0 Running Fox Papers juli 2004

Running Fox Papers

Juli 2004 ~ Sporen op deze Aarde

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Citaat van de maand:

Kijk naar het westen!
Je Grootvader zit daar en kijkt hierheen.
Bid tot Hem! Bid tot Hem! Hij zit daar en kijkt hierheen.

Kijk naar het noorden!
Je Grootvader zit daar en kijkt hierheen.
Bid tot Hem! Bid tot Hem! Hij zit daar en kijkt hierheen.

Kijk naar het oosten!
Je Grootvader zit daar en kijkt hierheen.
Bid tot Hem! Bid tot Hem! Hij zit daar en kijkt hierheen.

Kijk naar het zuiden!
Je Grootvader zit daar en kijkt hierheen.
Bid tot Hem! Bid tot Hem! Hij zit daar en kijkt hierheen.

Kijk naar de hemel!
De Grote Geest, Hij zit boven ons.
Bid tot Hem! Bid tot Hem! Hij zit daar en kijkt hierheen.

Kijk naar de grond!
Je Grootmoeder ligt daar beneden je.
Bid tot Haar! Bid tot Haar! Ze ligt daar en luistert naar je.

Ceremonieel zweethut lied van de Lakota.

~*~*~*~

Inhoud

Citaat van de maand Kijk naar het Westen
Sporen op deze Aarde Hans Brockhuis
Terugkeer naar Schoonheid

Celia Fenn

Mama, de aarde gaat... Karim, 8 jaar oud   
Zo belangrijk ben je Eckhart Tolle
colofon Hoe kan ik mij abonneren op deze papers?  
   
   


~*~*~*~

Sporen op deze Aarde

Hans Brockhuis

Enige tijd geleden vroeg iemand mij om eens na te denken over sporen - tekens - symbolen die op deze Aarde voorkomen en die ons iets kunnen vertellen over de diepere zin van het leven. Tekens die zijn achtergelaten door wezens - zielen - geesten, om te bestemder tijd te kunnen worden geïnterpreteerd en begrepen door hen die daarvoor open staan. Verwacht geen wetenschappelijk verhaal. Analytische denkers zullen dit betoog met een knip van de vingers naar het rijk der fabelen verwijzen. En dat is goed; iedereen heeft recht op zijn of haar eigen waarheid. Want wat is waarheid? Ieder individu leeft in het middelpunt van haar of zijn eigen universum. Soms overlappen die universa elkaar meer of minder en kunnen die waarheden geheel of gedeeltelijk parallel lopen. Bij anderen is daar veel minder sprake van en zullen sommige dingen niet door de ander kunnen worden begrepen. Bovendien is er altijd een waarheid binnen een waarheid, binnen een waarheid, binnen een waarheid. Het droste effect zogezegd, maar dan op een geestig, geestelijk, geestrijk niveau.

Ik wil zoeken naar vingerwijzingen tot alles wat vaak onbegrijpelijk is voor ons stervelingen. Allereerst zijn daar de ley-lijnen. Deze energie lijnen vormen de ruggengraat van de energievelden die noodzakelijk zijn om de spiritualiteit van moeder Aarde in stand te houden. Ley-lijnen zijn onzichtbaar, maar kunnen worden aangevoeld wanneer je daarvoor gevoelig bent en kunnen worden gemeten met de juiste instrumenten. Aeonen geleden zijn deze krachtlijnen door vertegenwoordigers van vergevorderde beschavingen aangelegd, maar omdat deze door de steeds intenser wordende dichtheid van de aarde gedurende de laatste eeuwen als het ware zijn dichtgeslibd, waren ze niet meer zo actief. In deze overgangstijd naar een nieuw tijdperk worden ze opnieuw geactiveerd. Daar waar deze krachtlijnen elkaar raken bevinden zich krachtvelden waarop vaak bijzondere bouwwerken en later zelfs kerken zijn verrezen. Echter, toen ik, samen met mijn vrouw op 8 juli 1996 Stonehenge bezocht, was daar van enige spiritualiteit, althans voor mij, helaas niets te bespeuren. Ik schreef destijds over dat voorval en hieronder volgt de ingekorte versie daarvan.

“Dan gaan we verder naar Stonehenge - oud en vervallen, maar eens een middelpunt van de Altea-beschaving, maar dat valt tegen. Je struikelt er over de toeristen en je kunt de monolieten slechts van een afstandje bewonderen. Begrijpelijk, dat wel, maar het valt ons niet mee. Eens was dit een richtpunt voor de mensen van Altea die hierop, op een kruispunt van de aardse krachtenlijnen, hun ruimteschepen vanuit het heelal konden richten opdat zij op de goede plaats uitkwamen om eerst de uitzaaiingen te verrichten en om later te kunnen controleren wat ervan terecht was gekomen. Dit in een poging om de Atlantis-beschaving bij te brengen dat zij niet konden doorgaan op de weg die zij waren ingeslagen. Een weg waarop de huidige aardse beschaving opnieuw lijkt af te stevenen. De weg van de welvaart met vrijwel algehele uitschakeling van het welzijn. Laten we dus proberen om uit Stonehenge die les te leren dat het beter is om een andere weg in te slaan.”

“Een tegenslag, dat zeker. De volgende dag is echter in de krant te lezen dat op de bewuste middag - op klaarlichte dag, vlak naast Stonehenge een complexe graancirkel is verschenen. Dit werd gerapporteerd door een overvliegende straaljagerpiloot die op de heenvlucht niets bijzonders had waargenomen, maar een kwartier later, tijdens de terugvlucht de bewuste graancirkel in volle glorie kon ontwaren en dit ook rapporteerde. Wij hebben die dag inderdaad een aantal straaljagers - zeer laag - over zien en horen vliegen, iets wat niet zo verwonderlijk is omdat zich dicht in de buurt een luchtmachtbasis bevindt. Zo zie je maar weer dat iets wat op het eerste gezicht negatief lijkt, kan worden getransformeerd naar iets positiefs. Natuurlijk weet ik dat graancirkels op grote schaal door grappenmakers worden nagemaakt, maar dat doet natuurlijk geen enkele afbreuk aan de echte graancirkels, die door buitenaardsen worden gemaakt”.

“Een dag na de ervaringen in Stonehenge gaan we naar Glastonbury Tor. Deze heuvel is 300 meter hoog en al van verre zichtbaar. De laatste 150 meter moeten te voet worden afgelegd. Een forse klim, maar het uitzicht boven is prachtig en door de ter plaatse aanwezige geweldige energieconcentratie gaat het stijgen relatief gemakkelijk. Een bebaarde man blaast op een aboriginal hoorn Aum-klanken, gaat zitten in kleermakerszit en begint te mediteren om te vragen om wereldvrede en om energie en liefde aan moeder Aarde te geven. Een Liefde die zij maar al te goed kan gebruiken nu zij ondermeer door aardbevingen aan ons tracht duidelijk te maken dat zij het moe is om steeds maar weer zelf de wonden die wij haar aanbrengen te moeten repareren. Het is nog niet te laat, maar we zijn wel een flink eind op weg.”

“Na deze bijzondere gebeurtenissen rijden we naar het dorp Callington, waar we door onze gastheer die avond naar de z.g. Dupath Chapel and Holy Well op het erf van zijn vader worden gebracht. Een uniek volledig in graniet opgetrokken Keltisch kapelletje waar doorheen een kleine bron in een kruisvormig klein bassin stroomt. Hier vloeit de energie rijkelijk en dit is echt een heel bijzondere plaats waar de rillingen me letterlijk over de rug lopen. Ik voel de aanwezigheid van immense eeuwenoude krachten die verder moeilijk te duiden zijn maar dat ze er zijn is meer dan duidelijk.”

Tot zover onze avonturen in de zomer van 1996. Ik wil nu een stap maken naar een andere uiting die door anderen dan wijzelf op Aarde is achtergelaten. Dat zijn de piramiden. De grootste daarvan zijn enorme bouwwerken en al eeuwen wordt er gespeculeerd over de manier waarop de in de ogen van de wetenschappers toen toch nog primitieve beschavingen zulke wereldwonderen tot stand hebben kunnen brengen. Ik had het al eerder over Atlantis, het mysterieuze eilandenrijk voorbij de zuilen van Hercules [Gibraltar] en waarvan de Britse eilanden en vooral Ierland de laatste overblijfselen zijn.

Lang geleden kwam een hoog technologische beschaving naar de aarde die zichzelf Altea noemde en die zich vermengde met de toen inheemse mensen. Deze Alteanen, met als leider Atlas, richtten Atlantis op. Het rijk strekte zich uit van het huidige Griekenland tot aan de tegenwoordige Verenigde staten en is na degeneratie van de bewoners vernietigd door een kettingreactie die zich het beste laat vergelijken met een aantal kernexplosies. Hoewel het grootste gedeelte van de toenmalige bewoners van Atlantis de dans niet ontsprongen, waren er natuurlijk overlevenden. Restanten van de bouwwerken van deze Atlantis-navolgers, kunnen gevonden worden in Midden- en Zuid Amerika, waar de Olmeken, de Maya’s, en de Azteken hun sporen in de aarde voor iedereen duidelijk waar te nemen, hebben achtergelaten. Andere overblijfselen zijn te vinden in de megalithische culturen van Noord Europa en Brittannië [Stonehenge] en de Hellenen met ondermeer Troje.

Rond het jaar 11.500 v.C. ontstaat de zogenoemde eerste tijd der Egyptenaren. Overlevenden van Atlantis vermengen zich met de plaatselijke bevolking en - archeologisch gezien - van de ene dag op de andere, wordt een primitieve cultuur omgevormd tot een technologische, de zogenaamde eerste Havikbeschaving als kolonie van Altea, met als leider een zekere Tarahkarahk, en begint de bouw van de piramiden, hetgeen in totaal 6000 jaar in beslag neemt. In het jaar 6257 v.C. wordt onder leiding van Cheops (Choefoe) die een incarnatie van de Havik was, en ook als zodanig wordt afgebeeld, de grote piramide uitgebreid en van een prachtige gouden laag voorzien die van heel ver weg zichtbaar was en die een schitterend richtpunt was voor allen die zich op aarde en in de stratosfeer bevonden. Het piramidecomplex te Gizeh is een zuivere interpretatie van het sterrenbeeld Orion in de tijd dat dit werd aangelegd. De incarnaten van de leiders waren dan ook humanoïden met vogelachtige kenmerken die uit dat sterrenbeeld afkomstig waren.

Tenslotte kom ik aan een laatste uiting van sporen op deze aarde die zijn veroorzaakt door buitenaardsen. En dat zijn wij zelf! Slechts de donkergekleurde mensen die zijn ontstaan in het huidige Afrika zijn afstammelingen van inheemsen. Alle andere rassen, inclusief het Caucasische ras, zijn oorspronkelijk van buitenaardse oorsprong. Weliswaar vermengd met genen van allerlei andere rassen, maar eigenlijk zijn wij blanken hier de allochtonen. Rond 32.400 v.C. vindt de eerste kernbezaaiing in een gebied met de naam Aksoe of Aksioe in centraal Azië plaats. Een overblijfsel van deze eerste kolonie zijn de Tibetanen die het thans zo moeilijk hebben onder de heerschappij van China. Vanuit Aksioe vindt er een verspreiding plaats door de Asjanen, de Alteanen en de Hoovidiërs, allemaal kolonisten van verschillende beschavingen, o.a. naar het tweestromenland tussen Eufraat en Tigris. Het is altijd de bedoeling geweest dat er een goede vermenging plaats vindt waardoor een éénparig ras ontstaat, aangepast aan de aardse omstandigheden, en dat in liefde en harmonie met elkaar op deze planeet leeft en gedijt. Het paradijs op aarde. Maar het loopt een beetje anders als blijkt dat de verschillende groepen, mede door de op Aarde heersende Vrije Wil, waar niet goed mee wordt omgegaan, elkaar naar het leven blijven staan zodat nieuwe kolonisaties noodzakelijk blijken.

De Hoovidiërs stichten een kolonie met als leider Abraham in Ur en Kanaän. Van Abrahams zoon Israël stamt de microkosmos die Israël heet af. Isma’il, de andere zoon, heeft de Islam voortgebracht. Doordat de Islamieten de evolutie van hun vrouwen aan banden blijven leggen, verijdelt dit volk helaas zijn eigen groei. Het is triest om te moeten constateren dat de Israëlieten en de Islamieten, als volk voortgekomen uit dezelfde bron, tot op de dag van vandaag zo zeer met elkaar overhoop blijven liggen. De Asjanen stichten de Noordse beschavingen en komen in de sprookjesboeken voor in de godennamen als Thor, Freia, Donar en Wodan. De derde kolonie van Aksoe is Mu, die is opgericht door de Asjanen in het midden van de grote oceaan. Resten van Mu zijn thans nog aanwezig op de Filippijnen, in Polynesië en op Bali. Mu werd later opgevolgd door Atlantis, waar we het al over hebben gehad, wat weer is doorgegeven aan de Egyptische beschaving die zijn cultuur en geschiedenis weer overdroeg aan de Grieken en later de Romeinen.

Ik ben mij ervan bewust dat ik me met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis begeef en vele waardevolle momenten, volkeren en plaatsen ongenoemd heb gelaten. Waar het echter om gaat, is de afstamming en die berust buiten deze planeet. Alle wetenschappers die moeite doen om buitenaards leven te vinden en die steeds meer gefrustreerd raken dat wij geen antwoord krijgen op de fysieke oproepen die zij steeds doen om ‘terug te bellen’ zouden wat dichter bij huis moeten zoeken. Wij mensen zijn niet de kern van de universele beschaving, zoals vaak wordt beweerd; wij zijn slechts een vonkje in een uithoek van ons plaatselijke sterrenstelsel en wij zijn beslist niet alleen….

Literatuur: Phyllis. V. Schlemmer, De uitverkoren planeet; spirituele raadgevingen uit de ruimte. Deventer, Ankh Hermes,1995

Hans Brockhuis

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Terugkeer naar Schoonheid, Harmonie en Liefde
De Hathors, door Celia Fenn

www.starchild.co.za

Wij zijn de wezens die bekend staan als de Hathors – en we groeten je op deze dag. We zijn een ‘verrezen’ ras en zijn in jullie energieveld aangekomen om behulpzaam te zijn met jouw eigen proces van ascentie en evolutie. Je kunt aan ons denken als aan oudere zusters, want dat is wat we in feite zijn. We maken deel uit van jullie ‘familie’ en zijn blij met elke stap die jij zet op jouw eigen stijgende pad. We bieden advies aan, gebaseerd op onze eigen ervaringen, maar weten dat jij alleen je eigen keuzes kunt maken en dat jij, als mens opgegaan in multi-dimensionale wezens, nu degene bent die het pad voorwaarts moet creëren. En zo eren wij jullie. Maar we zijn hier nu speciaal om te werken met die wezens die bekend staan als Kristal- Kinderen en -Volwassenen, om ze te helpen om volledig de gaven uit te dragen van wat zij zullen worden.

Vandaag gaat onze aandacht uit naar de terugkeer van schoonheid, harmonie en liefde op deze planeet. We hebben eerder met mensen gewerkt om deze kwaliteiten in jullie vibratie-veld beschikbaar te maken, want we zijn meesters van liefde en energetische harmonieën. In het oude Egypte verschenen wij als de Godin Hathor die schoonheid en liefde belichaamde en we werkten met gebruikmaking van deze structuur samen met de Egyptenaren. Maar, omdat jullie multi-dimensionale opgestegen wezens worden, herkennen wij jullie als gelijkwaardig en groeten de God en Godin in elk van jullie.

De planeet is nu klaar om de trillingen van liefde, harmonie en schoonheid te activeren. We werken met het volledige vibrationele spectrum van dit harmonische Universum, maar op dit moment richten we ons vooral op de Gouden en Magenta stralen. We vragen je daarom dringend om je creativiteit in te brengen en een begin te maken met het inbrengen van trillingen van liefde en schoonheid in jullie levens. Weet dat deze trilling zich, vanwege de wet der resonantie, exponentieel zal uitbreiden als meer en meer van jullie ernaar streven om dit in je persoonlijke energievelden te verankeren.

Je kunt je afvragen: “Hoe creëer ik liefde en schoonheid? Hoe krijg ik dat voor elkaar?” We kunnen daarop antwoorden dat we je hierbij een simpele harmonische mantra aanbieden om mee te beginnen. Het is gemakkelijk te onthouden. “Leef je leven met Genade, Dankbaarheid en Grootmoedigheid.” Dit zal je werkelijk helpen om al de vibraties van liefde en schoonheid te bestrijken.

Genade houdt ook compassie en vergiffenis in. Begrijp dat jullie allemaal streven naar geluk en vervulling op je eigen individuele paden. Maar wanneer je teleurgesteld bent in anderen, wees dan bereid te vergeven en je teleurstelling los te laten. Vermijd boosheid, maar als je dat toch bent, veroordeel jezelf dan niet maar ventileer of laat deze boosheid op een veilige en niet-agressieve manier los en keer dan terug naar het pad van liefde en schoonheid zoals het zich voor je openbaart.

Leef je leven in Dankbaarheid. Weet dat iedere ervaring die in jouw experimentele veld terechtkomt, een gave van liefde is. Streef ernaar alle gebeurtenissen op die manier te bekijken en zoek naar de gaven die worden aangereikt. Wend je niet tot angst, die boosheid, frustratie, pijn en schuld veroorzaakt. Probeer liever om in dankbaarheid gecentreerd te blijven voor alles wat naar je toe komt. Het maakt deel uit van jouw onthulling naar steeds diepere en meer lichtende aspecten van schoonheid.

Grootmoedigheid is een andere sleutel tot de liefdestrilling. Het Universum is overvloedig en vrijgevig. Je hoeft alleen maar ’s-nachts naar de myriaden sterren van het uitspansel te kijken of te proberen de zandkorrels te tellen op het strand om te weten dat overvloedigheid een Universele wet is. Gebruik je bronnen wijs, met mededogen en met dankbaarheid, maar weet dat in de vibratie van liefde, de baten altijd de kosten dekken. Je bent buitengewoon geliefd en het Universum onderhoudt elk van jullie.

Tenslotte dringen we er bij je op aan om je kinderen lief te hebben en goed voor ze te zorgen. De vibratie van liefde is vereerd en verheugt zich over elke waardevolle ziel die in menselijke vorm incarneert om het avontuur te beginnen. Zie de liefde en schoonheid in elk kind dat aan jullie planeet is gegeven. Wanneer je dat kunt, kan er werkelijk worden gezegd dat je de weg van liefde en schoonheid hebt gevonden. Het is bijna tijd, geliefden, maar weet dat je ondanks de chaos die je nu om je heen ziet, je voeten stevig op het pad van liefde en schoonheid hebt gezet. Blijf gaan in vertrouwen en overtuiging.

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Mama, de aarde gaat naar een andere plek

Karim, 8 jaar

Mama de aarde gaat naar een andere plek, als alle mensen goed zijn geworden. Want de aarde is ver weg van zijn eigen plek, en als de mensen goed geworden zijn gaat hij weer terug naar zijn plek.


Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~

Zo belangrijk ben je
Citaat van Eckhart Tolle uit het boek: ‘de kracht van het NU (The power of now, a guide to spiritual enlightenment)’.

Ga eens op een heldere avond naar buiten en kijk dan naar de sterrenhemel. De duizenden sterren die je dan met het blote oog kunt zien, zijn slechts een te verwaarlozen fractie van wat daar aan sterren is. Met de krachtigste telescopen is al een miljard melkwegstelsels waargenomen, stuk voor stuk zijn dat ‘eilandwerelden’ die weer uit miljarden sterren bestaan. Maar nog ontzagwekkender dan dat, is de oneindigheid van de ruimte zelf, de diepte en stilte die ruimte bieden aan al die grootsheid. Niets kan ontzagwekkender zijn en majestueuzer zijn dan de onvoorstelbare omvang en stilte van het heelal, maar wat is het? Leegte, enorme leegte. Wat zich in ons door het verstand en de zintuigen waargenomen heelal als nieuw aan ons voordoet is de belichaming van het Ongemanifesteerde zelf. Het is het ‘lichaam’ van God. En het grootste wonder is dit: die stilte en uitgestrektheid waardoor het heelal er kan zijn, is niet alleen daar in de ruimte, die zit ook in joú. Wanneer je volkomen en totaal aanwezig bent, komt het tot je als de stille innerlijke ruimte van niet-denken. In jou zit de uitgestrektheid in de diepte in plaats van in de omvang. Ruimtelijke uitgestrektheid is uiteindelijk niet meer dan een verkeerd begrepen oneindige diepte – een kenmerk van de ene en enige transcendente werkelijkheid. (….)

Wat je uiterlijk waarneemt als ruimte en tijd is ten diepste een illusie, (….).
Het zijn de twee hoofdeigenschappen van God. Oneindigheid en eeuwigheid, maar dan waargenomen alsof ze buiten jou om een eigen bestaan hadden. Binnenin je hebben ruimte en tijd een innerlijk equivalent dat hún ware natuur onthult, maar ook die van jou. Terwijl de ruimte het stille, oneindig diepe rijk is van niet-denken, is het innerlijke equivalent van de tijd: aanwezigheid, bewustzijn van het eeuwige NU. Onthoud dat er geen onderscheid is tussen die twee. Wanneer ruimte en tijd in je worden gerealiseerd als het Ongemanifesteerde (niet-denken en aanwezigheid) blijven de uiterlijke ruimte en tijd voor jou gewoon bestaan, maar ze worden minder belangrijk. Ook de wereld blijft bestaan, maar zij bindt je niet meer. Vandaar dat het uiteindelijke doel van de wereld niet in de wereld ligt, maar in het ontstijgen aan de wereld. Net zoals je je niet bewust zou zijn van de ruimte, als er in die ruimte geen dingen waren, is de wereld nodig om je bewust te worden van het Ongemanifesteerde. Misschien ken je de volgende boeddhistische uitspraak: ‘Als er geen illusie was, was er geen verlichting.’ Door de wereld en uiteindelijk door jou kan het Ongemanifesteerde zichzelf kennen. Jij bent hier opdat het goddelijke doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!

Naar de inhoudsopgave

~*~*~*~