0 Running Fox Papers oktober 2006
kop  
Running Fox Papers

6e Jaargang nummer 41 ~ oktober 2006

De kracht van woorden en gedachten

 

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Ik heb geleerd...

· Ik heb geleerd dat het beste klaslokaal die is aan de voeten van een oudere.
· Ik heb geleerd dat het altijd zichtbaar is wanneer je verliefd bent.
· Ik heb geleerd dat wanneer iemand tegen me zegt: “Jij bent het beste wat me vandaag is overkomen!,” dat het beste is wat mij vandaag is overkomen.
· Ik heb geleerd dat wanneer een kind in je armen in slaap valt, dat één van de vredigste gevoelens in het leven is.

vervolg

Andy Rooney

Inhoud

Citaat van de maand Ik heb geleerd...
Lieve lezers Maja Kluvers/Astrea
Bereklauw

Maja Kluvers/Astrea

Waarom zijn de wolken... De Nada Kronieken, deel 8
Vele zegeningen Myriah Krista Walker
De helende kracht van woorden Ian Henderson
De kracht van affirmeren Remez Sasson
Positieve gevoelens en gedachteneenergie Zita Hrach


Lieve lezers ~ door Maja Kluvers/Astrea

Afgelopen voorjaar hebben we jullie gevraagd te reageren op de oproep om te vertellen over angstgevoelens en over het omgaan met deze angsten. Heel verrassend waren jullie vaak ingrijpende en met veel gevoel geschreven brieven. Ik wil jullie, mede namens Wouter en Hans, alsnog voor deze openheid bedanken. Nu willen we jullie uitnodigen om de boodschap te lezen die ik mocht ontvangen van het wezen van de Bereklauw. Deze boodschap sluit nauw aan op hetgeen we al hebben uitgewisseld over onze angsten.

Hoe ontstaat het allemaal en wat zijn de gevolgen van deze energieën? Alles is immers energie. Hoe kunnen wij zelf aan een ommekeer bijdragen? Een ommekeer van negatief in positief? Welke rol spelen onze woorden en gedachten in dit geheel? Het is een enorme bewustzijnsverandering om te ervaren welke krachten er van onze gedachten en onze woorden uitgaan en hoe we niet alleen onszelf maar ook anderen zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Hoe vaak heb je het zelf niet ervaren wat woorden met je gevoelens kunnen doen. Hoe vaak heb je er niet bij stilgestaan? Het wezen van de Bereklauw wil je er graag iets over vertellen.


Naar de inhoudsopgave

De Bereklauw[Herculaneum Sphondylium]

Maja Kluvers/Astrea

Al een aantal jaren valt het ons op dat er langs de bermen en sloten in de vrije natuur steeds meer Bereklauw verschijnt. Ze hebben de naam dat als je ze eenmaal in je tuin hebt, ze bijna niet meer weg te krijgen zijn. Bovendien schijnen ze over een giftige stof te beschikken waar sommige mensen behoorlijk ziek van kunnen worden. Juist omdat hun naam toch bij velen van ons een beetje een negatief gevoel teweeg brengt, vind ik het heel bijzonder dat we van deze gigantische plant de boodschap mochten ontvangen die ons verder kan helpen waar het gaat om de kracht van onze woorden en gedachten.

Het is voorjaar 2003, het is nog in de tijd dat Rasta nog bij ons is in deze realiteit. Het is prachtig weer en we besluiten een wandeling te maken bij de Eemshaven. Er staat redelijk wat wind en terwijl we er tegenin lopen worden wij steeds geprikkeld door een heerlijke zoete bloemengeur. Het voelt alsof er steeds kleine golfjes geuren naar ons toekomen. Het doet me denken aan een tekenfilm van Knabbel en Babbel uit ‘Donald Duck’, die op een heerlijke geur afkomen van lekkernijen die Donald in de kerstboom heeft gehangen.

wolken en water Waarom zijn de wolken...

De Nada Kronieken, deel 8 ~ door Hans Brockhuis


Ik zou wel eens willen weten
Waarom zijn de wolken zo snel
Misschien dat het een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
Of misschien is het ook maar een engelenspel
Daarom zijn de wolken zo snel

Dit lied van Jules de Korte schoot mij op een winterse avond te binnen, terwijl ik de hond uitliet. Het vroor dat het kraakte en opeens werd ik getroffen door de voortjagende wolken boven mijn hoofd. Het had pas gesneeuwd en het was volle maan, zodat het maanlicht, gereflecteerd door de sneeuw, de wolken van onderen bescheen. Een prachtige matwitte glans gaf aan de voortjagende wolken – het had pas gestormd - een heel bijzondere kwaliteit mee. Lange tijd stond ik naar boven te staren, door deze aanblik geroerd en beroerd.

Ik zag ook de sterren die tussen de gaten in het wolkendek waren te zien; het waren er niet veel; maar enkele planeten schitterden in al hun pracht. Mijn blik werd getrokken door een bijzondere formatie van drie vlak bij elkaar staande sterren. Door de snelheid van de voortjagende wolken leek het of ze in beweging waren maar, vergelijking met enkele hoge bomen in de buurt leerde dat het drietal – hoe kan het ook anders met sterren – schijnbaar stilstond aan het uitspansel.

Vele zegeningen

Myriah Krista Walker

Hoe eenvoudig is het om alles te zegenen wat zich in onze at-mos-sferen bevindt. Dankbaar beginnen we te leren van de krachten die we werkelijk in ons hebben.

Adem in je hart. Adem langzaam en diep en concentreer je op datgene wat je lief hebt. Adem diep van die Liefde, laat het je vervullen.

Wanneer Jij je op Liefde concentreert, voel je de Liefdesenergie binnen in jezelf. Deze energie van Liefde stopt niet aan het einde van je huid. Deze energie van Liefde is een oceaan die ons permanent omgeeft. Liefde heeft geen tijd nodig. Geen voorwaarts of achterwaarts. Het rimpelt slechts in de Al-tijd. Concentreer je op Liefde, wanneer je handen dit boek aanraken. Deze Liefde gaat terug naar de magazijnbedienden die het hebben verpakt. Het gaat terug naar het distributiepersoneel dat het heeft verzonden, naar de uitgever die het heeft vervaardigd. Zend NU bewust Liefde naar al deze mensen die dit boek in handen hebben gehad.

De helende kracht van woorden

door Ian Henderson

(Het volgende kan worden gevonden in de bijbel: Johannes, hoofdstuk 1.)

In den beginne was het ‘woord.’

Oei! En toen begonnen onze (menselijke) problemen, toen we afgescheiden-zijn gingen ervaren. Toen we woorden gingen gebruiken en niet langer communiceerden door gedachten of projectie van beelden, kwamen we er achter dat het mogelijk was de waarheid te verbergen. Stel je eens een tijd voor, die gezien vanuit ons perspectief heel, heel lang geleden is. Een tijd waarin we nog steeds bestonden als energie-vormen en waar communicatie plaatsvond door een uitwisseling van vibraties, gedachten of projectie van beelden. We zochten een manier om onszelf te ervaren, die verder ging dan wat wij waren en om dat te doen moesten we een vaste vorm aannemen.

Ook moesten we een manier vinden om de herinneringen van alle kennis die we hadden, te blokkeren. Een enorm experiment! Van een staat van ‘al-wetende, scheppende energie-vormen’ naar een staat van ‘vaste vorm’ en van wat alleen kan gezien worden als ‘duisternis en afgescheiden-zijn’. Hoe we dat tot stand brachten is niet zo belangrijk. Het is meer van belang te kijken naar hoe we onze talen ontwikkelden en aar de kracht (of het gebrek eraan) in de woorden die we in onze gesprekken gebruiken.

De kracht van affirmeren

Door Remez Sasson

Het denkproces is meestal een mix van woorden, zinnen, mentale beelden en sensaties. Gedachten zijn bezoekers in het Centraal Station van de geest. Zij arriveren, blijven een poosje en verdwijnen dan weer om ruimte te maken voor andere gedachten. Sommige gedachten blijven talmen, doen kracht op en beïnvloeden het leven van de persoon die ze denkt.

Het lijkt erop dat veel mensen geneigd zijn om gedachten die verband houden met zorgen, angsten, boosheid of rampspoed hun geest veelvuldig te laten overheersen. Zij gaan maar door hun gedachten te laten overspoelen door innerlijke gesprekken over negatieve situaties en handelingen. Deze inwendige conversaties beïnvloeden uiteindelijk het onderbewuste, die de gedachten en begrippen die tijdens deze innerlijke conversaties worden verwoord, uiteindelijk zal accepteren en serieus nemen.

Het is enorm belangrijk om voorzichtig om te gaan met wat je in het onderbewuste toelaat. Woorden en gedachten die steeds worden herhaald, worden door die herhalingen vaak versterkt, zinken in in het onderbewuste en hebben invloed op gedrag, acties en reacties van de betreffende persoon.

Positieve gevoelens- en gedachten-energie
Zita Hrach

Gevoelens kunnen positief, negatief of neutraal zijn en soms kunnen ze ontstaan zonder rationeel aanwijsbare oorzaak. Deze gevoelens lijken op verborgen resten die lange tijd in het lichaam zijn verzameld; we kunnen niet voorspellen wanneer ze zullen loskomen. Wanneer positieve of blije gevoelens elk orgaan doorstromen en door ons hele gestel circuleren, wordt onze fysieke energie getransformeerd en in evenwicht gebracht. Lichaam en geest zijn voortdurend in wisselwerking. Wanneer beide niet in evenwicht zijn en de gevoelens niet gewoon door het lichaam stromen, stijgt de spanning en worden negatieve emoties opgeroepen die lichamelijke en psychische ziekten veroorzaken.

Soms wordt onze energie door spanningen, angsten, herinneringen en fantasieën zo ingeperkt, dat we onszelf lichamelijk of psychisch schade berokkenen. We kunnen het contact met onszelf kwijtraken zodat het lichaam zich niet meer van de geest bewust is en vice versa. Wanneer we ons leren ontspannen en een positieve houding ontwikkelen, kunnen we deze toestand van innerlijke stagnatie doorbreken zodat de energie ongehinderd, natuurlijk en harmonieus kan stromen. Dit proces van zelfgenezing heeft een sterk fundament van ontspanning, vreugde, liefde en medegevoel nodig. Wanneer we dit beseffen kunnen we elke situatie constructief benutten en raken we minder gauw verstikt in negatieve emoties.

Wij zijn zelf het geneesmiddel dat dit innerlijke evenwicht herstelt omdat ons lichaam in wezen een universum is.