Running Fox

Running Fox painting by Piet Wolvers

  Terug naar/back to Running Fox

 

De Nada Kronieken/The Nada Chronicles/Die Nada Chroniken

Hans Brockhuis et al.

Lady Nada

Image © Güven Graphics

Laatste wijziging: Saturday, April 13, 2019

123 II-2018 Running Fox; een geleide meditatie Running Fox; a guided meditation  
122 XI - 2017 De vlucht van de zeearend The flight of the eagle  
121 VI-2017 Een avond met Steve en Barbara Rother van 'The Group.' An evening with Steve and Barbara Rother and the Group
Ein Abend mit Steve und Barbara Rother und der Group
120 I-2017 Meditatie over Vertrouwen Meditation about Faith  
119 VIII-2016 Eenheid in verscheidenheid    
118 VII-2016 Wat is reïncarnatie? What is reincaration? Was ist Reinkarnation?
117 V-2016 De gouden rivieren van de ziel Golden rivers of the soul Martin Pleiades
116 III-2016 Stilheidmeditatie Stillnessmeditation  
115 II - 2016 Op reis door de wolken; mediteren na een regenbui A journey through the clouds; meditating after a rainshower  
114 XI - 2015 Mediteren met Devi Meditating with Devi  
113 XII-2015 Terug naar Lemurië; deel 5: De taal van de ziel Back to Lemuria - part 5: The language of the soul Martin Pleiades
112 XI-2015 Terug naar Lemurië; deel 4: Kristallen lichtkamers Back to Lemuria - Part 4: Chrystal chambers of light Martin Pleiades
111 VIII-2015 Terug naar Lemurië; deel 3: Reïncarnatie; verbanden leggen Back to Lemuria- Part 3: Reincarnation; connecting the dots Martin Pleiades
110 VII-2015 Terug naar Lemurië; deel 2: De Annunaki Back to Lemuria; part 2: The Annunaki Martin Pleiades
109 VI-2015 Terug naar Lemurië; hoe je ware identiteit te achterhalen. deel 1: De Eenhoorn Back to Lemurië; how to retrieve your true identity. part 1: The Unicorn Martin Pleiades
108 V-2015 Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie Transforming soul distress; a profound meditation  
107 IV-2015 Een wonderbaarlijk verhaal A wond(e)r-ous storyl Maja Kluvers
106 III-2015 De Rivier van het Leven; een meditatie The River of Life; a meditation  
105 II-2015 Een meditatieve wandeling in het bos A meditative walk through the woods  
104 I-2015   Travels in America, part 4: A Hopi Adventure Published on the John Cali website
103 XII-2014   Travels in America, part 3: Yellowstone Published on the John Cali website
102 XI-2014 Diepe valleien en steile bergen Deep valleys and steep mountains Martin Pleiades
101 X-2014 Reizen door Amerika, deel 2: De poort opent zich - Travels in America, part 2: The gate is opening  
100 IX-2014 100 Nieuwsbrieven 100 Newsletters  
99 VII-2014 99 Aspecten van Spiritualiteit 99 Aspects of spirituality  
98 VI-2014 Reizen door Amerika, deel 1: Arizona Travels in America, part 1: Arizona  
97 V-2014 Haar leven; een gedicht Life as a poem  
96 VIII-2014 Een regenboog als symbool der Liefde A rainbow as a symbol of Love   Peter van der Kruit & Hans Brockhuis
95 III-2014 Wateren der rust; het ultieme loslaten Quiet waters; the ultimate release  
94 II-2014 Het verhaal van een Engel The story of an Angel  
93 I-2014 De Gouden Poort The Golden Gate in the Heavens  
92 XII-2013 De eik The oak tree  
91 IX-2013 Het Nieuwe Licht; een ultiem spiritueel kunstgevoel The New Light; An ultimate sentiment of spiritual art  
90 VII-2013 Aspecten van Liefde Aspects of Love  
89 VI-2013 Karma, de wet van oorzaak en gevolg    
88 V-2013 Wat zeggen kristallen schedels mij?    
87 IV-2013 Marialicht   Mara Oldenburg
86 III-2013 Het transformeren van pijn Transforming pain Transformieren von Schmerz
85 II-2013 Aspecten van spirituele muziek Aspects of spiritual music  
84 I-2013 Een adembenemend leven A breath-taking life  
83 XI-2012 Aardse engelen   Roely Adema
82 X-2012 De Essentie van het Leven is Liefde The Essence of Life is Love  
81 VIII-2012 Wat is reïncarnatie What is reincarnation Was ist Reinkarnation
80 VII-2012 Vrede van Münster Peace of Westphalia  
79 VI-2012 Anna Monfils de Dieppe    
78 IV-2012 Grote grijze olifant A huge and heavy elephant Großer grauer Elephant
77 III-2012 Ziel en zaligheid Soul and salvation  
76 II-2012 Dieren en spiritualiteit Animals and spirituality  
75 I-2012 Wakend Bewustzijn en Droombewustzijn Waking Awareness and Dream Awareness  
74 XI-2011 Gabriël, de verlichte Engel Gabriel - the enlightened Angel Hans Brockhuis & Annelies Hoornik
73 VII-2011 A firm foothold (Dutch) A firm foothold (English)  
72 V-2011 In gesprek met 'mijn' engel Conversations with 'my' Angel  
71 III-2011 Geïnspireerd schrijven Inspired writing  
70 II-2011 Terug uit Egypte Back from Egypt  
69 I-2011 Judith, Magda en de Engel Judith, Magda and the Angel  
68 XI-2010 Drie grijze gedaanten Three grey appearances  
67 X-2010 In- en uitzicht op het leven; 'hier'en 'daar.' Insight and outlook on life; 'here'and 'there Ein- und Aussicht auf das Leben; 'hier und dort.
66 IX-2010 Regen Rain  
65 VII-2010 Donaudelta Danube Delta  
64 VI-2010 Chu'tiva - Hopi Slangendans Hopi Snakedance Hopi Schlangentanz
63 V-2010 Aardmannetje   Mara Oldenburg
62 IV-2010 De wereld als schouwtoneel The world's a stage  
61 III-2010 K. Bouter, C.S.  G. Nome, C.S.  
60 II-2010 Denkbeelden van weleer; het leven als avontuur Views from olden times; life as an adventure  
59 I-2010 Stilte Stillness  
58 XII-2009 Een meditatieve reis naar stilte in jezelf A meditative journey to the silence within you  
57 XI-2009 Fysieke en geestelijke balans   Mara Oldenburg
56 IX-2009 Het ver-schijnsel buitenaards The extraterrestrial phenomenon  
55 VIII-2009 Vertrouwen Trust  
54 ÍI-2009 Leven voorbij de sluiers Life beyond the veils  
53 XII-2008 Voorbij de tijdgrens Beyond the timeline Hilda Spruit

52

XI-2008 Het avontuur van het leven Adventure of life  
51 IX-2008 Grossglockner...een wenk van het universum Grossglockner...a wink from the universe Grossglockner...ein Wink des Universums
50 VII-2008 Aspecten van geloof, hoop en liefde Aspects of faith, hope and love  
49 V-2008 Finale Finals  
48 III-2008 Kristalheldere communicatie Crystal-clear communication Mara Oldenburg
47 II-2008 De kroezeboom The 'Kroezeboom' tree  
46 I-2008 Met hart en ziel Heart and soul Mit Herz und Seele
45 XII-2007 De oude watermolen The old watermill Mara Oldenburg
44 XI-2007 Magdalena over Kristalenergie Magdalena on Crystal energy  
43 IX-2007 Fire the Grid; Mediteren voor de Aarde Fire the Grid; Earth meditation Fire the Grid; Meditieren für die Erde
42 V-2007 Mara in Neveralwaysland, deel 2: Het teken van de zon Mara in Neveralwaysland, part 2: The sign of the sun Mara Oldenburg
41 IV-2007 Mara in Neveralwaysland, deel 1 Mara in Neveralwaysland, part 1 (English) Mara Oldenburg
40 III-2007 Een witte gedaante A white appearance Eine weisze Gestalt
39 I-2006 De priesteres Imertnebes The priestess Imertnebes Die Priesterin Imertnebes
38 XI-2006 Lady Nada spreekt over de 'Liefde Gods'   Lady Nada spricht über die 'Liebe Gottes'
37 IX-2006 Abigail Abigail (English)  
36 VII-2006 Terug naar Amadis Zie ook # 33 Return to Amadis See also # 33  
35 V-2006 Het transformeren van angst Transforming fear Transformierende Angst
34 III-2006 Een spirituele reis naar de Nieuwe Wereld A spiritual journey to the New World  
33 II-2006 Amadis (Dutch) Voor vervolg, zie # 36 Amadis (English) Continued at # 36  
32 XI-2005 Kwetsbaar Vulnarable  
31 IX-2005 Realiteit scheppen Creating reality  
30 VII-2005 Nadine Nadine (English)  
29 VI-2005 Zonsondergang Sunset  
28 II-2005 Hoe vertel ik het een scepticus How to tell a doubter  
27 I-2005 Wat hebben bloemen ons te vertellen? What do flowers have to say to us?  
26 X-2004 Vergeving - Judith Brockhuis Forgiveness - Judith Brockhuis Vergebung - Judith Brockhuis
25 IX-2004 Over grenzen  Crossing borders   
24 VI-2004 Sporen op deze Aarde Traces on this earth  
23 V-2004 Wang Li Wang Li - English  
22 IV-2004 David en Isma'il David and Isma'il  
21 XII-2003 Voorbij de rivier Beyond the river Hinter dem Fluss
20 IX-2003 Terug naar Farciennes Back to Farciennes  
19 VII-2003 Lyngstuven Lyngstuven (English)  
18 IV-2003 Engelen Angels  
17 III-2003 Iedere week reis ik... Every week I travel...  
16 II-2003 Een spirituele reis naar Albion A spiritual journey to Albion  
15 I-2003 Judith Leeft! Judith Lives!  
14 XII-2002 Dorestad Dorestad English edition  
13 XI-2002 De Reiger The Heron  
12 VIII-2002 De Gouden Poort The Golden gate in the heavens  
11 VI-2002 De Honingvlakte The plains of Honey  
10 V-2002 Devi Devi (English)  
09 IV-2002 Vision quest Vision quest (English)  
08 III-2002 Waarom zijn de wolken zo snel Why are the clouds that fast  
07 II-2002 Athor    
06 I-2002 Eenheid One-ness  
05 VII-2001 Thila vertelt Thila talking  
04 III-2001 De kloof van Onesiphora The gorge of Onesiphora  
03 II-2001 Vijf meeuwen Five seagulls Fünf Möwen
02 XII-2000 Thila en Julie Thila and Julie  
01 X-2000 Dertien bergpieken Thirteen mountaintops  
00 IX-2000 Lady Nada, Meestervrouwe Lady Master Nada, Chohan of the 6th Ray Mark & Elisabeth Prophet