0 Running Fox Papers september 2007
 
Running Fox Papers

7e Jaargang nummer 48 ~ september 2007

Licht werkt overal

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

Veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Een goed mens is als een klein licht dat door de nacht van onze wereld wandelt en op zijn weg dode sterren weer tot leven wekt.

Phil Bosmans

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Phil Bosmans
Introductie Hans Brockhuis
Fire the Grid Hans Brockhuis
Het strand van jouw hart Myriah Krista Walker
Het gaat eindelijk gebeuren Judith van de Moesdijk
I Am/Ik Ben/Ich Bin Nora Pelgrims
Dankbaarheid John Cali en Chief Joseph
Clarion Lichtwezens en verder Christine Meleriessee Heliohah
Een avond met de Groep in Haarlem Hans Brockhuis

Introductie

Jij en ik zijn lichtwerkers. Dat vastgesteld hebbend en de titel van deze nieuwsbrief in aanmerking nemend, rijst de vraag wat er dan wel werkt, wat dat lichte werk met jezelf en anderen doet en wat er dan wel verlicht wordt.

Lichtwerkers werken overal en het door hen verspreide licht werkt dientengevolge, ook overal. Binnenin je Zelf, ten opzichte van je partner, je gezin, op je werk, en in de gemeenschap waarvan jij deel uitmaakt. Maar vanuit een hoger perspectief gezien, is deze licht-heid ook van invloed op Moeder Aarde en zelfs op het gehele universum.

Dat is nogal wat en wanneer je daarover nadenkt doet het je beseffen dat het kleine radertje wat jij op het eerste gezicht in het geheel lijkt te zijn, in feite een onmisbare schakel is. Wanneer jij er niet zou zijn, zou die schakel ontbreken en een ketting met een ontbrekende schakel is op zijn minst ineffectief. Dat kan nooit de bedoeling zijn. In deze nieuwsbrief worden een aantal aspecten van licht werk be-licht die misschien jouw inzicht over dit soort zaken zal kunnen bijlichten.

Hoe dan ook, Running Fox wenst jou veel licht-werk toe. Wees een vuurtoren, laat jouw licht schijnen en laat het universum be-licht-en, op-licht-en en ver-licht-en.

Fire the Grid

Hans Brockhuis

Ook ìk heb deelgenomen aan de Fire the Grid meditatie op 17 juli 2007, op touw gezet door de Canadese Shelley Yates in haar pakkende YouTube oproep, waarvan velen ook kennis hebben kunnen nemen. Het was de bedoeling de z.g. ‘grid’, een netwerk van energie banen rondom de aarde, tijdens het daarvoor aangewezen uur, verder te activeren en om Moeder Aarde behulpzaam te zijn bij het helen van de haar door de mens toegebrachte wonden.

Plaatsgenomen naast een kabbelend beekje bij ons in de buurt maakte ik mij leeg en zodra ik ‘in hoger sferen’ kwam, merkte ik dat ik bepaald niet de enige was met een dergelijke intentie. De ongelofelijke kracht van vele gelijkgestemde zielen, op aarde en voorbij de sluiers, maakte mij een ogenblik dizzy. Maar niet voor lang. Na een enigszins chaotisch eerste kwartier merkte ik dat de energieën zich langzamerhand ‘settleden’. Stel je een rangeerterrein voor waar een groot aantal treinen (goederen- en passagiers) met verschillende snelheden en samenstellingen driftig heen en weer rijden. Geleidelijk verenigen ze zich op hetzelfde spoor, nemen stilaan dezelfde kleur aan en gaan tenslotte als één enorme lange trein op pad langs de ijzeren weg, op weg naar het licht.

Het strand van Jouw Hart; een paradijs voor windwevers

door Myriah Krista Walker

Ontspan. Her-inner. Adem Licht in. Helemaal en diep naar binnen in Jouw Hart. Laat Jouw Hart dit Licht in iedere molecuul “Ik Ben” pulseren - helemaal door de Stam van Jouw Zijn, gedragen door adem en de Winden van innerlijke Liefde.

‘Ik Ben Licht’ pulseert en vervult Jouw we-Zen. Blijf hier even ademen en WEES IK Ben. Vervuld van Liefde en Licht. Jij zit bij de Vijver der Eenheid, toch lijkt de Vijver ietwat Grootser. Groter dan de laatste keer dat Jij hier was.

Het gaat eindelijk gebeuren

Door Judith van de Moesdijk

Het gaat eindelijk gebeuren. Mensen beginnen massaal te ontwaken en beseffen dan wie zij werkelijk zijn. Het grote besef dat dit leven niet zo hoort te gaan als het nu gaat. Het besef dat we niet goed met onze aarde, die een levend en ademend wezen is, omgaan. Massaal merken mensen dat hun leven opgetild wordt en komen ze in aanraking met hun leiding en begeleiding. Ontwaken, contact hebben met gidsen, is niet meer een bevoorrechte positie die is weggelegd voor enkelen, maar nu eigenlijk de bedoeling voor alle mensen.

Enkelen zullen hierin het voortouw nemen om de mensen die volgen te kunnen begeleiden, geruststellen en aanmoedigen om door te gaan. Het begin van de nieuwe aarde is er en de allereerste zaadjes van de nieuwe aarde zijn en worden gezaaid door mensen die nu op de aarde komen en totaal nieuwe ideeën verkondigen. Nog niet altijd loopt het goed af met deze mensen, want helaas is het al eeuwen zo dat er boodschappers van het licht worden omgebracht. Om deze reden zijn er nu vele boodschappers in een groep en golf naar de aarde gestuurd om ons aan te sporen de nieuwe aarde en een nieuwe wereld vol van vrede en liefde op te bouwen, waarin alle mensen samen en alle wezens van moeder aarde en moeder aarde zelf in harmonie kunnen leven met elkaar.

Ik Ben ~ Nora Pelgrims

 

Ik ben Een Deel van Het Ene, Ik weer-spiegel het Licht van Mijn Schepper.
Ik draag een Hoger Doel met me mee
Ik Ben, Ik Ben die ik Ben

Jij Bent Een Deel van Het Ene, Jij weer-spiegelt het Licht van Jouw Schepper
Jij draagt een Hoger Doel met je mee
Jij Bent, Jij Bent die je Bent

Ik Ben diegene die mijn wereld Creëert
En de jouwe co-creëert
Jij Bent diegene die jouw wereld Creëert
En de mijne co-creëert

Samen Zijn Wij vele Scheppers
Die door Het Ene
Bewust-Zijn Cre-Eren
en Mens en Aarde
naar Hun Hoger Doel laten vibreren

Ik Ben, Ik Ben die Ik Ben

Nora
29-09-2007

Dankbaarheid ~ John Cali

Door de jaren heen heeft Joseph vaak over dankbaarheid gesproken en over de wonderen die dankbaarheid in onze levens kan creëren. In de V.S. vieren we een dag die ‘Thanksgiving’, ‘dankbaarheid geven’ heet. Een dag om dankbaar te zijn voor alle goede dingen in ons leven.

Joseph en ik schreven deze nieuwsbrief vele jaren geleden. Maar hij is van alle tijden, vooral in deze tijd van menselijke en planetaire evolutie.

We hebben allemaal veel om dankbaar voor te zijn, zelfs zoals de zaken er nu voor staan met de wereld. Dus laten we ons concentreren op het goede in onze levens. Hier komt Chief ‘Opperhoofd’ Joseph.

Clarion Lichtwezens, en verder ~ Christine Meleriessee Heliohah

Lieve Christine,

Goede avond mijn lieve vrienden. Het is voor ons allen een hele mooie tijd en we willen onze dank overbrengen aan degenen die heling verrichten. Ik ben Fred, jullie spreker. Onze lieve vriendin Christine vierde vele mooie momenten met ons in Mount Shasta (een spiritueel berggebied in Noord Amerika (vert)) en we willen graag nog enkele andere personen uitnodigen om deel van dit feest uit te maken.

We komen zojuist terug van een week vol tevredenheid en pracht. Als je dat zo niet voelt, was het jouw tijd om je volledig bewust te worden van je negatieve gedachten en om die van jezelf op te lossen. Ik heb heel veel geleerd tijdens deze energiecirkel. Ik werd ermee gezegend dat ìk degene zijn mocht die dit vraagstuk mocht overbrengen. Ik weet dat de meesten van jullie me niet kennen, maar ik vraag jullie om je hart voor je eigen goddelijke gedachten op dit moment te openen. We zijn allen verbonden. Ik ben enorm gegroeid, niet alleen door Christine, maar ook door zovelen die hier voorbijgekomen zijn, inclusief degenen die dit lezen. Dank voor deze manier om te helpen. Nu zal ik me afzonderen, omdat het feest kan beginnen. Ik zegen jullie vanuit mijn Hart.

Een avond met de 'Groep' in Haarlem

Hans Brockhuis

Het is woensdag 20 oktober 1999 en ik ga naar Haarlem naar een bijeenkomst van Steve Rother, de channeler van de negen levensvormen die zich samen "de Groep" noemen. Deze groep bestaat uit negen ‘wezens’ vanuit de andere dimensie, ‘Beyond the veils’, letterlijk: voorbij de sluiers, zoals dat door hen wordt uitgedrukt. Steve is de vertegenwoordiger in het hier en nu, degene die het mogelijk maakt om de gedachten die doorkomen, om te zetten in een taal die het voor mensen als jij en ik mogelijk maakt, te begrijpen.

Ik ben nogal vroeg en loop - onderwijl gezellig kletsend - met Barbara, Steve's echtgenote, door het gebouw om een bepaalde locatie te zoeken, waarna Steve mij met een big hug welkom heet en ik mij verdienstelijk maak met het in een cirkel plaatsen van de stoelen en andere kleine karweitjes. Het lijkt een beetje op een thuiskomst na een lange tijd van afwezigheid en dat is precies de energie die wordt uitgestraald door deze mensen die via het internet een website uitstralen: www.lightworker.com waarin elke maand onder meer een gechannelde meditatie, de "Beacons of Light" belangeloos aan belangstellenden wordt doorgegeven.