Running Fox

Running Fox painting by Piet Wolvers

  Terug naar/back to Running Fox

 

De Nada Kronieken/The Nada Chronicles/Die Nada Chroniken

Hans Brockhuis et al.

Lady Nada

Image © Güven Graphics

Laatste wijziging: Tuesday, February 19, 2019

123 II-2018 Running Fox; een geleide meditatie Running Fox; a guided meditation  
122 XI - 2017 De vlucht van de zeearend The flight of the eagle  
121 VI-2017 Een avond met Steve en Barbara Rother van 'The Group.'    
120 I-2017 Meditatie over Vertrouwen Meditation about Faith  
119 VIII-2016 Eenheid in verscheidenheid    
118 VII-2016 Wat is reïncarnatie? What is reincaration? Was ist Reinkarnation?
117 V-2016 De gouden rivieren van de ziel Golden rivers of the soul Martin Pleiades
116 III-2016 Stilheidmeditatie Stillnessmeditation  
115 II - 2016 Op reis door de wolken; mediteren na een regenbui A journey through the clouds; meditating after a rainshower  
114 XI - 2015 Mediteren met Devi Meditating with Devi  
113 XII-2015 Terug naar Lemurië; deel 5: De taal van de ziel Back to Lemuria - part 5: The language of the soul Martin Pleiades
112 XI-2015 Terug naar Lemurië; deel 4: Kristallen lichtkamers Back to Lemuria - Part 4: Chrystal chambers of light Martin Pleiades
111 VIII-2015 Terug naar Lemurië; deel 3: Reïncarnatie; verbanden leggen Back to Lemuria- Part 3: Reincarnation; connecting the dots Martin Pleiades
110 VII-2015 Terug naar Lemurië; deel 2: De Annunaki Back to Lemuria; part 2: The Annunaki Martin Pleiades
109 VI-2015 Terug naar Lemurië; hoe je ware identiteit te achterhalen. deel 1: De Eenhoorn Back to Lemurië; how to retrieve your true identity. part 1: The Unicorn Martin Pleiades
108 V-2015 Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie Transforming soul distress; a profound meditation  
107 IV-2015 Een wonderbaarlijk verhaal A wond(e)r-ous storyl Maja Kluvers
106 III-2015 De Rivier van het Leven; een meditatie The River of Life; a meditation  
105 II-2015 Een meditatieve wandeling in het bos A meditative walk through the woods  
104 I-2015   Travels in America, part 4: A Hopi Adventure Published on the John Cali website
103 XII-2014   Travels in America, part 3: Yellowstone Published on the John Cali website
102 XI-2014 Diepe valleien en steile bergen Deep valleys and steep mountains Martin Pleiades
101 X-2014 Reizen door Amerika, deel 2: De poort opent zich - Travels in America, part 2: The gate is opening  
100 IX-2014 100 Nieuwsbrieven 100 Newsletters  
99 VII-2014 99 Aspecten van Spiritualiteit 99 Aspects of spirituality  
98 VI-2014 Reizen door Amerika, deel 1: Arizona Travels in America, part 1: Arizona  
97 V-2014 Haar leven; een gedicht Life as a poem  
96 VIII-2014 Een regenboog als symbool der Liefde A rainbow as a symbol of Love   Peter van der Kruit & Hans Brockhuis
95 III-2014 Wateren der rust; het ultieme loslaten Quiet waters; the ultimate release  
94 II-2014 Het verhaal van een Engel The story of an Angel  
93 I-2014 De Gouden Poort The Golden Gate in the Heavens  
92 XII-2013 De eik The oak tree  
91 IX-2013 Het Nieuwe Licht; een ultiem spiritueel kunstgevoel The New Light; An ultimate sentiment of spiritual art  
90 VII-2013 Aspecten van Liefde Aspects of Love  
89 VI-2013 Karma, de wet van oorzaak en gevolg    
88 V-2013 Wat zeggen kristallen schedels mij?    
87 IV-2013 Marialicht   Mara Oldenburg
86 III-2013 Het transformeren van pijn Transforming pain Transformieren von Schmerz
85 II-2013 Aspecten van spirituele muziek Aspects of spiritual music  
84 I-2013 Een adembenemend leven A breath-taking life  
83 XI-2012 Aardse engelen   Roely Adema
82 X-2012 De Essentie van het Leven is Liefde The Essence of Life is Love  
81 VIII-2012 Wat is reïncarnatie What is reincarnation Was ist Reinkarnation
80 VII-2012 Vrede van Münster Peace of Westphalia  
79 VI-2012 Anna Monfils de Dieppe    
78 IV-2012 Grote grijze olifant A huge and heavy elephant Großer grauer Elephant
77 III-2012 Ziel en zaligheid Soul and salvation  
76 II-2012 Dieren en spiritualiteit Animals and spirituality  
75 I-2012 Wakend Bewustzijn en Droombewustzijn Waking Awareness and Dream Awareness  
74 XI-2011 Gabriël, de verlichte Engel Gabriel - the enlightened Angel Hans Brockhuis & Annelies Hoornik
73 VII-2011 A firm foothold (Dutch) A firm foothold (English)  
72 V-2011 In gesprek met 'mijn' engel Conversations with 'my' Angel  
71 III-2011 Geïnspireerd schrijven Inspired writing  
70 II-2011 Terug uit Egypte Back from Egypt  
69 I-2011 Judith, Magda en de Engel Judith, Magda and the Angel  
68 XI-2010 Drie grijze gedaanten Three grey appearances  
67 X-2010 In- en uitzicht op het leven; 'hier'en 'daar.' Insight and outlook on life; 'here'and 'there Ein- und Aussicht auf das Leben; 'hier und dort.
66 IX-2010 Regen Rain  
65 VII-2010 Donaudelta Danube Delta  
64 VI-2010 Chu'tiva - Hopi Slangendans Hopi Snakedance Hopi Schlangentanz
63 V-2010 Aardmannetje   Mara Oldenburg
62 IV-2010 De wereld als schouwtoneel The world's a stage  
61 III-2010 K. Bouter, C.S.  G. Nome, C.S.  
60 II-2010 Denkbeelden van weleer; het leven als avontuur Views from olden times; life as an adventure  
59 I-2010 Stilte Stillness  
58 XII-2009 Een meditatieve reis naar stilte in jezelf A meditative journey to the silence within you  
57 XI-2009 Fysieke en geestelijke balans   Mara Oldenburg
56 IX-2009 Het ver-schijnsel buitenaards The extraterrestrial phenomenon  
55 VIII-2009 Vertrouwen Trust  
54 ÍI-2009 Leven voorbij de sluiers Life beyond the veils  
53 XII-2008 Voorbij de tijdgrens Beyond the timeline Hilda Spruit

52

XI-2008 Het avontuur van het leven Adventure of life  
51 IX-2008 Grossglockner...een wenk van het universum Grossglockner...a wink from the universe Grossglockner...ein Wink des Universums
50 VII-2008 Aspecten van geloof, hoop en liefde Aspects of faith, hope and love  
49 V-2008 Finale Finals  
48 III-2008 Kristalheldere communicatie Crystal-clear communication Mara Oldenburg
47 II-2008 De kroezeboom The 'Kroezeboom' tree  
46 I-2008 Met hart en ziel Heart and soul Mit Herz und Seele
         
         

 

46 januari 2008  
45 december 2007
De oude watermolen The old watermill
By Mara Oldenburg
44 november 2007
  Magdalena over Kristalenergie Magdalena on Crystal energy
43 september 2007
  Fire the Grid Mediteren voor de Aarde Earth meditation Meditieren für die Erde
42 mei 2007
Het teken van de zon Mara in Neveralwaysland, deel 2; Een Mara Oldenburg verhaal
The sign of the sun Mara in Neveralwaysland, part 2; A Mara Oldenburg story
41 april 2007
Mara in Neveralwaysland 1 Mara in Neveralwaysland 1 (English) Een Mara Oldenburg verhaal
40 maart 2007
  Een witte gedaante A white appearance Eine weisze Gestalt
39 januari 2007
  De priesteres Imertnebes The priestess Imertnebes Die Priesterin Imertnebes
38 november 2006
  Lady Nada spreekt over de 'Liefde Gods' Lady Nada spricht über die 'Liebe Gottes'
37 september 2006
  Abigail Abigail (English)
36 juli 2006
  Terug naar Amadis Return to Amadis
35 mei 2006
  Het transformeren van angst Transforming fear Transformierende Angst
34 maart 2006
  Een spirituele reis naar de Nieuwe Wereld A spiritual journey to the New World
33 februari 2006
  Amadis (Dutch) Amadis (English)
32 november 2005
  Kwetsbaar Vulnarable
31 september 2005
  Realiteit scheppen Creating reality
30 juli 2005
  Nadine Nadine (English)
29 juni 2005 Zonsondergang
28 februari 2005
  Hoe vertel ik het een scepticus How to tell a doubter
27 januari 2005
  Wat hebben bloemen ons te vertellen? What do flowers have to say to us?
26 oktober 2004
  Vergeving Forgiveness Vergebung Judith Brockhuis
25 september 2004
  Over grenzen  Crossing borders 
24 juli 2004
  Sporen op deze Aarde Traces on this earth
23 mei 2004
    Wang Li   Wang Li
22 april 2004
  David en Isma'il David and Isma'il
21 december 2003
  Voorbij de rivier Beyond the river Hinter dem Fluss
20 september 2003
  Terug naar Farciennes Back to Farciennes
19 juli 2003
  Lyngstuven Lyngstuven (English)
18 april 2003 Engelen
17 maart 2003
  Iedere week reis ik... Every week I travel
16 februari 2003 Een spirituele reis naar Albion - A spiritual journey to Albion
15 januari 2003
  Judith Leeft! Judith Lives!
14 december 2002 Dorestad - incl. English edition
13 november 2002
  De Reiger The Heron
12 augustus 2002 De Gouden Poort - the Golden gate in the heavens
11 juni 2002 De Honingvlakte
10 mei 2002
  Devi Devi (English)
09 april 2002
  Vision quest Vision quest (English)
08 maart 2002
  Waarom zijn de wolken zo snel Why are the clouds that fast
07 maart 2002 Athor
06 januari 2002
  Eenheid One-ness
05 juli 2001
  Thila vertelt Thila talking
04 maart 2001
  De kloof van Onesiphora The gorge of Onesiphora
03 februari 2001
  Vijf meeuwen Five seagulls Fünf Möwen
02 december 2000
  Thila en Julie Thila and Julie
01 oktober 2000 Dertien bergpieken - Thirteen mountaintops
00 oktober 2000
  Lady Nada, Meestervrouwe   Lady Master Nada, Chohan of the 6th Ray

By Mark & Elisabeth Prophet