Running Fox Papers

November 2001

~*~*~*~

Inhoud

Welkom aan de nieuwe abonnees
Myriah Krista Walker in Nederland
'In gesprek met de vier seizoenen' verkrijgbaar bij Akasha
Het vijfde element is vergiffenis door Myriah
Voorbij de sterren door Grey Eagle

~*~*~*~

Welkom aan de nieuwe abonnees

Het is met veel genoegen dat ik hierbij de abonnees begroet die zich kortgeleden hebben aangemeld. De meesten van jullie hebben dat gedaan naar aanleiding van mijn "Nada Kronieken", die in het maandblad Spiegelbeeld verschijnen. Bij een volgende gelegenheid zal ik iets schrijven omtrent de reden van de naamgeving ten aanzien van Running Fox en Nada kronieken, maar op dit moment wens ik jullie allemaal veel leesplezier.

~*~*~*~

Myriah Krista Walker in Nederland

Beste vrienden,

De maand oktober 2001 stond voor mij in het teken van het bezoek van Myriah Krista Walker, bekend van de 'Meditaties van de 'Grasses Roots' aan Nederland. Zij was hier om haar boek 'In Gesprek met de Vier Seizoenen' te promoten. Zij sprak in Veldhoven op het tweede Lichtcirkelcongres en hield daarna, verspreid over het gehele land een vijftal bijeenkomsten waar zij in contact is gekomen met een groot aantal lichtwerkers uit Nederland en Vlaanderen.

Haar komst naar Nederland was een succes en ik kan jullie wel zeggen dat ik erg blij ben om aan dit hele gebeuren mijn bijdrage te hebben kunnen leveren. Het is met een zekere trots dat ik mij haar optreden op het Lichtcirkelcongres in Veldhoven herinner. Zij stond daar op het podium in het spotlicht en leek wel een schitterende engel wiens woorden leken uit te stralen als delicate bloemen die werden uitgestrooid in een zaal die volledig in de ban was geraakt van de deze grootse kleine vrouw.

Het is exact drie jaar geleden dat ik Myriah voor het eerst ontmoette, of eigenlijk haar werk, op het Internet. Kort daarvoor, in september kreeg ik van mijn lieve vrouw Annie, als verjaarscadeau een abonnement op het Internet. Al gauw bleek dat een machtig geschenk te zijn geweest. Ik typte het woord 'LICHT' in op één van de zoekmachines en het duurde slechts even voordat ik op de Lightworker.com website van Steve Rother stootte en van daaruit op de 'Meditaties van de 'Grasses Roots'', van een zekere Myriah. Haar werk raakte mij heel in het bijzonder en ik abonneerde mij daarom op haar maandelijkse nieuwsbrieven.

Dat was geen slechte beslissing, want altijd werd ik enorm geraakt door het licht dat uit haar woorden sprak, evenals de compassie, de warmte en de genade van deze vrouw met haar eigen-aardige en toch wel-dadige manier om zichzelf uit te drukken. Toen vroeg ik mij af hoe het zou zijn wanneer ik één van die meditaties in het Nederlands zou vertalen en het was in het voorjaar van 1999 dat ik mijn eerste omzetting deed van de 'Stilte van Niet-gedachten' meditatie. Deze eersteling kostte mij veel tijd want ik had zoiets nog nooit eerder gedaan, maar uiteindelijk was ik toch wel erg tevreden en het was met een zekere schroom dat ik Myriah E-mailde wat ik had gedaan, waarbij ik me bedacht dat er misschien wel 52 anderen zouden zijn geweest die al eerder op hetzelfde idee waren gekomen, en daarom vroeg ik me af of ik ooit nog wel antwoord van haar zou krijgen.

En dan te bedenken dat dit alles met een kleine realiteitsverschuiving nooit nodig zou zijn geweest. We gaan daarvoor terug naar het jaar 1664, toen de Britse troepen het gebied in Amerika dat bekend stond onder de naam Nieuw Nederland, overnamen en de daarin liggende stad Nieuw Amsterdam herdoopten in New York. In het toenmalige parlement was er een discussie over wat de standaardtaal voor de nieuwe kolonie zou moeten zijn. Na enkele eerdere stemronden bleven als opties Nederlands en Engels over. Uiteindelijk werd het Engels met de kleinst mogelijke meerderheid van zes tegen vijf als landstaal gekozen. Een kleine realiteitsverschuiving - slechts één gedelegeerde had op de andere taal moeten stemmen - zou genoeg zijn geweest om het karakter van de latere Verenigde Staten drastisch te wijzigen. Omdat New York altijd de dominante staat is geweest en ook de eerste hoofdstad van de jonge Unie in 1788, zou het heel wel mogelijk zijn geweest dat de voertaal in de gehele Verenigde Staten Nederlands, of een vorm van Nederlands, zou zijn geweest. En in dat geval zouden al deze vertalingen helemaal niet nodig zijn geweest.

Gedurende een groot deel van mijn leven ben ik een vrij introverte en enigszins verlegen figuur geweest en ik was dan ook hogelijk verbaasd dat Myriah mij wel degelijk terugmailde. En wat nog beter was; het antwoord was gunstig. En zo begon deze transatlantische connectie en langzamerhand ontstond het idee om deze krachtige meditaties te publiceren. Aldus ontstond Myriah's eerste boek, In gesprek met de vier seizoenen - Meditaties van de 'Grasses Roots', en het was om deze reden dat ik haar overhaalde om naar Nederland te komen om haar boek aan het Nederlandse en Belgische publiek voor te stellen. Natuurlijk heb ik dit allemaal niet in mijn eentje kunnen doen en daarom wil ik ook op deze plaats Annie, Caroline, Fokje, Germa, Harry, Henny, Ingrid, Kirsten, Mariët, Nicole en Peter bedanken, die allemaal op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het boek, bij haar optreden in Veldhoven en bij het bezoek van Myriah Krista Walker aan Nederland in het algemeen.

Na eerdere bijeenkomsten in Rotterdam, Wassenaar, Zuidwolde, en Allardsoog, vond op zondag 28 oktober de apotheose plaats van Myriah's bezoek aan ons land. Samen met 40 lichtwerkers uit Nederland en België, vormden wij onder een kring van bomen een grote cirkel, midden op het terrein van het voormalige interneringskamp te Westerbork. Samen waren we in staat om een enorme gouden bol van Vergiffenis te creëren die zich wentelend en uitbreidend over het gehele terrein kon uitstrekken om zo het verdriet en de pijn en de zwaarte die daar zo sterk voelbaar zijn, te verlichten, te helen en te transformeren. Een grote menigte wezens vanuit de andere wereld was aanwezig om ons daarbij behulpzaam te zijn en het was meer dan duidelijk dat de atmosfeer op het terrein na deze prachtige bijeenkomst veel lichter was dan daarvoor.

Het is dan ook met groot ontzag dat ik Myriah op deze plaats bedank voor haar meditaties, voor haar verhalen en voor haar komst naar dit kleine plekje op de wereld en voor het één met ons allen te willen zijn.

Hans

~*~*~*~

In gesprek met de vier seizoenen - Meditaties van de 'Grasses Roots', is verkrijgbaar bij uitgeverij Akasha, onder ISBN 90 73798 67 1. Je kunt het boek daar rechtstreeks bestellen op telefoonnummer 0599 28 7245 of per E-mail: 3dbook@compuserve.com.  Het is ook beschikbaar in de reguliere boekhandel.

~*~*~*~


Het vijfde element is Vergiffenis
Aangeboden door Moeder Aarde en Vader Hemel en gepresenteerd door Myriah.

Neem je tijd. Dit is jouw feestje, dus beweeg, als je wilt, met de snelheid van het licht. Haal verscheidene malen diep en gelijkmatig adem en richt jezelf op je centrum.

Terwijl je in je stoel zit, niet links of rechts, alleen maar AANWEZIG, onderga je de Eenheid met Moeder Aarde en met Vader Hemel. Maak het je gemakkelijk als we op weg gaan voor een korte reis. Blijf ademen.

Er is links. Dat is die kant waar de dingen op dit mo-NU-ment eenvoudig bekend zijn als links, omdat zij zich daar bevinden ten opzichte van jouw huidige locatie. Kijk naar alles wat zich nu links van jou bevindt. Wat is jouw ervaring met die linkse energie?

Er is rechts. Dat is de rechterkant van de kamer die alleen maar zo genoemd wordt omdat het die richting en locatie heeft ten opzichte van waar jij je op dit mo-NU-ment bevindt. Kijk naar alles wat zich nu rechts van jou bevindt. Wat is jouw ervaring met die rechtse energie? Beweeg nu je ogen recht naar voren, ergens in het midden. Voel waar links en rechts in de kamer elkaar ontmoeten ten opzichte van jouw huidige nu-locatie. Het is niet of-of, maar en-en. Wat is jouw ervaring met de energie van beide zijden van de kamer waar ze samenkomen?

Merk op dat er alleen maar afwezigheid is van welk oordeel dan ook, omdat daar waar links en rechts elkaar treffen, zich slechts een onzijdig lint bevindt. Er is geen plaats voor argumentatie. Links is niet beter dan Rechts, want de grenzen veranderen voortdurend en er is niets vastgelegd. Het is eenvoudig de positie en de plaats waar deze kant zich verbindt ten opzichte van die kant. EEN-heid.

Vouw je handen. Waar zij elkaar raken is Gouden Licht. Vraag de ene hand om de andere alle feiten, bekend of onbekend, te vergeven die schade berokkenden aan de andere hand. Vergeef zijn schulden, zoals jij de schulden van anderen vergeeft. Wissel de handen en vergeef. Neem je tijd.

Voel waar links en rechts elkaar ontmoeten binnen in jouw Hart, binnen in jouw we-Zen. Zoek voor jezelf naar een symbool voor deze verbinding. Een symbool voor de plek waar links rechts ontmoet. Adem liefde in deze ruimte.

Daar waar je nu bent, in het midden van het links en rechts, is de ruimte waar Moeder Aarde en Vader Hemel elkaar ontmoeten. Als de boog van de aardbol die de hemel kust. Ver-beeld je binnen in Jou een prachtig landschap. Deze ruimte bevindt zich precies op de plaats in de ruimte waar de Aarde en de Hemel elkaar tegenkomen. Hoe ziet het er daar uit?

Ver-beeld je in deze tussenin-ruimte te stappen binnen in jouw hart. Er is daar een regenboogbrug en je ontdekt dat je op het hoogste punt staat van deze heilige overspanning die Aarde en Hemel verbindt.

Moeder Aarde en Vader Hemel komen nu elk naar een uiteinde van de brug en wandelen naar het midden om jou te begroeten. Simpelweg omdat jullie drieën dat willen, verschijnt er een tempel en je bespeurt dat jullie je gerieflijk in die tempel bevinden. Je bent hier op je gemak en de lucht heeft een geur van welwillende stemming… Kijk om je heen naar dit Paradijselijke uitzicht.

Driehoekige afbeeldingen manifesteren zich in het decor. Overal is het teken drie waarneembaar. De drie-eenheid. Jij bent het kind dat tussen Moeder Aarde en Vader Hemel zetelt en jij completeert deze heilige associatie.

"Eigenlijk zijn wij met ons vijven", zegt de Moeder. Voor Haar staan vier potten, die water, aarde, lucht en vuur bevatten. "Het gebruik van dit gereedschap binnen in het Zelf, is datgene wat jou naar het vijfde element toe heeft gebracht, naar deze tussenin-locatie." Ze glimlacht. "Deze vier potten representeren elk een aspect van jou, kijk er dus goed naar."

Moeder Aarde en Vader Hemel leggen elk een hand op je schouder. Hun zachtmoedige lach en genade kalmeert je en laat je opnieuw je aandacht richten naar de brug en terwijl de tempel verdwijnt, merk je dat jullie altijd nog bij elkaar staan. Leg je handen tegen elkaar. Vader Hemel omvat ze en zegt: "Wij zijn altijd bij Jou." Hij knipoogt.

Welkom Thuis en bedankt voor het meedoen.

Website: 

~*~*~*~

Voorbij de Sterren
Door: Grey Eagle

Samen zaten we op het gras en keken op naar de eindeloze nachtelijke hemel en we zagen de sterren. Misschien wachtten we er wel op dat een ervan een bericht aan ons zou terugzenden. Het was wel zeker, dachten we, dat zich daar 'ergens' levende wezens zouden moeten bevinden, anderen dan die op onze eigen planeet. Misschien bevonden enkelen daarvan zich wel temidden van ons?

Terwijl we daar zaten, kijkend en afvragend, gebeurde er iets heel vreemds. Plotseling voelde ik me alsof ik opgepakt werd, omhoog, omhoog, omhoog naar die verre sterren. Ik kon zien dat jij langzaam uit mijn gezichtsveld verdween. Een reusachtige doorzichtige bol omvatte me en beschermde me op wat duidelijk de reis van mijn leven zou worden. Was dit werkelijkheid? Was ik in slaap gevallen terwijl we de nacht in keken? Zat ik, in werkelijkheid, nog steeds naast je? Of bevond ik mijzelf werkelijk op een reis waarvan ik eerder alleen maar van had kunnen dromen?

Tijd had geen betekenis terwijl ik me moeiteloos en tijdloos mee naar boven liet drijven. Ik voelde me omgeven door Wezens die ik niet kon zien en waarvan ik toch wist dat ze er waren, die me zachtjes heen en weer duwden van de ene plek naar de andere en ze me andere werelden lieten zien, andere levensvormen, andere universa. In periodes die slechts seconden leken reisde ik van planeet naar planeet, van universum naar universum. Het voertuig dat me omgaf had de essentie, de warmte en de liefde van een baby, gewiegd door zijn moeders liefdevolle armen. Ik was zo opgewonden en toch vol bewondering voor alles wat mij werd getoond. "Waarom ik?" Vroeg ik me af in mijn dromerige staat. Waar brachten ze me heen en waarom lieten ze me al deze dingen zien? Zulke prachtige kleuren! Ik had nog nooit zulke heldere kleuren gezien en zou niet weten hoe ze te beschrijven. Ze waren overal en omgaven me in hun schoonheid, helderheid en overvloed.

Ik hoorde een tedere, onbekende stem die trachtte de onrust en verbijstering van mij af te wentelen. Dit Wezen verduidelijkte vele dingen terwijl ik door tijd en ruimte reisde. Ik voelde dat er een diepe liefde en tederheid van dit Wezen uitstraalde die me leerde dat wij allemaal deel uitmaken van een reusachtig plan. Geen mysterie, maar het feit dat we allen Een zijn, dat we allemaal deel uitmaken van elkaar. We zijn allen gerelateerd aan elkaar. Dat klonk mij merkwaardig in de oren. Waarom werd mij dat allemaal verteld en wat moest ik aan met deze wonderbaarlijke kennis? Wie zou er zelfs maar hebben kunnen geloven dat ik werkelijk deze reis door de nachtelijke hemel had gemaakt? Het was wel zeker dat ik droomde.

Terwijl mijn reis voortging ging de stem telepathisch door om kennis over te dragen. Ik kon dit Wezen niet werkelijk zien, maar de woorden kwamen vanuit Tederheid en een Liefde die ik nooit eerder was tegengekomen. Het woord LIEFDE herhaalde zichzelf steeds maar weer, keer op keer, in mijn oor terwijl ik steeds verderging. De overweldiging van dit Wezen, de schoonheid en onpeilbare liefde die het uitstraalde was meer dan wat ik ooit had meegemaakt.

Weer hoorde ik de stem: "Je vraagt je af hoe de mensen op jouw planeet gestalte hebben gekregen. Dat werd teweeg gebracht door datgene wat je een fokprogramma zou kunnen noemen. Ons bloed werd vermengd met dat van het toenmalige menselijke ras op aarde, waarbij het DNA werd gecreëerd zoals jullie dat tegenwoordig kennen. Je vraagt je af hoe we met jullie communiceren. We maken gebruik van een bepaald type radar/sonarsysteem wat jullie mensen tot nu toe nog niet hebben uitgevonden. Wanneer je terugkeert op je wereld, vraag ik je om ALLEN te vertellen dat we niet van jullie planeet zijn. Maar toch zijn we altijd in de buurt, waarbij we in treurigheid toekijken hoe jullie elkaar doden, verminken en vernietigen en hoe je jullie eigen prachtige planeet verwoesten. We zien de angst, de vooroordelen, de groeiende boosheid tussen jullie mensen, en de afwezigheid van vertrouwen en liefde. We zijn daar verdrietig over en proberen te helpen, door middel van hen die willen luisteren en dat aan anderen willen doorgeven."

"Je hoeft alleen maar vertrouwen te hebben in deze kennis, dat zij die van ver komen de mensheid het ware licht zullen wijzen. Onthoud dat je verbonden bent met alles en met niets. Dat zal moeilijk zijn voor je om te onderkennen maar de bedoeling van al mijn woorden zal spoedig over de gehele wereld bekend zijn. Wij zijn het Sterrenvolk en we kijken naar jullie, en we hoeden jullie. Onze liefde is onvoorwaardelijk en wanneer de tijd rijp is zullen jullie allemaal de waarheid kennen."

"Jij bent uitgekozen om deze dingen te zien en te horen, de redenen daarvoor zullen binnenkort helderder worden. Twijfel niet en vrees niet, want er is geen reden voor angst. We komen in liefde. We zijn hier om te helpen en wanneer het zover is zal alle kennis aan de gehele mensheid op jullie planeet worden geopenbaard. We hebben je de schoonheid van de vele universa laten zien en je kennis laten maken met de oneindige Liefde van de Schepper. Er zijn geen woorden in de talen van jullie planeet die de grootsheid van deze liefde kunnen beschrijven, want het is meer dan wat jullie ooit hebben ervaren. Dit is de liefde die ik nu met jou deel zodat je het zult herkennen wanneer allen het zullen kunnen ondergaan, voelen en de waarheid kennen."

Plotseling opende ik mijn ogen en merkte dat ik weer naast je zat, en je sliep. Had ik gedroomd? Was ik werkelijk op een soort transport gesteld geweest, daarbij gedachten samenvoegend en ware kennis ontvangend die in verband stond met ons heelal? Had dit LIEFHEBBENDE Wezen werkelijk deze boodschappen aan mij gegeven? En tenslotte, wie was ik om deze informatie te ontvangen door een Wezen van voorbij de sterren?

~*~*~*~ 

‘Running Fox Papers’ is een medium dat zich ten doel stelt om werk van mijzelf en dat van anderen dat mij raakt, beschikbaar te stellen aan allen die daarin zijn geïnteresseerd. Wanneer je nog niet op mijn verzendlijst staat is het mogelijk om je gratis te abonneren op dit medium door een E-mail te sturen aan runningfox met in de onderwerpregel: “abonneren Running Fox.” Mocht je niet (meer) zijn geïnteresseerd, schrijf dan naar hetzelfde adres en vermeld als onderwerp: “staken Running Fox.” Je wordt dan met liefde en zonder oordeel van de lijst afgevoerd. Bezoek, als je wilt, ook onze website Teksten, vertalingen en redactie: Mirjam Coumans BA en Hans Brockhuis.