0 Running Fox Papers oktober 2009
Running Fox Papers

9e Jaargang nummer 65 ~ oktober 2009

Het ver-schijnsel buitenaards

Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief

veer Citaat voor deze nieuwsbrief:

Wanneer je tot troost jouw innerlijke duisternis in de ruimte weg laat stromen, zou je ook je vreugde, het morgenrood van jouw hart, daarheen kunnen laten wegvloeien.

-- Khalil Gibran

Een Schat aan inzichten

Inhoud

Citaat van de maand Khalil Gibran
Het ver-schijnsel buitenaards Hans Brockhuis
Terug naar Amadis Hans Brockhuis
Micha Beuger
Groeten van het blauwe volk Ashtar Linara
Boodschappen van de oudere broeders UFO Nachrichten
John Cali
Ker-on Mike Quinsey
  colofon

Het ver-schijnsel buitenaards ~ Hans Brockhuis

Terug naar Amadis ~ Hans Brockhuis

Midden in de nacht werd ik gewekt door een onbekend geluid in de slaapkamer. Het leek alsof er iets raspte op de vloer en hoewel ik meestal door allerlei geluiden heen slaap die mijn vrouw wakker plegen te maken, was ik het deze keer die wakker werd, terwijl ik merkte dat mijn vrouw aan de andere kant van het bed vredig doorsliep.
Ik knipte de lamp op het nachtkastje aan en onmiddellijk werd mijn blik getrokken door een in een overall geklede dame die me met een vriendelijke blik aankeek en me zonder woorden vroeg of ik met haar mee wilde komen.
Dat wilde ik wel want ik wist wie zij was. Het was Moira en tijdens mijn telepathische avonturen en communicaties met een andere wereld dan de onze, had ik haar al enkele malen ontmoet.

Zij vertelde dat ze was gekomen om mij mee te nemen voor een kijkje op de planeet Amadis, waarvan ik wist dat ik daar tijdens een eerdere gelegenheid deel van de plaatselijke bevolking had uitgemaakt. Hoe ik dat wist? Ik had geen idee, maar op dat moment leek het allemaal heel erg vanzelfsprekend. En natuurlijk had ik wel oren naar een interstellair reisje. Snel kleedde ik mij daarom aan en na een blik op mijn echtgenote te hebben geworpen, die nog steeds vredig lag te slapen, beduidde ik Moira dat ik er helemaal klaar voor was.

Buitenaards; vreemd en toch vertrouwd ~ Micha Beuger

Bestaat er wel leven buiten onze planeet? En waarom zouden wij ons bezig houden met buitenaardse beschavingen, terwijl wij bijna omkomen in onze eigen problemen? De officiële wetenschap heeft nooit keiharde aanwijzingen gevonden voor leven op andere werelden. Maar onze religies bevatten veel verslagen van tussenkomst door hogere wezens, die elders verblijven.
Ons Universum telt circa 100 miljard melkwegstelsels; onze Melkweg telt minstens 100 miljard sterren, met ruim 4.000 fysiek bewoonde planeten. Wonderlijk genoeg weten bijna al die bewoners van het bestaan van andere beschavingen af. Ofwel omdat zij zelf die met hun ruimteschepen bezoeken, ofwel – in het geval van (expres) primitievere samenlevingen – vanwege de  bezoeken die zij ontvangen. Bijna al deze fysieke werelden, plus de ontelbare niet-fysieke, zijn lid van onze Galactische Federatie, die wordt bestuurd door hogere, onsterfelijke wezens. Al die buitenaardsen kennen onze Aarde en leven intens met ons mee. Velen hebben zelfs Engels geleerd om te zijner tijd zelf met ons te kunnen communiceren. Goddelijke wezens als Jezus en Boeddha zijn daar bijna kind aan huis. Sommige hoogtechnologische planeten – ook die met totaal niet spiritueel ingestelde bewoners – beschikken zelfs over uitgebreide holo-video’s van hun beider aardse levens.

Groeten van het blauwe volk ~ Ashtar Linara

Ik groet jullie van het blauwe volk dat in Mount Shasta leeft. IK BEN Teos, de raadsvoorzitter.

Wij zijn verbonden met de Raad van toezicht van deze melkweg, de Raad van Negen. Deze raad houdt zich momenteel bezig met de omwentelingen die zich in jullie dimensie en dan speciaal hier op Aarde, voordoen. Dit is met het doel deze in overeenstemming te brengen met de vibraties en energieën van de 5e dimensie.

Dat is een uiterst verantwoorde taak omdat het hier om jullie uiteindelijke ascentie gaat. Alles moet opnieuw op zijn plaats vallen. Verrijkt door de hoge energietrillingen die jullie signatuur indrukwekkend in jullie zelf èn in deze wereld achterlaten, maken ook wij daarvan deel uit om jullie ondersteunend terzijde te staan.

Wat eens afgescheiden was zal worden herenigd. Onze speciale taak is om de koninkrijken der natuur, bestaande uit feeën, elven, dwergen, gnomen, dieren en planten op een gelijkwaardige rangorde te brengen, zodat zij met jullie energie – en dan meer speciaal datgene die jullie en hen kan en zal verbinden – naar de 5e dimensie kan worden verheven. Tot nu toe leefden deze wezens in een ‘elders’ der derde dimensie, en dan op een volledig ander niveau.

midden

Boodschappen van de oudere broeders' ~ UFO Nachrichten

Het was het eerste contact van deze soort. In het jaar 1960 maakten twee buitenaardsen contact met een liaison in Nieuw Zeeland. Zij vroegen hem zich elke zondag om 13:00 uur op de ruimtebroeders te concentreren en om hen daarbij vertrouwen te sturen. Deze tijdspanne zou bovendien gunstig zijn om eventuele boodschappen te ontvangen. Vele anderen ontvingen in de daaropvolgende jaren dergelijke boodschappen. Deze berichten komen ook vandaag nog regelmatig binnen..

‘Het is jammer dat jullie ons niet zodanig kunt begrijpen zoals wij het graag zouden willen zien. Open jullie harten en jullie geest voor ons toch vol vertrouwen. Jullie kunnen ons allemaal begrijpen en onze boodschappen ontvangen. Door onze raadgevingen zouden wij jullie van vele kleine zorgen ontlasten en van zogenaamde ziekten kunnen verlossen.

‘Jullie kwellen en belasten jezelf en wij willen helpen – maar jullie luisteren nauwelijks! Alles is al gezegd, maar jullie hebben erg weinig begrepen. Jullie hebben om je wijze mensen en meesters gelachen en naar charlatans geluisterd. Jullie hebben alles wat zo eenvoudig is, complex en onbegrijpelijk gemaakt, zodat niemand er meer iets mee kan aanvangen.

midden

Ufo's ~ Chief Joseph via John Cali

John Cali

Ik was niet in Ufo’s geïnteresseerd totdat ik ongeveer 20 jaar geleden Ann Miller ontmoette van de The Star Beacon  nieuwsbrief. Toen David Thomas, de regisseur van de film Tuning In me laatst vroeg om aan Chief Joseph te vragen hoe hij over de aangekondigde UFO landing van een jaar geleden dacht, zei ik dat ik dat graag wilde doen, hoewel wij nooit eerder daarover gesproken hadden.
Tot een paar dagen later lette ik niet erg op wat Joseph had gezegd. Het bevat geen specifieke data en geeft slechts een algemeen beeld vanuit het perspectief van Spirit over dit fenomeen dat de mensheid al eeuwen bezig houdt.

Hier is Chief Joseph

Chief Joseph
Hoewel veel  mensen niet in Ufo’s, zoals ze worden genoemd, geloven, bestaan ze wel degelijk. Want wees eerlijk, velen geloven ook niet in wat God wordt genoemd. En toch, God/Godin/Alles wat is, existeert!
Gedurende de geschiedenis zìjn Ufo’s talloze malen waargenomen. Vaak werden die waarnemingen afgedaan als uit de hand gelopen verbeelding of hallucinatie, of erger.
De wezens achter de Ufo’s hebben puur liefdevolle bedoelingen. Zij komen tot je met Liefde, compassie en vrede in hun hart.

Zij komen omdat zij de ‘benarde situatie’ herkennen waarin jullie je op de planeet Aarde bevinden. Jullie voeren op vele fronten oorlog tegen jezelf. Het staat de wereld niet aan wat zich in Afghanistan afspeelt. Daarom gaan ze eropaf en beginnen een bloedige oorlog. Van de ellende in Irak hebben ze niets geleerd.
Toch zijn er de publieke figuren (die het beter zouden moeten weten) die beweren dat de oorlog in Afghanistan een taak is die ons ‘door God is opgelegd’.

midden

Al gedurende lange tijd is ons bestaan bewezen en hebben wij onbetwiste argumenten geleverd voor het existeren van onze vaartuigen. Bovendien zijn er duizenden waarnemingen van onze leden en andere bezoekers aan de aarde gedocumenteerd. Slechts een onredelijk persoon die volkomen bevooroordeeld is zal moeite hebben om het bewijs te accepteren en onze aanwezigheid toe te geven. Inmiddels zijn er ontelbare malen contacten geweest met het doel om onze berichten aan jullie door te geven. Er is van onze kant voortdurend begrip geweest zodat er binnen het menselijke bewustzijn inzicht kon ontstaan zijn over onze existentie en onze redenen om jullie te bezoeken.

In jullie geschiedenis doen er vele verhalen de ronde over ons hulpprogramma die de speelruimte voor jullie evolutie heeft geleverd. Soms was het bewijs helder maar bij andere gelegenheden vaag en vervormd wegens bijgeloof of de moeilijkheid om een ongewone ervaring in woorden uit te drukken. Tegenwoordig vinden de meeste van onze acties openlijk plaats met uitzondering van de veelvuldige landingen en contacten. Dit in verband met de niet aflatende pogingen om ons en onze vaartuigen gevangen- en in beslag te nemen. Jullie autoriteiten zijn daarin succesvol geweest, maar uitsluitend waar het bezoekers, anders dan wij, betreft. De verongelukte toestellen zouden gemakkelijk kunnen zijn verwijderd, maar soms zijn jullie in de gelegenheid gesteld ze voor onderzoek te bergen. Zoals met het beroemde en goed gedocumenteerde ongeval in Roswell, hebben zowel de autoriteiten als ook het publiek veel kennis en begrip vergaard over ons, de bezoekers van de sterren.