0 Running Fox Papers juni 2008
 
Running Fox Papers

8e Jaargang nummer 54 ~ juni 2008

Sport en spiritualiteit

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

"Parijs is nog ver".

Joop Zoetemelk. Winnaar Tour de France 1980

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Joop Zoetemelk
Introductie Hans Brockhuis
Finale Hans Brockhuis
Maria, Jezus en Maria Magdalena over voetbal Gabriëla Gaastra
Georganiseerde sport en religie Kamal Essabane
Zweet op mijn rug 'Energygirl'
Terug naar 432 Hertz René Klever

Introductie

Het Nederlands elftal heeft zich, zoals bekend, weer geplaatst voor de eindronden van het WK in Brazilië. Ik moet toegeven dat dit voor mij een groots evenement is, waarnaar ik met veel plezier en interesse kijk. De opening met de wonderbaarlijke uitslag tegen Spanje draagt daar vanzelfsprekend ook aan bij. Natuurlijk weet ik van de vele narigheden in de sport. Maar aan de andere kant brengt sport mogelijkheden voor mensen om te verbroederen, om fatsoenlijk met elkaar om te gaan, om vriendschappen voor het leven te creëren en om balans in het leven te realiseren.

Toen onze zoon jong was, was hij geneigd om uitsluitend zijn verstand te gebruiken en zijn lichaam te vergeten. We lieten hem judo doen en later schaatsen, zwemmen en waterpolo, wat voor hem een meer uitgebalanceerde levenshouding tot stand heeft gebracht.

Wegens het slecht functioneren van mijn eigen hart en het bezit van slechts één long ben ikzelf nauwelijks in staat geweest om aan sport te doen, maar ik mag graag naar wielrennen en internationaal voetbal kijken. En nu heb ik mijn elektrische fiets, waarmee ik bijna dagelijks in de polder te vinden be. Behalve de broodnodige beweging geniet ik van de weidse uitzichten, de stilte en de vele vogels die mij vaak een stukje begeleiden.

Bovendien kwam ik zeer recentelijk tot inzicht dat sport in het algemeen en voetbal en rugby in het bijzonder mogelijkheden creëren voor het kanaliseren van egocentrische mannelijke energieën naar meer vrouwelijk, gevoelvolle vibraties, die tot een climax komen wanneer er punten worden gescoord.

Over sport en spiritualiteit is natuurlijk veel meer te vertellen en daarom heb ik deze nieuwsbrief opgesteld, die inzichten van anderen en mijzelf aanbiedt over dit, als je erover nadenkt, toch wel opmerkelijke onderwerp.

Running Fox wenst jou veel goeds én sportief plezier toe.

Finale

Door Hans Brockhuis

De beide ploegen, ieder in hun ‘line-up’, stonden tegenover elkaar, de begroetingsyells dreunden over het veld en de volgepakte tribunes. De fans waren toegestroomd, radio en TV waren aanwezig, de business seats waren gevuld. Niemand wilde maar iets missen van dit treffen van het jaar tussen de twee aartsrivalen die beiden hun eigen stad, hun eigen achterban, hun eigen ‘stam’ vertegenwoordigden.

Dan stelden de veldspelers zich op; de pitcher en de catcher stonden op scherp, de eerste slagman stond klaar in het slagperk, de ‘scheids’ riep: “play ball”, en het spel was op de wagen. De pitcher maakte zijn werpbeweging en wierp de bal voor de eerste keer over de plaat, zonder dat de slagman daarop reageerde. “Strike-one”, constateerde de scheidsrechter.

Maria, Jezus en Maria Magdalena over de spirituele betekenis van voetbal en het Europees kampioenschap in het bijzonder

Door Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Voetbal is een Goddelijk instrument bijvoorbeeld als middel voor het in balans brengen de mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld. Het ultieme doel van de mannelijke energie is het bereiken van de vrouwelijke energie. Het ultieme doel van de vrouwelijke energie is het ontvangen van de mannelijke energie. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder als een weg naar eenheid voor de mensheid in de hele wereld.

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “We hebben in eerdere openbaringen al gesproken over de met elkaar verbonden thema’s ‘dualiteit’ (goed versus kwaad, arm versus rijk) en ‘eenheid’. We hebben ook gezegd dat door op Aarde geïncarneerd te zijn de mensen regelmatig het gevoel hebben afgescheiden te zijn van elkaar. Tevens hebben we het gehad over de zoektocht naar eenheid die - vanuit het hart - jullie leven bepaalt. In de sport en in het bijzonder in het voetbal worden de ervaringen van dualiteit en eenheid op een intense manier ervaren. De concurrentie met elkaar geeft jullie een dieper gevoel van afgescheiden zijn."

Georganiseerde sport en religie ~ by Kamal Essabane

"Een frisse wind werkt verfrissend. Een orkaan is echter destructief ..."
Het is zaterdagochtend 1 september 2007. Ik word een beetje laat wakker. Onder de brunch doe ik de TV aan. In het programma 'Het vermoeden' (IKON) verschijnt een bekend gezicht op het scherm. Het is Nahed Selim, feministe en onder andere bekend van 'De scheurkalender van de islam' en het boek 'De vrouwen van de profeet'. 'O.K.', denk ik, 'eens kijken waar dit over gaat…'

Nahed maakt bekend dat ze tegenwoordig in het Universeel Soefisme gelooft. Het Universeel Soefisme koppelt het Soefisme los van de Islam. Als een spirituele paraplu wil deze stroming alle wereldgodsdiensten, in Oost en West, met elkaar verbinden. In de tempel van de universele Soefi's wordt gezamenlijk gemediteerd en uit zeven heilige geschriften gelezen.

Bij institutionalisering van religie bestaat, net als bij elke andere vorm van institutionalisering, het gevaar van verstarring, literalisme, dogmatisme en machtsmisbruik. Maar is dat een goede reden om georganiseerde religie als geheel als 'fout' te bestempelen?

Na de brunch en onder het joggen kwamen de volgende inzichten tot mij. Religie is in mijn optiek de georganiseerde sport van de ziel. Er zijn namelijk veel parallellen te trekken tussen sport en religie. De negatieve associaties van (bepaalde) georganiseerde sporten zijn: hooliganisme, vandalisme, kuddementaliteit, eliteclubjes, politieke spelletjes, corruptie, doping, uitbuiting door commercie, te dure kaartjes, 'neo-slavernij' van jonge afrikanen, asociaal hoge salarissen voor talenten, dope voor het volk (om Karl Marx' uitdrukking te gebruiken), etc...

De georganiseerde sport brengt echter ook veel goeds: fysieke fitheid, motivatie, regelmaat, structuur, discipline, saamhorigheid, gezelligheid, gezamenlijke vreugde, dienstbaarheid, 'teambuilding', (positieve) competitie, betere prestaties, begeleiding, professionaliteit, etc. Als ik bijvoorbeeld regelmatig met een vereniging zou joggen in plaats van alleen, dan zou ik veel meer uit mijn looptalent (als ik die heb) kunnen halen en het zou bovendien leuker zijn. Negatieve aspecten moeten natuurlijk bestreden worden, maar het is geen reden om het kind met het badwater weg te gooien. Een aanpak die in het bedrijfsleven en in de topsport vaak wordt gebruikt, is de positieve bindende zaken steeds in een nieuw jasje presenteren. Ook een nieuwe verfrissende manager/coach heeft (van tijd tot tijd) een positief effect op een groep/organisatie.

'Toevallig' bestaat dit idee ook in de Islam. Volgens de Koran en Ahadith (overleveringen) werden opeenvolgend verschillende boodschappers naar de mensheid gestuurd om de mensheid naar God te leiden. Verschillende riten en regels werden aan de mens voorgeschreven om dit doel te bereiken, afhankelijk van de tijd en cultuur. De Profeet Mohammed (vzmh) kwam weliswaar met de laatste openbaring voor de gehele mensheid (de Koran) maar gaf tevens aan dat ook de Islam van tijd tot tijd de behoefte heeft aan een Mujaddid (vernieuwer) om de religie nieuw leven in te blazen. Een frisse wind werkt verfrissend. Een orkaan is echter destructief en zorgt voor chaos.

Zweet op mijn rug ~ door 'Energygirl'

Zweet op mijn rug
rode wangen
heb op de sport
aan die gewichten gehangen
voel me sterk
heb weer een positieve kracht
ook al heb ik spierpijn
heb mijn gevoel in mijn macht
vandaag ga ik lachen
vandaag ga ik er voor
voel me goed door het sporten
daar komt het door!

Terug naar 432 Hertz ~ door René Klever en Richard Huiskens

http://www.goto2012.nl
http://www.legaldownload.nl/musiclover/artistshop/id/11727
Klik op bovenstaande link voor muziek van de auteur in de ‘oude’ standaard.
http://www.goto2012.nl/nieuws2006/20060419.htm
Deze link geeft nog meer informatie over 432 Hertz.
http://www.terugnaar432hz.org/index.html#top
Klik voor meer informatie over het comité 'Terug naar 432 Hz' van Richard Huiskens, op bovenstaande link. Je kunt hier ook
het nummer "Aan de Kust" van de band Bløf beluisteren, uiteraard in 432 Hz.

~*~*~*~

Heeft muziek iets met topsport te maken? Absoluut. Ga maar eens naar een concert luisteren. Maar heeft muziek iets met spiritualiteit te maken? Natuurlijk. In dit leven – en dus ook in de spiritualiteit – gaat alle communicatie, elke interactie, met trillingen gepaard. En muziek is trilling. Geluid en muziek bestaan uit trillingen. Hoe hoger het aantal trillingen per seconde, des te hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke ‘grondtoon’ of ‘stem(toon)hoogte’. De ‘A’, in het universum. In de hedendaagse muziek wordt echter 440 Hz als maatstaf gebruikt. Deze frequentie voor de ‘A’ is in 1955 wereldwijd als ISO-16 gestandaardiseerd.
De meeste muziekinstrumenten zijn tegenwoordig dan ook gestemd op 440 Hz voor de ‘A’. Dit in tegenstelling tot oude instrumenten die op 432 Hz afgestemd zijn.

Wat zijn de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz? Volgens vele muziekliefhebbers ligt 432 Hz prettiger in het gehoor. De klank is zachter, mooier en helderder dan bij 440 Hz. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen beluisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen.
Verder lijkt 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's te hebben. 440 Hz lijkt in te werken op het derde oog chakra, ‘het denken’, terwijl 432 Hz vibreert mèt het hart chakra, het ‘gevoel’. Het luisteren van muziek in 432 Hz kan daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber ten goede komen.

Enkele cijfers die het belang van de frequentie van 432Hz aantonen.

1) 432 is één van de belangrijke getallen in de verhoudingen van ons zonnestelsel. 2) De diameter van de zon is 864,000 oude engelse nautische mijlen, dus 2000 x 432.
3) De diameter van de maan is 2.160 mijl, dus 5 x 432.
4) De periode voor de precessie (het uit het lood staan) van de aardas, 25.920 jaar = 60 x 432. Het lijkt toeval, maar in het universum bestaat geen toeval.