er niet zeker van of ze haar kwijt willen, ook al omdat ze er zo bijzonder uitziet, maar ook omdat ze al vanaf haar geboorte een beetje een zorgenkindje is geweest. Haar moeder kon, of wilde haar niet verzorgen. Ze was al erg oud en niemand begreep dat ze nog een jong zou krijgen. Toeval? En uitgerekend deze, onverwacht geboren, poes komt mij misschien wel helpen oude angsten los te laten.

Lees hier het volledige artikel

Naar de inhoudsopgave

De tuin

Door Moeder Aarde en Myriah Krista Walker

Het was een serie nare dromen die er toe leidde dat wij deze meditatie creëerden. In moeilijke tijden, als kind, vroeg ik om mijn moeder. Het waren haar armen die mij troostten, haar woorden die mijn innerlijke vrees wegnamen, haar hartslag die mijn angsten wegwuifden.

Toen mijn moeder overging, werden zij en ik Eén. We begonnen ons te herinneren hoe het was om een aspect van de Moeder Aarde te zijn, want we zijn ALLEN Eén. Ik ben altijd in gesprek geweest met de Moeder Aarde sinds ik een kind was. Vaak verscheen ze mij in dromen en later begon ik Haar Wijsheid door te geven. Nu is mijn eigen Moeder slechts een andere reflectie van het geheel.

De Aanwezigheid van de Moeder is altijd beschikbaar. We lopen en leven op een rond beeld-werk, een spiegel van de Moeder. Onze lichamen werden gecreëerd vanuit Moeder/Vader God/Godin en aldus is de Moeder energie verweven in de vezels van onze we-Zens. We zijn nimmer zonder Moederliefde.

Lees hier het volledige artikel

 

Naar de inhoudsopgave

De angst voor confrontatie in de wereld is uiteindelijk de angst voor uzelf

Doorgeven door Berry Vincenta

De angst voor confrontatie in de wereld is uiteindelijk de angst voor u zelf .
U roept als ziel, u vraagt als ziel, u krijgt een antwoord in de wereld.
De wereld antwoordt u op de vraag die u uitzendt.

De innerlijke vraag van u aan de wereld is: "confronteer mij met datgene waar ik zelf zo bang voor ben. De angst voor mijzelf is de angst die het grootste is."
Het is niet de angst voor de wereld, het is de spiegel die u voorgehouden wordt, wat u zelf aan u zelf kunt laten zien.

Wanneer u zich afstemt op deze angst en deze angst niet meer de beweging laat maken van het doen inkrimpen van uw bewustzijn, maar deze angst de mogelijkheid biedt om u in beweging te brengen, dan zult u uit dit veld stappen dat u steeds heeft omspannen. Dit veld heeft u steeds kleiner gemaakt, dan wie u vanuit dit bewustzijn eigenlijk bent.

Wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u wanneer u in deze wereld geconfronteerd wordt met een aantal zaken; dit iets is wat u zelf heeft uitgezonden toen u om een antwoord vroeg.

Kijk dan naar dit antwoord en laat het u dan niet terneer slaan, laat het niet meer indalen op het oude veld van angst wat u doet krimpen.

Laat het binnenkomen in uw eigen hart. Ga dwars door alle angstprikkels heen en blijf dan staan, vanuit de diepste zelfliefde en vanuit het grootste zelfrespect.

U draagt de kracht, u heeft de sleutel in eigen hart.

Mijn Zegen.

Naar de inhoudsopgave