0 Running Fox Papers juli 2008
 
Running Fox Papers

8e Jaargang nummer 55 ~ juli 2008

Geloof, hoop en liefde

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1. Korinthe 13,13

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Aspecten van Geloof, Hoop en Liefde

Door Hans Brockhuis

Tijdens mijn zoektocht over de vraag wat de essentie van Liefde zou kunnen zijn, stuit ik op allerlei uitspraken die steeds een ander aspect van Liefde belichamen. Liefde is een gewaarwording die je vertelt dat je hier op aarde bent en dat je geloof in de ander een topwaardering heeft genoteerd.

In de bijbel zegt Paulus in 1 Korinthe 13: Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de Liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
[…]
En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden en had de Liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
De Liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de Liefde is niet afgunstig; de Liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
[…]

TurbulenceBeMoediging Door Myriah Krista Walker

“Op een dag zullen jullie aan de beurt zijn. Jullie wijsheid is nodig op Aarde. Jullie meesterschap wordt bij de hand gehouden en jullie zullen WETEN wanneer de tijd rijp is. En anderen zullen jullie beMOEDigen”, zeiden de VoorOuders.

Toch hebben wij bezwaar gemaakt toen het onze tijd was om in de cirkel te stappen. “Ze zullen me uitlachen!” Riepen we. “Anderen zullen me niet begrijpen.” Klaagden we.“Ik word voor gek verklaard in mijn omgeving.” Sprak iemand anders.

Nog steeds klonken de stemmen van de VoorOuders in ons bewustzijn en onze herinneringen. We wisten dat het tijd was en dat ons Vreugde ter beschikking stond. Onze angst was zondermeer de angst voor de komende Vreugde. Maar de sprong die we moesten maken van Weten naar ZIJN leek een eindeloze diepte te bevatten met het risico dat onze lichamen en ego’s het niet zouden overleven.

Oordeel veroordeeld ~ door Kate Nowak

“Je kunt niet afgaan op je oordeel wanneer je verbeelding op de loop is”
Mark Twain

Mijn vriendin Jackie had de pest aan haar chef Nancy. Ze vond haar koud, ongevoelig en arrogant en had in het verleden tweemaal vergeefs geprobeerd om naar een andere afdeling overgeplaatst te worden. Nancy was blijkbaar de favoriet van haar werkgever en omdat Jackie nieuw was, zowel in de regio als ook in deze baan, wist ze dat zij het niet was om aan de touwtjes te trekken. Dat irriteerde haar mateloos.

Toen ze op een avond overwerkte om haar kwartaalrapport af te maken, voelde Jackie zich plotseling verschrikkelijk en terwijl ze de gang opliep, onderweg naar het toilet, viel ze onverwacht op de grond. Het volgende wat ze gewaar werd was dat ze op een brancard naar een wachtende ambulance werd gereden. In de zee van gezichten om zich heen was de enige die ze herkende die van Nancy en in de vage activiteiten om haar heen kon ze Nancy voelen die zacht in haar hand kneep en tot haar zei: “Wees maar niet bang, Jackie, ik ben hier en ik blijf bij je, wat er ook gebeurt.”

Stilte ~ door Marja Tames

Ver weg van mij staat stilte
Stilte is zijn naam
Hij behoort mij toe

Ik vergeet soms door de alledaagse dingen heen
Dat stilte mij ook toebehoort.

Dan wordt mijn stilte verbroken
Door verplichtingen hier in mijn huis...

Affirmatie; Het geordende leven met de golven van de Geest 'Anoniem'

“Je kunt niet vanuit de Bron leven en een achtenswaardige invloed uitoefenen, als je leven niet geordend is. Maar daar kun je altijd naar blijven streven, onversaagd!”

Stapsgewijs, intuïtief kun je je die regelmaat verwerven en geleidelijk zul je in staat zijn zoveel meer vanuit het contact met je innerlijke Bron te doen, voor jezelf én voor de ander! Zonder overhaasting of onrust, maar meer door orde en schoonheid te weerspiegelen vanuit de LevensBron.

Je hebt discipline in je leven nodig om chaos te kunnen transformeren naar een nieuwe dynamiek van orde, met ruimte voor spontane intuïtieve ingevingen vanuit de innerlijke Bron.

Vrede is het gevolg van een geordend leven in wisselwerking met elkaar en met respect voor elkaars eigen Zijn. Ieder mens heeft net als elk levend wezen zijn/haar eigen levensdynamiek en een vrije wil om te kiezen binnen en met de wetten van de Natuur!

'Later komt alles goed' ~ door Trienke Minkema

Het was 11 augustus 1951, de zon was al ondergegaan en ik herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag dat ik geboren werd. Een paar minuten oud was ik en ik keek nog recht de hemel in van waaruit ik net gekomen was, niet begrijpend waarom ik naar de aarde was gebracht. Het was alsof ik met mijn hele hoofd keek en alles voelde open.

De wezens die me naar de aarde hadden gebracht keken liefdevol op mij neer, maar ik voelde me alsof ik in de steek werd gelaten. Eén engel liet als afscheid en troost zijn duidelijke stem nog horen: “Trienke, onthoud één ding: Later komt alles goed!”
Langzaam werden de sluiers voor mijn ogen getrokken en het werd donker.

Ik riep nog en vroeg wanneer het later was, maar ik kreeg geen antwoord. Ik was alleen en een groot verdriet en een hevige wanhoop overvielen mij. Het werd nacht. Mijn reis over de aarde was begonnen.