Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Lady Master Nada

Image: Güven graphics

Running Fox Home

Realiteit scheppen

Lady Nada

doorgegeven door Brian, voor de SSN Groep.

 

De Nada Kronieken, deel 31

 


Ik ben Lady Nada en ik kom vanavond tot je om je te herinneren aan je plaats in het heelal en de plaats die je inneemt op aarde en in de autoriteit die bekend staat als het Intergalactisch Solaire Tribunaal, waarvan jullie allemaal lid zijn. Doordat de sluiers velen van jullie nog steeds omringen, is het waarschijnlijk dat jullie je niet kunnen herinneren dat je de beslissende stem hebt uitgebracht over de toekomst van je planeet en over hoe in de toekomst, samen met jullie, in eenheid te handelen.

Ik herinner je eraan dat het goed is om in die volheid van gezag te blijven staan, waarin je stond toen je je stem uitbracht voordat je aan je huidige reis begon. Op dit gezag kan niet worden bezuinigd, noch kan het van je worden afgenomen. Deze macht zal slechts dan ophouden van kracht te zijn, wanneer jij ervoor kiest om die op te geven.

Ik kom ook om je te herinneren aan wie je bent en te vertellen over het gewicht dat jouw gedachten en jouw woorden dragen. Die gedachten en die woorden vertegenwoordigen de macht waarin jij staat als schepper van de realiteit van jouw planeet. Dat wat je nu in gedachten en in woord met je meedraagt is het beginsel van dat wat zal zijn. Je bent nu binnengegaan in de plaats van datgene wat je creëert, dat zich voor je eigen ogen zal manifesteren. Wees je ervan bewust waarheen je de laatste dagen in woord en gedachten bent gereisd en kijk dan naar wat zich in jouw wereld heeft gemanifesteerd. Is dat bevredigend? Als dat niet het geval is, sta jezelf dan toe om mee teruggenomen te worden naar het begin van de tijd toen je zetelde in het Intergalactisch Solaire Tribunaal en de richting en het perspectief bepaalde van datgene waarin je je nu bevindt.

Jullie zijn allemaal krachtige scheppers die door middel van gedachten jullie eigen geschiedenis kunnen veranderen en tijdlijnen kunnen helen waarvan je tot nu toe dacht dat die onherroepelijk waren. Waar destructie, onwettelijkheid en onmenselijkheid zich rondom je tot in waanzinnige proporties afspelen, is het daar dat je zou moeten terugkeren naar het eerste begin om in het volle gezag van je creatieve kracht te gaan staan en door middel van woord en gedachten, ingebed in de machtige violette vlam van Saint Germain, neutraliteit te veroorzaken, de wet van de Ene.

Keer als het ware het getij van het gevloeide bloed, van vernieling en van geweld want zij zullen niet meer zijn en de dag zal komen dat wanneer je terug zult kijken in de annalen van je geschiedenis, dat niet meer op die pagina’s zal kunnen worden gevonden omdat het dan nooit werkelijkheid is geweest. Het is nooit werkelijkheid geweest omdat jullie zelf hen waren waarop je hebt gewacht en die besloten om degenen te zijn die wisten dat zij het konden zijn… en naar voren zijn gestapt om deze gouden eeuw tot realiteit te brengen.

Laat je woorden en je gedachten niet teloor gaan en voor de frontale bestormingen vallen waarmee je wordt geconfronteerd en kijk om je heen. Weet waarom die er zijn en herinner jullie wie jullie zijn: scheppers die alle macht en autoriteit dragen. Sta in dat weten en het zal zijn.

Ik ben Lady Nada.